Live

CONCURSURI

Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie!

Asculti ZU??? Din 12 ianuarie TE CAUTA BUZDU SI MORAR!!!!!
Nu te cauta sa ti ia, ci te cauta sa-ti dea!
Concursul tau preferat se intoarce: RADIO ZU e smecherie, Te scapa de datorie!
La inceput de an nu e usor! Tot romanul e dator!  Inscrie-ti datoria in concurs (limita maxima este de 3500 lei) si asculta-i in fiecare dimineata pe Buzdu si Morar! 
Cand ti au strigat numele, trimite SMS la 1815 (numar cu tarif noormal valabil in retelele Orange, Telekom, Vodafone) cu textul "Radio ZU e smecherie" si ai scapat de datorie!!!!
Suntem gata sa platim cash orice!!! Taxe, impozite, treburi d'alea casnice!!!!
Iti decontam leii cu miile si iti stergem datoriile!!!!
 
Click pe imaginea de mai jos si intra in concurs!

Scrie un motiv care sa ne convinga sa te alegem pe tine! #casafiebine Regulamentul concursului
Regulament concurs "Radio ZU e Smecherie, te scapa de datorie! Editia 1 2015":

REGULAMENTUL CONCURSULUI – “Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie!”
 
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI “Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie! – editia 1 2015”
Organizatorul concursului este S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUIRO15081313 si cont IBAN nr. RO64VBBU2511BW1551202701, deschis la Volksbank Romania, sucursala Nusco, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu in calitate de Director General.
 
Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Radio ZU”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul “Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie! – editia 2015” se va desfasura in perioada 12 ianuarie  – 30 ianuarie 2015.

 
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. 
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 14 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Participantii la aceasta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L.  pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L. este operator de date cu caracter personal sub numarul 11328 (Grupul Media Camina) Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
 
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la campania publicitara, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii. Participarea la campania publicitara a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor sau reprezentantilor legali privind participarea la campania publicitara precum si prezenta acestora la primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor in prezenta parintilor sau reprezentantilor legali. Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate. Organizatorul si/sau coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare. 
 
Participarea la concursul “Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie!” implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta de un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
 
IV. MECANISMUL DE CONCURS
In perioada 12 ianuarie – 30 ianuarie 205 in cadrul programelor postului „Radio ZU”, se desfasoara in zilele lucratoare (de luni pana vineri), intre orele 07:00 – 10:00 cel putin o editie  a concursului „Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie”, asa cum este descris mai jos.

Inscrierile se fac pe www.radiozu.ro  (sectiunea  http://www.radiozu.ro/smecherie), pana pe data de 30 ianuarie 2015, inainte de ora ultimului concurs. O inscriere este valida daca ascultatorul completeaza toate campurile formularului de inscriere: nume complet (nume si prenume, asa cum apar in actul de identitate), oras, varsta, telefon, datoria la a carei plata vrea ajutorul Radio ZU. Datoria inscris in concurs nu trebuie sa depaseasca suma de 3500 lei. Sunt permise maxim 3 inregistrari per calculator, maxim 10 inregistrari de la acelasi IP.
Un ascultator isi poate inscrie un numar de telefon o singura data in acest concurs. Inscrierile ulterioare nu intra in baza de date.
Radio ZU nu este responsabil pentru inscrierile incomplete sau cu erori.
Ramane la latitudinea realizatorilor Morning ZU cate concursuri se desfasoara intr-o editie de Morning ZU si care este cuantumul datoriilor platit pentru fiecare concurs in parte. La finalul concursului nu poate fi insa depasita suma maxima alocata bugetului de premii pentru acest concurs.
 
Cu ocazia fiecarui concurs, realizatorii Morning ZU aleg una dintre datoriile inscrise in concurs. Realizatorii Morning ZU anunta in direct la Radio ZU numele persoanei alese si datoria inscrisa in concurs. Aceasta persoana are la dispozitie 10 minute sa trimita SMS la 1815 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom) de pe telefonul cu care si-a inscris datoria in concurs cu textul “Radio ZU e smecherie”. In cazul in care ascultatorul nu trimite SMS-ul solicitat in 10 minute de la anuntarea numelui si a datoriei in direct la Radio ZU, premiul nu se acorda.
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestui concurs. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat. Deasemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda.
 
V. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA
Valoarea totala bruta a premiilor ce fac obiectul concursului “Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie! – editia 2015” este de maxim 15000lei brut.
 
VI. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita organizatorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare din momentul la care a fost anuntat, la adresa Bucuresti, : Strada Maior Gheorghe Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti. sau prin e-mail la adresele [email protected] /[email protected] ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate..
 
Castigatorul este sunat intr-un termen de 5 zile de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.), in principiu premiul urmand a se trimite prin posta (ex.: mandat postal) cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile lucratoare de la data desemnarii sale drept castigator.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
 
 
VII. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obligă sa calculeze, sa retina si să plateasca, către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.
 
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
VIII. DREPT DE AUTOR
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
 
Prin inscrierea la aceasta campanie publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
 
 
IX. OBSERVATII
Participantii la concursul “Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie!”se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul câstigat nu se va acorda.
 
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
 
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
 
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de premiile oferite, care cad in sarcina castigatorilor.
Prezentul regulament de participare la concursul “Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie! – editia  2015” este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ RadioZU” din Bucuresti, str.Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .


 
X. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

 
Organizator,
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L

Act aditional nr. 1
Din 02 februarie 2015
Regulamentul concursului
"Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie! Editia 2015":
 
Organizatorul concursului este S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA(G.M.C.) S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bd.. Ficusului, Nr. 44A, et.4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/13006/2002, Cod Unic de Inregistrare RO15081313, cod IBAN nr.RO64VBBU2511BW1551202701, deschis la Volskbank Romania, sucursala Nusco, legal reprezentata prin Elena Rodica Minculescu in calitate de Dirctor General, dispune  cu privire al modificarea Regulamentului concursului"Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie! Editia 2015" dupa cu urmeaza:
 
 
1.      Se modifica prevederile capitolului II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI, respectiv alineatul ce face referire la perioada si alea capitolului V. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA, respectiv valoarea totala a premiilor.
Modificarea consta in prelungirea perioadei de concurs cu inca o saptamana, concursul terminandu-se astfel in data de 06 februarie 2015. Mecanismul ramane acelasi, participantii se vor putea inscrie pana pe data de 06 februarie 2015, inainte de ora ultimului concurs.
Valoarea totala bruta a premiilor, in perioada 12 Ianuarie – 06 Februarie 2015, ce fac obiectul concursului “Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie! – editia 2015” este de maxim 20000 lei brut.
 
2. MECANISMUL DE CONCURS
In perioada 12 ianuarie – 06 februarie 2015 in cadrul programelor postului „Radio ZU”, se desfasoara in zilele lucratoare (de luni pana vineri), intre orele 07:00 – 10:00 cel putin o editie  a concursului „Radio ZU e smecherie, te scapa de datorie”, asa cum este descris mai jos.

Inscrierile se fac pe www.radiozu.ro  (sectiunea  http://www.radiozu.ro/smecherie), pana pe data de 06 februarie 2015, inainte de ora ultimului concurs. O inscriere este valida daca ascultatorul completeaza toate campurile formularului de inscriere: nume complet (nume si prenume, asa cum apar in actul de identitate), oras, varsta, telefon, datoria la a carei plata vrea ajutorul Radio ZU. Datoria inscris in concurs nu trebuie sa depaseasca suma de 3500 lei. Sunt permise maxim 3 inregistrari per calculator, maxim 10 inregistrari de la acelasi IP.
Un ascultator isi poate inscrie un numar de telefon o singura data in acest concurs. Inscrierile ulterioare nu intra in baza de date.
Radio ZU nu este responsabil pentru inscrierile incomplete sau cu erori.
Ramane la latitudinea realizatorilor Morning ZU cate concursuri se desfasoara intr-o editie de Morning ZU si care este cuantumul datoriilor platit pentru fiecare concurs in parte. La finalul concursului nu poate fi insa depasita suma maxima alocata bugetului de premii pentru acest concurs.
 
Cu ocazia fiecarui concurs, realizatorii Morning ZU aleg una dintre datoriile inscrise in concurs. Realizatorii Morning ZU anunta in direct la Radio ZU numele persoanei alese si datoria inscrisa in concurs. Aceasta persoana are la dispozitie 10 minute sa trimita SMS la 1815 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom) de pe telefonul cu care si-a inscris datoria in concurs cu textul “Radio ZU e smecherie”. In cazul in care ascultatorul nu trimite SMS-ul solicitat in 10 minute de la anuntarea numelui si a datoriei in direct la Radio ZU, premiul nu se acorda.
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestui concurs. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat. Deasemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda.

 
3.      Prevederile prezentului act aditional urmeaza a intra in vigoare la data publicarii pe site-ul www.radiozu.ro.
 
 
4.      Pe cale de consecinta prevederile Regulamentului vizat de prezentul act aditional se actualizeaza in sensul inlocuirii oricaror dispozitii si/sau obligatii contrare cu noi dispozitii, respectiv noi obligatii conform celor mai sus detaliate.
 
 
Organizator,
 
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L.
 
Elena Rodica Minculescu
 

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate