Live

CONCURSURI

Castiga un plin de carburant MaxxMotion de la OMV si Radio ZU

E simplu, Te uiti pe harta si esti atent(a) la semnalul de concurs din Mornng ZU.
Spune cati kilometri sunt din orasul tau pana la Rasnov. Locul in care pe 7 si 8 februarie are loc Cupa Mondiala feminina de sarituri cu schiurile.
Poti castiga  un plin de carburant MaxxMotion de la OMV si Radio ZU

Regulamentul concursului
Regulament concurs "Cati kilometrii sunt pana la Rasnov?”
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Un plin de carburant “
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este 2-6 Februarie 2015
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
1.1. Organizatorii campaniei publicitare “Un plin de carburant”sunt:

SC OPTIMEDIA S.R.L.,cu sediul în Bucureşti, Strada Nicolae Iorga nr 13, înmatriculată la Registrul Comerului cu nr.J40/7674/1998,CIF RO10870472,cod IBAN RO94INGB0001000145428910 deschis la ING Bank - Bucuresti , reprezentată de Dl. Cezar Batog în calitate de Director General, denumita in continuare “Organizator”
si
  S.C.GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, Str  Ghe Sontu nr. 8, parter, ap. 1, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont RO64VBBU2511BW1551202701 deschis la Volksbank Romania, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 8913, detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumita in continuare „Co-Organizator”

1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio Zu.

Emisiunea in care se va desfasura concursul este:  „Morning Zu cu Buzdu si Morar” , prezentata de Daniel Buzdugan si Mihai Morar, de luni  pana vineri, in intervalul 09:00 – 10:00, 1 editie de concurs pe zi, la Radio ZU.

1.3.Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator pentru clientul sau OMV Petrom Marketing SRL.

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  
 

Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media. 

SECTIUNEA 2.PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
Campania publicitara  “Un plin de carburant” se va desfasura in perioada  2-6 Februarie, de luni pana vineri, pe postul de radio Radio Zu in cadrul emisiunii “Morning Zu cu Buzdu si Morar”.

SECTIUNEA 3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA

Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. 
La această  campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani pana la 2 februarie 2015, (data începerii  campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Co-Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. Prin participarea la aceasta Campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L.  pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L. este  operator de date cu caracter personal sub numarul 8913 (Grupul Media Camina).
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara
Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Organizatorului, Co-organizatorului, ai OMV Petrom Marketing  , precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia celor mentionati mai sus
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile); ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
-  ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premii (ce ar putea fi castigate in cadrul acestei Campanii Publicitare.
Participarea la Campania publicitara “Un plin de carburant” implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta  un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada 2-6 Februarie, in cadrul emisiunii “Morning Zu cu Buzdu si Morar”, in zilele lucratoare (de luni pana vineri), se desfasoara o editie a campaniei publicitare “Un plin de carburant”. 
La semnalul prezentatorilor emisiunii ‘Morning Zu cu Buzdu si Morar” ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa trimita un SMS in care sa precizeze ce distanta ar avea de parcurs din propria locatie pana la Rasnov, acolo unde se desfasoara in weekend Cupa Mondiala feminina de sarituri cu schiurile.
SMS-ul cu nr 100 este desemnat castigator.
 
Toate SMS-urile primite sunt monitorizate cu ajutorul unui soft de agregare SMS-uri (primire si trimitere automata SMS-uri) furnizat de OMN (Open Media Network).
 
In cazul in care persoana cu cel de al 100-lea numar de telefon/ sau cel mai apropiat de al 100-lea de la care s-a primit SMS nu raspunde la apelul reprezentatilor Radio Zu, se va incerca sa se contacteze in ordine crescatoare (daca numarul sms-urilor primite este mai mare de 100) sau  descrescatoare (daca numarul sms-urilor primite este mai mic de 100) urmatorul numar de la care s-a trimis SMS.
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat anterior. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se se acorda si nu se reporteaza.


SECTIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA
Valoarea totala a premiilor: 1500 ron (tva inclus),  fiind reprezentata de  bonuri valorice de carburant. Valoarea unui premiu este de  300 ron ( tva inclus), fiind format din 6 bonuri valorice a cate 50 ron fiecare – cate un premiu pentru fiecare editie de campanie publicitara in urma careia s-a desemnat un castigator.
In cazul in care intr-una din zilele de campanie nu se desemneaza un castigator premiul nu se reporteaza.

SECTIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare din momentul la care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.
Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al Co-organizatorului intr-un termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.), premiul urmand a se trimite castigatorului prin posta (ex.: mandat postal) cu confirmare de primire in termen de 30 de zile lucratoare de la data desemnarii sale drept castigator.
Co-Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar impozitul pentru premii (daca este cazul), va fi retinut de Co-organizator din premiul Castigatorului, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 8. OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Un plin de carburant”, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Costurile de livrare a premiilor cad exclusive in sarcina Co-Organizatorului. Daca pentru intrarea in posesia premiului castigatorul ar trebui sa se deplaseze, organizatorii nu vor suporta cheltuieliie de transport.
Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori  pentru plata altor cheltuieli  legate  de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
Prin inscrierea fiecarui participant Co-organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  “Un plin de carburant”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, str.Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 (2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
 
 

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 30.01.2015 in 3 (trei)  exemplare originale
 
Organizator
SC OPTIMEDIA S.R.L.
Cezar Batog – in calitate de Director General
 
Co-organizator
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.
Elena Minculescu –  in calitate de Director General
 
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate