Live

CONCURSURI

Forza ZU! Esti mai tare decat politistele ZU? Castigi 200 de euro

 Eşti mai tare decât politistele ZU? Stange-ţi gaşca şi arată-ne că TU eşti Forza ZU!
 
 Politistele ZUpersexy te provoacă. Eşti cel (cea) mai tare? Câştigi 200 de euro. Let's do the "Forza ZU"
 Uite care este provocarea. Avem ritmul din imnul Forza ZU

 Adună-ţi gashca (prietenii, familia, colegii de clasa, colegii de birou), bate din palme, bate din picioare, loveşte cratiţe sau pahare, da în tobe sau tavane, fă zgomot mare cu ce vrei TU, baga claxoane exact pe ritmul imnului Forza ZU - "Zu will Rock YOU". Important este să ţii ritmul, exact aşa cum o fac politistele ZUpersexy şi să strigaţi la final "Forza ZU". Dacă ai strâns cea mai tare gaşcă, cei 200 de euro sunt ai tăi


Incarca filmul tau pe youtube. Trimite link-ul la radiozu at radiozu punct ro sau lasa un comentariu cu link-ul filmului tau

 
 Vezi ZUperpolitistele în acţiune:

Regulamentul concursului
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Let’s do the “Forza Zu”!  
I. ORGANIZATORULCONCURSULUI  Let’s do the “Forza Zu”
este S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.A., cu sediul in Bucuresti , str.Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/13006/2002, avand cod fiscal RO 15081313 si cont IBAN nr.RO91BRDE450SV00996374500,  deschis la   BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Administrator Unic.
Derularea Concursului se va face in cooperare cu radiodifuzorul RADIO ZU. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul Let’s do the “Forza Zu”  se  va  desfăsura  in  perioada  29 aprilie 2011 – 12 mai 2011, pe site-ul postului de radio Radio ZU (www.radiozu.ro)
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
Radio ZU considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante cu realitatea,  Radio ZU nu va considera respectiva participare valida. Orice problema in acest sens va fi evaluata de Radio ZU, iar decizia luata va fi unica si irevocabila.
Prin inscrierea la concurs participantul garanteaza:
-  ca are cel putin 14 ani si ca este posesor al unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Daca premiul este castigat de o persoana in stare de invaliditate fizica sau psihica,  premiul poate fi ridicat numai impreuna cu unul dintre parinti sau, daca este cazul, un tutore.
- ca in eventualitatea castigarii, va participa la actiunile publicitare ale Radio ZU, ulterioare acordarii premiului, fara alte obligatii din partea Radio ZU;
- ca detine mijloacele materiale de a suporta cheltuielile legate de impozitul pe venituri.
Interesele si buna reputatie ale Radio ZU primeaza in orice situatie, de aceea Radio ZU isi rezerva dreptul de a scoate din concurs in orice moment inscrierile pe care le considera inoportune sau neadecvate.
Un participant poate fi descalificat in orice moment, in cazul in care Radio ZU observa orice fel de comportament considerat neadecvat concursului si prezentului regulament, fara a anunta participantul si fara explicatie ulterioara.
IV  DATELE CU CARACTER PERSONAL
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
V. MECANISMUL DE CONCURS
In perioada de concurs, Radio Zu lanseaza invitatia catre ascultatori, de a trimite link-urile inregistrarilor video incarcate pe youtube prin care sa transmita cat sunt de ZU, pornind de la tema data – imnul Forza ZU, asa cum este prezentat pe www.radiozu.ro.
Link-urile sunt transmise la adresa de e-mail [email protected], sau in cadrul comentariilor pe www.radiozu.ro
Pentru cea mai impresionanta productie, premiul unic este de 200 de euro. Pentru orice material trimis, participantul isi asuma responsabilitatea exclusivă pentru orice litigii privind drepturile de autor.
Trimiterea link-urilor implică cedarea către GMC a drepturilor de publicare a filmelor corepunzatoare.
Premiul se acorda prin jurizare, juriul fiind format din parte Radio ZU de Tony Tesiu si Mihai Morar. In cazul in care niciuna dintre productiile prezentate nu convinge juriul, premiul ramane neacordat.
Concursul de desfasoara pe site-ul Radio ZU, adica www.radiozu.ro.
Numele castigatorului va fi postat pe site-ul www.radiozu.ro.
VI. PREMIILE SI VALOAREA LOR:
Se acorda un singur premiu in valoare bruta de 200 de euro.
Castigatoriul va primi contravalorea in lei a premiului exprimat in euro, la cursul zilei.
ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
 
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita organizatorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare din momentul la care a fost anuntat, la adresa Bucuresti, str.Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1 sau prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.
 
Castigatorul este sunat intr-un termen de 5 zile de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.), in principiu premiul urmand a se trimite prin posta (ex.: mandat postal) cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile lucratoare de la data desemnarii sale drept castigator.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
 
 
VIII. TAXE SI IMPOZITE
 
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal iar impozitul pentru premii, atat in bani cat si in produse, va fi retinut de Organizator din premiul Castigatorului.
 
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
IX. OBSERVATII
 
Participantii la concursul Let’s do the “Forza Zu,se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul câstigat nu se va acorda.
 
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
 
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
 
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de premiile oferite, care cad in sarcina castigatorilor.
Prezentul regulament de participare la concursul Let’s do the “Forza Zueste disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ RadioZU” din Bucuresti, str.Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
X. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timb
 
Organizator,
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L
 
ACORD
 
 
 
 
 
 
Subsemnatul ……………………......................, domiciliat in ……………….………………………………………, posesor al CI seria.......... nr…......…….
declar pe proprie raspundere si sub rigorile legii ca sunt proprietarul tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor fotografice si a celor filmate trimise in format electronic la GMC – Radio Zu (www.radiozu.ro) si ca detin drepturile corespunzatoare de exploatare cu privire la acestea.
Prin semnarea prezentului acord, in calitate de autor si titular al tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra materialelor postate, fara a emite nicio pretentie de ordin financiar, imi exprim in mod expres acordul/consimtamantul ca materialele trimise de mine catre GMC – Radio Zu sa poata fi expuse si exploatate de catre S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L (GMC – Radio ZU) pe orice tip de suport, in campaniile de promovare in format electronic, print sau video.
Cesiunea drepturilor de mai sus în favoarea GMC – Radio Zu este o cesiune exclusivă, nelimitata teritorial sau temporal.
 
 
 
Prin semnarea prezentului înscris confirm faptul că mă gãsesc in deplinã stare de sănătate, din toate punctele de vedere, nefiind constrâns de nici o cauzã sau persoanã si nesuferind de nici o boala sau deficienţă care sa-mi poata anula, afecta sau vicia discernãmântul.
 
 
 
 
Data..............                                                              Semnatura
                                                                                                _________
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate