Live

CONCURSURI

ZIUA AFACERII TALE: Buzdu și Morar îți promoveza afacerea în Morning ZU!

A venit vremea ca afacerea ta să fie cunoscută de toată lumea. De asta ne ocupam in fiecare dimineata la Morning ZU. Mai mult, daca ne convingi, din 10 septembrie in fiecare vineri, putem transmite Morning ZU in direct de la sediul afacerii tale. 

 Tot ce trebuie să faci este să ne spui povestea business-ului tău.
Înscrie-te cu afacerea ta AICI!
Vrem ca lumea să audă de tine! 

 
AI O AFACERE PROPRIE?
Mică, mare, nu contează! Vioaie să fie!
Metro Romania sărbătorește Ziua Afacerii Tale
Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE “Ziua Afacerii Tale“ Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 4 septembrie – 5 octombrie 2018

SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE Organizatorii campaniei publicitare “ Ziua Afacerii Tale ​”​ sunt: METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL​, cu sediul in: B-dul Theodor Pallady 51 N B, Sector 3, Bucuresti, J40/9081/2010, RO 8119423 in calitate de Organizator, denumita in continuare “Organizator” Si GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.​, ​cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator” Aria de desfasurare a campaniei publicitare: ​teritoriul Romaniei Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul Co-organizatorului. ​Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radiozu.ro​. Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii. Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA Campania publicitara “Ziua Afacerii Tale ​” se va desfasura in perioada 4 septembrie – 5 octombrie 2018, la Radio ZU, in cadrul programului “Morning ZU”. Scopul campaniei publicitare este acela de a promova brandul si produsele Metro Cash & Carry Romania.

SECTIUNEA 3 CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin inregistrarea pe platforma digitala indicata de Co-organizator atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti. La această campanie poate participa orice persoană juridică cu sediul social si activitatea desfășurată pe teritoriul României, posesoare a unui CUI valid cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament. Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite in cele ce urmeaza, impreuna, “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator pentru activitatile de Marketing referitoare la campania Ziua Afacerii tale, cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt specificate la sectiunea 9 din prezentul Regulament. Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara. Angajaţii Organizatorului si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara. Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza: - ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile); - ca este repezentant legal al unei entitati juridice care are sediul social si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei Participarea la Campania publicitara “Ziua Afacerii Tale​” implica acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate/ inregistrate cu castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.

SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA In perioada 4 septembrie – 5 octombrie, realizatorii emisiunii radio Morning ZU ii vor invita pe ascultatori sa sa se inscrie pe site-ul www.radiozu.ro/ziua-afacerii-tale pentru a putea participa la Campania “Ziua Afacerii Tale”. In perioada 5 – 7 septembrie realizatorii Morning ZU vor alege cate una dintre afacerile inscrise in mod corespunzator (vor completa cu informatii valide fiecare camp) pe site in sectiunea dedicata, respectiv: Radiozu.ro si o vor promova in direct la Radio ZU. Aceasta unica editie pentru promovare, oferita in direct la Radio ZU, se va face in maniera considerata adecvata si in stilul caracteristic programului din Matinal. In perioada 10 septembrie – 5 octombrie, in fiecare zi de luni pana joi, realizatorii Morning ZU vor alege cate una dintre afacerile inscrise in mod corespunzator (vor completa cu informatii valide fiecare camp) pe site in sectiunea dedicata, respectiv: Radiozu.ro si o vor promova in direct la Radio ZU. Aceasta unica editie pentru promovare, oferita in direct la Radio ZU, se va face in maniera considerata adecvata si in stilul caracteristic programului din Matinal. In fiecare zi de vineri din perioada 10 septembrie – 5 octombrie, emisiunea Morning ZU va fi transmisa/realizata de la sediul/punctul de lucru al uneia dintre societatile care deruleaza afacerile inscrise pe site-ul Radio ZU .

Realizatorii Radio ZU isi rezerva dreptul de a contacta off air 3 finalisti pentru emisiunea de vineri a fiecarei saptamani din campanie. Vor fi urmarite conditii tehnice de emisie si acceptul participantilor. Finalistii pentru transmisia in direct a emisiunii Morning ZU de sediul/punctul de lucru din fiecare saptamana a campaniei vor fi contactati cu minim 2 zile lucratoare in avans pentru stabilirea coordonatelor ce trebuie indeplinite pentru realizarea in termeni optimi ai transmisiei. Premiile acordate de Organizator constau in: - De miercuri pana vineri in perioada 5 – 7 septembrie, respectiv de luni pana joi in perioada 10 septembrie – 5 octombrie – una dintre afacerile inscrise pe site vor primi promovare gratuita in cadrul Morning ZU, respectv – un moment dedicat in emisiunea Morning ZU din ziua respectiva. - In total vor fi 19 momente dedicate in cadrul Morning ZU pentru 19 afaceri distincte inregistrate in campanie pe site-ul www.radiozu.ro/ziua-afacerii-tale - In fiecare zi de vineri in perioada 10 septembrie – 5 octombrie – Emisiunea Morning ZU va fi realizata de la sediul/punctul de lucru al uneia dintre afacerile inscrise pe site-ul www.radiozu.ro/ziua-afacerii-tale - In total in aceasta campanie se vor oferi 4 astfel de relocari ale emisiunii Morning Zu pentru 4 afaceri distincte inregistrate pe site-ul www.radiozu.ro/ziua-afacerii-tale, in zilele de vineri, dupa cum urmeaza: 14, 21, 28 septembrie si 5 octombrie. Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare Orice inscriere facuta pe platforma digitala www.radiozu.ro/ziua-afacerii-tale va fi automat facuta si in platforma www.ziuaafaceriitale.ro, in baza acordului exprimat de catre participant direct in formularul de inscrierere de pe site-ul www.radiozu.ro/ziua-afacerii-tale.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE Pentru a intra in posesia premiilor zilnice de luni pana joi este suficient sa se inscrie pe site-ul: www.radiozu.ro/ziua-afacerii-tale . Pentru a intra in posesia premiului cel mare din fiecare saptamana, respectiv realizarea emisiunii Morning ZU de la sediul/punctul de lucru al uneia dintre afacerile inregistrate in campanie, finalistii vor fi contactati de catre un reprezentatnt Radio ZU cu minim 2 zile lucratoare inainte de relocare pentru a stabili conditiile tehnice necesare si pentru a isi da acceptul transmisiei in direct.

SECTIUNEA 6. TAXE SI IMPOZITE Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens, daca va fi cazul, impozitul datorat de Castigator aferent premiului castigat va fi retinut la sursa de Organizator din valoarea bruta a acestuia. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 7 OBSERVATII Participantii la Campania publicitara “Ziua Afacerii Tale​” se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea cadourilor. Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, precum si informatiile legate de entiatea juridica oferita la momentul inscrierii, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a conexiunii internetului, probleme de browser etc, care fac imposibila inscrierea in platforma etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii etc. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale si cele despre entitatea juridica (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia, respectiv pana la data de 5 octombrie 2018. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Ziua Afacerii Tale_​”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .


SECTIUNEA 8 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co-organizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei. In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru: (1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul în care se face prelucrarea datelor; c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate; e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii. (2) Dreptul de acces la date Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate; e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului. Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. (3) Dreptul de interventie asupra datelor Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). (4) Dreptul de opozitie Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop. În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a). Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii: a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim; b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate. (6) Dreptul de a se adresa justitiei Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru. Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016. (7) Dreptul de a se adresa Organizatorului si/sau Co-organizatorului Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator. Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected] Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected]. Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.

SECTIUNEA 9 SOLUTIONAREA LITIGIILOR Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti. SECTIUNEA 10 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro. Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, pe data de 31 august 2018. Co-Organizator, GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.

Director General Rodica Minculescu Organizator,​
SC METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.
Sef Departament Marketing Marina Zara Sef
Departament Financiar si Contabilitate Roxana Simtion
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate