Live

CONCURSURI

Câştiga un schimb de ulei de motor Mobil 1 în Morning ZU

În fiecare dimineaţă la Morning ZU poţi câştiga un schimb de ulei de motor Mobil 1. Prinde semnalul de concurs, transmite prin SMS câţi kilometri are maşina ta la bord şi poţi câştiga un schimb de ulei de motor Mobil 1. Uleiul de motor sintetic numărul 1 în lume.
Regulamentul concursului
***S-a cerut autentificarea prezentului incris***
REGULAMENTUL CONCURSULUI
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  “Castiga un schimb de ulei cu Mobil 1”
Organizatorul concursului este Grupul Media Camina SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313 si cont IBAN nr.RO91BRDE450SV00996374500,  deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu in calitate de Director general,cu sprijinul BV MCCANN ERICKSON SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Jules Michelet nr.18, sector 1,in calitate de Agentie de publicitate , reprezentant al Exxon Mobil Lubricants & Specialties Europe in Romania..
 
Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “RadioZU”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
 
Concursul “Castiga un schimb de ulei cu Mobil 1”se va desfasura in perioada 31.05 – 27.06.2011., in cadrul programelor postului „RadioZU”.
 
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
 
Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea obtinerii oricarui castig, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „RadioZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea castigului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
 
Angajatii Organizatorului (RadioZU), rudele si afiniii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel castiguri.
 
Participarea la concursul Castiga un schimb de ulei cu Mobil 1implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta de un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
 
V. MECANISMUL DE CONCURS
 

In perioada 31.05 – 27.06.2011 in cadrul programelor postului „RadioZU”, se vor desfasura intre orele 07:00 si 10:30  un numar de 20 de editii ale concursului „Castiga un schimb de ulei cu Mobil 1”. Desfasurarea fiecarei editii se anunta prin lansarea de catre prezentatorii emisiunii “Morning ZU” a unei invitatii catre participanti de a trimite un sms la numarul 1815 ( cu tarif normal in retelele de telefonie mobila) -  cu un anumit numar de kilometri , imediat dupa terminarea semnalului sonor de concurs.

Participantul care trimite primul un sms la 1815 cu numarul de kilormetri afisati la bordul masinii cel mai apropiat de numarul anuntat este considerat castigatorul editiei. Repartizarea castigurilor se va face zilnic (cate un tip de ulei pe zi) in functie de numarul de kilometri comunicat de fiecare participant la concurs dupa cum urmeaza:
- pentru motoare noi, pe benzina si diesel, cu maximum 100,000 km la bord – se acorda Mobil 1 New Life 0W40 la ambalaje de 1 si 4L
- pentru motoare mature, pe benzina si diesel, cu 100,000-150,000 km la bord – se acorda Mobil 1 Peak Life 5W50 la ambalaje de 1 si 4L
- pentru motoare mai vechi, pe benzina si diesel, cu peste 150,000 km la bord – se acorda Mobil 1 Extended Life 10W60 la ambalaje de 1 si 4L
- pentru motoare noi, in special diesel, dar si benzina, cu sisteme de reducere a emisiilor – se acorda Mobil 1 ESP Formula 5W30 la ambalaje de 1 si 4L
O persoana nu poate castiga decat o singura data in cadrul acestui concurs.
 
VI. CASTIGURILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA
 
Valoarea totala a castigurilor ce fac obiectul concursului “Castiga un schimb de ulei cu Mobil 1” este de  1006.67 euro la un curs de 4.2 ron/eur, adica 4228.4 ron, cuprinde  TVA si impozit.
 
VII. ACORDAREA CASTIGURILOR SI OBLIGATIILE PARTILOR
 
Castigatorul este sunat intr-un termen de 5 zile de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii castigului etc.), in principiu castigul urmand a se trimite prin posta (ex.: mandat postal) pe teritoriul Romaniei, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile lucratoare de la data desemnarii participantului drept castigator. Plata taxelor postale revine in sarcina Organizatorului.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
 
Câştigătorii vor semna un proces-verbal de predare-primire a castigului. Aceştia trebuie să prezinte o copie după un act de identitate valabil.
Persoanele care obtin castigul nu pot solicita contravaloarea castigurilor în bani, sau în alte obiecte care au o valoare echivalentă cu valoarea castigului, şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor castigului.
 
VIII. TAXE SI IMPOZITE
 
BV MCCANN ERICKSON SRL se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitele aferente castigurilor acordate in cadrul concursului, urmand a le vira institutiilor publice competente in conformitate cu Legea 571/2003, art. 78 si 79, iar orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea cad în sarcina câştigătorilor.
 
 
IX. OBSERVATII
 
Participantii la concursul “Castiga un schimb de ulei cu Mobil 1” se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs castigul obtinut nu se va acorda.
 
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la castigul obtinut, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
 
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste desfasurarea mecanismului de concurs si acordarea castigului.
 
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
Prezentul regulament de participare la concursul Castiga un schimb de ulei cu Mobil 1este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ RadioZU” din Bucuresti, str.Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
X. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanţilor cu respectarea confidenţialitatii acestora si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
 
 
 
Organizator,
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate