Live

CONCURSURI

Mergi sa vezi in avanpremiera „Fifty Shades of Grey” la GRAND CINEMA & MORE din Băneasa Shopping City


Asculta RADIO ZU! De cand te trezesti din asternuturi si pana cand te intorci in ele! 
Domnul Grey iti poate striga numele oricand in direct la radio ZU! 
Da-i un semn si poti vedea filmul inaintea tuturor femeilor de pe planeta. 

Pe 12 februarie, cu o zi inainte de lansarea mondiala, vezi cu Radio ZU cel mai controversat film al anului. CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY.
Asculta ZU si prinde semnalul de concurs. Daca Mr. Grey iti spune numele la ZU, trimite SMS la 1815 (tarif normal in retelele Orange, Telekom, Vodafone) cu numele tau sau cu al persoanei cu numele anuntat despre care stii ca "moare" sa ajunga la film. 

Fii atenta (atent) si la concursurile de pe pagina de Facebook Radio ZU
Radio ZU alege cele cincizeci de femei ale domnului Grey.
Regulamentul concursului
 
Regulament concurs "CELE CINCIZECI DE FEMEI ALE DOMNULUI GREY ":
 
 
ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, strada Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313 si cont IBAN nr. RO64VBBU2511BW1551202701,  deschis la Volskbank Romania, sucursala Nusco, legal reprezentata de doamna Elena Rodica Minculescu in calitate de Director General.
 
Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Radio ZU”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
 
Concursul CELE CINCIZECI DE FEMEI ALE DOMNULUI GREY se va desfasura in perioada 5 februarie – 12 februarie 2015, in cadrul programelor radio ZU si pe pagina de facebook  Radio ZU.

 
CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA


Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
 
La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania (aceasta inseamna ca pot participa atat cetateni romani cat si straini), care a implinit 18 ani, la data inceperii promotiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca a implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului si ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu conform prevederilor legale aplicabile - ca este posesor al unui act de indentitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere, certificat de nastere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „RadioZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obtine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel incat sa fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
 Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea)acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Angajatii Organizatorului (Radio ZU), rudele si afiniii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel de premii.
 
Participarea la concursul CELE CINCIZECI DE FEMEI ALE DOMNULUI GREY implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, certificat de nastere, buletin de identitate sau carte de identitate.


MECANISMUL DE CONCURS
 
Concursul CELE CINCIZECI DE FEMEI ALE DOMNULUI GREY se va desfasura in perioada 5 februarie – 12 februarie 2015 in cadrul programelor radio ZU si pe pagina de facebook Radio ZU
 
In cadrul programelor de radio, realizatorul programului in cadrul caruia se desfasoara concursul, va anunta un nume de fata pe radio. Prima fata care trimite sms cu numele complet la 1815, numar cu tarif normal, si face dovada ca poarta numele respectiv castiga 1 invitatie dubla la avanpremiera filmului CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY din data de 12 februarie la Grand Cinema City din Baneasa Shopping Center.
 
Cele doua posibilitati de castig sunt urmatoarele:
Persoana care trimite primul sms la 1815 cu numele anuntat are numele anuntat
Persoana care trimite primul sms la 1815 cu numele anuntat are are o persoana cunoscuta cu numele anuntat.
 
In cazul in care persoana care da mesaj nu are numele anuntat ci da numele unei persoane cunoscute cu numele anuntat. invitatia se castiga doar daca persoana care poarta numele anuntat poate fi contactata pentru a intra in direct.
 
Premiul se acorda doar daca se face dovada ca numele persoanei anuntate se regaseste pe cartea de identitate a uneia dintre persoanele intrate in direct la Radio ZU
 
In cadrul concursurilor de pe facebook, participantii trebuie sa raspunda in conformitate solicitarilor lansate pe pagina de facebook Radio ZU cu ocazia acestui concurs
 
Premii:
-       35 invitatii duble la avanpremiera filmului CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY pentru concursurile care se desoara pe radio ZU
-       15 invitatii duble la avanpremiera filmului CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY pentru concursurile care se desfasoara pe pagina de facebook Radio ZU: https://www.facebook.com/radiozu
 
 
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestui concurs. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator,  ramane valabil doar primul premiu castigat.
 
 
PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA 
 
Valoarea totala bruta maxima a premiilor ce fac obiectul concursului CELE CINCIZECI DE FEMEI ALE DOMNULUI GREY este de 2900lei (50 invitatii duble in valoare de 58 RON fiecare).ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
 
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita organizatorului, in termen de maxim 1 zi lucratoare din momentul la care a fost anuntat, la adresa Bucuresti, Strada Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, sector 1, sau prin e-mail la adresele [email protected] sau [email protected] ori prin fax la numarul 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.

Castigatorul este sunat intr-un termen de cel mult 2 zile de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.), voucherul necesar pentru a beneficia de premiu la locatie va fi trimis pe mail-ul castigatorului.
 
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.

 
 
TAXE SI IMPOZITE 
 Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform  prevederilor Codului fiscal. In acest sens impozitul pentru premii,  va fi retinut de Organizator din valoarea premiului Castigatorului
 
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
OBSERVATII
 
Participantii la concursul CELE CINCIZECI DE FEMEI ALE DOMNULUI GREY se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. In cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.
 
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat, acestea cazand exclusiv in sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
 
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
 
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica  a imaginii sale, in orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
 
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.
 Baza de date aferenta Concursului CELE CINCIZECI DE FEMEI ALE DOMNULUI GREY va fi pastrata timp de 90 de zile

Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de premiile oferite, care cad in sarcina castigatorilor.
Prezentul regulament de participare la concursul CELE CINCIZECI DE FEMEI ALE DOMNULUI GREY este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, strada Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, sector 1, si pe website-ul www.radiozu.ro.
 
 
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate confort. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectandu-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
 
Organizator,
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L
 
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate