Live

CONCURSURI

Marius Moga și Smiley dau în Morning ZU un salt cu parașuta pentru un cupluMarius Moga și Smiley vin mâine, 24 septembrie 2019, la Morning ZU ca să stea de vorbă cu Buzdu și Morar despre noua lor piesă, „Ai grijă de femeia ta”. Băieții aduc cu ei și un cadou pentru ascultătorii ZU. Este vorba despre un salt cu parașuta pentru un cuplu la TNT Brothers.

Dacă tu și perechea ta sunteți amatori de senzații tari și „adrenaline junkies”, atunci cu siguranță o să vreți să ascultați matinalul. Ca să participi trebuie să prinzi momentul în care Marius Moga, Smiley, Buzdu și Morar dau concursului și să le răspunzi la întrebarea „Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut pentru iubita sau iubitul tău?”. 

ZUcces!


Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Castiga un salt cu parasuta la Radio ZU“
 
SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
Organizatorii campaniei publicitare “Castiga un salt cu parasuta la Radio ZU“ sunt:
STUDIO 47 MS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Strada Vanatorilor, nr.34,
bl. D1a, Alba Iulia, judetul Alba, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J01/131/2003,
CUI RO 15207021, in calitate de Organizator, denumita in continuare “Organizator”
si
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A,
etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 BucurestiPloiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr.
J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in
continuare „Co-organizator”
Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei
Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul
Co-organizatorului. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament,
care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut
public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radiozu.ro.
Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament
apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si
acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania
publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror
mijloace mass-media.
SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
Campania publicitara “Castiga un salt cu parasuta la Radio ZU“ se va desfasura in data de
24.09.2019, la Radio ZU, in cadrul programului “Morning ZU”.
Scopul campaniei publicitare este acela de a promova melodia “Smiley & Moga - Ai grija de
femeia ta”.
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin transmiterea de mesaje SMS la
numarul de telefon indicat de Co-organizator atrage dupa sine acceptarea implicita,
neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se
drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta
înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani
la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate
dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre
participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de
catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati
suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul
de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului
Regulament.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute in Regulamentul UE
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza “GDPR”: dreptul de acces la
datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a
datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de
acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator/Co-organizator pentru
activitatile care implica desfasurarea campaniei cu respectarea prevederilor GDPR, astfel
cum sunt prevazute in sectiunea 9 din prezentul Regulament care implica desfasurarea
campaniei.
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata
de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi
numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania
publicitara.
Angajaţii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia (inclusiv tertii subcontractanti implicati in
organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii
familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte
persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa
participe la campania publicitara.
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta
Organizatorului cartea de identitate.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
- ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor
legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
Participarea la Campania publicitara “Castiga un salt cu parasuta la Radio ZU“ implica
acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu castigatorii sa
poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de
marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea
participantilor.
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In dimineata zilei de 24 septmebrie realizatorii emisiunii Morning ZU invita ascultatorii sa
participe la concursul Smiley & Moga.
Ascultatorii se pot inscrie in concurs trimitand un SMS la numarul 1815 (tarif normal in
retelele: Orange, Vodafone si Telekom) cu raspunsul la tema propusa de realizatorii
emisiunii Morning ZU: “Care este cel mai neobisnuit gest pe care l-ai facut pentru femeia ta.”
Juriul Morning ZU alege cel mai inspirat mesaj primit. Realizatorii Morning ZU vor contacta
pe cel care l-a trimis in direct la radio pentru a il anunta ca a castigat premiul.
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata de catre
Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.
SMS-ul transmis de către participant va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al
abonamentului/cartelei deţinute.
SECTIUNEA 5 PREMIUL CAMPANIEI PUBLICITARE.
Premiul acestei campanii publicitare consta intr-un salt cu parasuta pentru doua persoane,
oferit de TNT Brothers.
Valoarea premiului este de 595 lei tva inclus.
SECTIUNEA 6 ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in
aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected],
numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat.
Datele transmise de catre castigatorul desemnat, Co-organizatorului respectiv, numele,
prenumele si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Co-organizator, Organizatorului,
urmand ca acesta sa intre in legatura cu acesta pentru a stabili conditiile in care i se va
inmana premiul.
Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens,
daca va fi cazul. impozitul datorat de catre Castigator aferent premiului castigat va fi retinut
la sursa de Organizator din valoarea bruta a acestuia. Orice alte obligatii de natura fiscala sau
de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Castiga un salt cu parasuta la Radio ZU“ se obliga sa
respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de
Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toate
drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de
radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte
consideratii sau plati.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale
tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea
curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie
mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii
retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari
sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea
mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care
participantii transmit sau completeaza datele personale pe oricare din documentele
incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea
campaniei vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia.
Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Castiga un salt cu parasuta la
Radio ZU“, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din
Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe websiteul www.radiozu.ro .
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Coorganizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR,
conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale
participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate vor consta in: nume, prenume, cod numeric
personal, adresa de email, adresa de corespondenta.
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiului, a
indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila
aplicabile Organizatorului) si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la
aparare in instanta).
Durata de stocare a datelor cu caracter personal este de 5 ani.
La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe
mijloacele de prelucrare si stocare.
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile
necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le
furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si
conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de
supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru
o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate
de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal
care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin
urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si
destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a
oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice
prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de
opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date
cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de
a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere
întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste
ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica,
sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai
personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data
primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de
mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu
este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate
conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune
un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita
în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca
informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau
printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente,
precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu
respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o
anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime
legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o
justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele
operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului
o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca
doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta
electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face
numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este
cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la
persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei
optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau
virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa,
adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin
mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum
competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ,
daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste
conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii
de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea
de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost
satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de
vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea
interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter
personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în
care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului si/sau Co-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format
electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, str. Morilor 53
sau in format electronic la adresa de e-mail : [email protected]
Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului,
nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected]
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu
nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor
rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate
de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie
a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, 23.09.2019.
Organizator, Co-Organizator
STUDIO 47 MS S.R.L. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate