Live

CONCURSURI

Proba de toale viteza. Castiga cumparaturi de mii de lei in Baneasa Shopping City

Incarca aici cea mai tare poza a ta, si arata-ne ca te pricepi sa pui hainele pe tine. Saptamanal, cei mai 15 votati ZUrlii merg cu Buzdu si Morar la Baneasca Shopping City si baga viteza la cumparaturi. Inscrie-te acum in "Proba de toale viteza"

Uite calendarul campaniei:


Joi 28 iunie - Daca esti intre primii 15 mergi la "Proba de toale viteza' in Baneasa Shopping City, magazinul Debenhams. Cumparaturi de 5000 lei
Votul se incheie miercuri, la ora 12:00

Joi 5 iulie - Daca esti intre primii 15 mergi la "Proba de toale viteza' in Baneasa Shopping City, magazinul Springfield. Cumparaturi de 5000 lei

Joi 12 iulie - Daca esti intre primii 15 mergi la "Proba de toale viteza' in Baneasa Shopping City, magazinul NEW LOOK. Cumparaturi de 5000 lei

Joi 19 iulie - Daca esti intre primii 15 mergi la "Proba de toale viteza' in Baneasa Shopping City, magazinul Mango. Cumparaturi de 5000 lei

Joi 26 iulie - Daca esti intre primii 15 mergi la "Proba de toale viteza' in Baneasa Shopping City, magazinul Reserved. Cumparaturi de 5000 lei


Regulamentul concursului
                                                             REGULAMENT CONCURS
Goana dupa toale viteza.
 
 
1DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:
 
1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Olimpiada de shopping. Goana dupa toale viteza.” (denumita in continuare „Campania”) este Radio ZU - S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13006/2002, avand cod fiscal RO 15081313, cont numarul RO 91 BRDE 450 SV 009 9637 4500  deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de doamna Elena Rodica Minculescu – Director General si (denumita in continuare “Organizatorul”).
 
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), document obligatoriu pentru toti Participantii la Campanie, asa cum acestia sunt definiti mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor. Campania este realizata cu sprijinul Baneasa Shopping City. Coorganizatorii campaniei sunt: Debenhams, Springfield, Sport Couture, Mango, Reserved.
 
Campania se va desfasura in perioada 22 iunie - 2 august 2012 pe teritoriul Romaniei.
Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată si conform legislatiei Uniunii Europene.
 
1.2Poate participa orice persoană fizică cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul în România, care participa la promotie prin modalitatea de inscriere în condiţiile şi în perioada stabilita prin prezentul Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului şi ai celorlalte societăţi implicate în mod direct în organizarea şi desfăşurarea Promoţiei (inclusiv ai Reprezentanţilor şi Împuterniciţilor Organizatorului), a soţilor şi a rudelor de gradul întâi ale acestora, in linie directa si colaterala. Acestia vor fi denumiti in continuare „Participanti”.. In cazul in care castigatorul/castigatoarea unuia din premii este o persoana fizica care indeplineste conditiile din prezentul Regulament dar este lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv. 
 
1.3      Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit pe site-ul www.radiozu.ro, precum si pe site-ul www.baneasashoppingcity.ro
 
 
1.4   Angajaţii Baneasa Shopping City si Radio ZU şi membrii familiilor lor, rudele si afinii până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii pana la gradul IV, ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie.
Participarea la concursul vizat de prezentul regulamentimplica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.
 
2. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:
2.1 In perioada 22 iunie - 1 august 2012 ascultatorii se pot inscrie la concurs pentru a castiga, saptamanal, cumparaturi in valoare de o suma data, in magazinele partenere ce se afla in cadrul Baneasa Shopping City. Pentru a se inscrie, ascultatorii trebuie sa intre pe www.radiozu.ro, si sa incarce cea mai tare poza prin care demonstreaza ca se pricep la fashion.
2.2Inscrierile se realizeaza pentru fiecare concurs si magazine in parte, saptamanal, dupa cum urmeaza:
Ziua de concurs Magazin Perioada inscrieri Valoare cumparaturi
28 iunie Debenhams 22 iunie ora 14:00 AM – 27 iunie ora 12:00  5000 lei
5 iulie Springfield 28 iunie ora 12:00 AM – 4 iulie ora 12:00  5000 lei
12 iulie New Look 5 iulie ora 12:00 AM – 11 iulie ora 12:00  5000 lei
19 iulie Mango 12 iulie ora 12:00 AM – 18 iulie ora 12:00  5000 lei
26 iulie Reserved 19 iulie ora 12:00 AM – 25 iulie ora 12:00  5000 lei
 
Misiunea fiecarui participant este sa obtina cat mai multe voturi pe zi in pagina de concurs, conform sistemului de votare, pe radiozu.ro.
Numarul voturilor este limitat la 20 de voturi per IP. Fiecare vot reprezinta un punct. inscrierile sunt diferite pentru fiecare concurs in parte. Primele 15 persoane, din punctul de vedere al punctelor obtinute sunt invitate sa ajunga in zilele de concurs in magazinele partenere din cadrul Baneasa Shopping City. Intervalele orare urmeaza sa le fie communicate ulterior selectiei. Concurentii se inscriu in fiecare saptamana pe radiozu.ro, de joi de la ora 12 pana in miercurea dinaintea zilei de joi de concurs la ora 12. In perioada data poza cu care se inscriu in concurs trebuie sa stranga cat mai multe voturi. Primii 15 din punctul de vedere al voturilor sunt invitati in magazinul partener in ziua de joi de concurs corespunzatoare perioadei in care s-a votat.
Voturile saptamanii precedente sunt resetate in fiecare saptamana, fiecare concurs incepand de la zero (nu se iau in considerare voturile din saptamana precedenta).
Fiecare concurs are durata de 5 minute, din momentul in care Daniel Buzdugan si Mihai Morar dau startul.
Cel care reuseste sa puna in cos produse din magazinul pentru care se face concursul saptamanii cel mai aproape de suma pusa in joc, pentru fiecare magazin in parte, dar nu o depaseste, ramane cu produsele alese de el in cos.
Daca toti depasesc bugetul alocat, va fi considerat castigator cel care a achizitionat produse de valoarea cea mai apropiata bugetului alocat. Daca sunt 2 persoane care achizitioneaza de aceeasi suma produse, se va recurge la o proba de departajare- se va lua un produs din magazinul partener iar ei vor trebui sa dea pretul corect. Cel care dau pretul corect, sau este cel mai apropiat de acesta, va castiga. In caz de egalitate, procedura se reia.
3. PREMII SI VALOAREA ACESTORA
Campania se va desfăşura de la data de 22 iunie 2012 la 2 august 2012. Participanţii la această competiţie au posibilitatea să caştige un premiu saptamanal, pe durata a 5 saptamani. Premiul difera de la o saptamana la alta, conform tabelului de mai sus valoarea totala a premiilor fiind de 25.000 lei
Castigatorii vor intra in posesia premiului, pe loc, dupa semnarea actelor de transfer al bunurilor.
Acordarea premiilor
Castigatorul premiului va fi anuntat in direct pe Radio ZU. De asemenea, el va fi comuncat si pe site-ul Baneasa Shopping City.ro. Pentru acordarea premiului se vor confrunta datele din baza de date cu inscrisi in concurs, cu cele de pe actul de identitate al castigatorului.
Dupa desemnarea si validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal in care va consemna:
1.     data, ora si locul desfasurarii competiei;
2.     numele si prenumele reprezentantului care a participat din partea organizatorului;
3.     numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea datelor inscrise pe talonul de concurs) sau numele si prenumele tutorelui legal, in cazul in care castigatorul este minor;
4.     valoarea premiului acordat;
5.     in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;
Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator. 
Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna procesul verbal de predare – primire cu organizatorul concursului.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
In privinta premilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Organizatorul va inmana castigatorilor, fara nicio exceptie, garantia legala corespunzatoare fiecarui premiu, iar in aceste conditii orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului sau importatorului, dupa caz.
Taxe si impozite
 
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat (transport, cazare pe perioada evenimentului, impozit pentru intrarea in proprietatea premiului etc), acestea revenind exclusiv castigatorului.
Co- Organizatorul isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste acordarea premiilor si achitarea impozitului pentru intrarea in proprietate a premiului catre castigatori. 
Prin inscrierea fiecarui participant, organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
 
4. INTRAREA IN POSESIA PREMIULUI:
 
4.1        Participantul urmează a se prezenta la locul si in termenul indicat de Organizator, pentru a beneficia de premiu.
 
4.2      În situaţia neprezentării participantului în termenul acordat sau daca nu este îndeplinită orice altă condiţie impusă de prezentul Regulament, premiul nu va mai fi acordat acestuia.
 
4.3      Câştigătorul nu poate ceda drepturile asupra premiului câştigat unei alte persoane si nici nu poate primi contravaloarea acestuia in bani sau alte prestatii.
 
4.4     Organizatorul nu va suporta nici un fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.
 
5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
 
5.1.     In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei Campanii. 
 
5.2.      Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 14810, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 
 
5.3.    Participantul la promotie in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
 
5.4.      Datele personale ale participantilor sunt colectate doar cu scopul evidentierii contabile conform legii romanesti in vigoare.
 
6. LITIGII
 
6.1       Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care o astfel de solutionare nu va fi posibila, litigiile vor fi deferite instantelor judecatoresti competente. 
 
7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
 
Organizator,
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate