Live

CONCURSURI

Esti gata pentru aroganta maxima? Hai la primul concert in avion

"ZU e peste tot,... in scari de bloc,
In sali de clasa , sau pe internet non-stop
Fiindca ai fost aici, langa ei de "n"ori
Buzdugan si Morar te invita sa zbori
De doi ani in FM sunt "in aer" cu ZU,
Haide vino langa noi...fi in aer si tu.
Bucuresti, Romania,... milioane de fani,
Cand aterizam pe-aeroport suntem ZU de doi ani !!!"

Inscrie-te sa prinzi un loc la primul concert in avion organizat in Romania.

Fa o poza cat mai ZU, in care neaparat cineva trebuie sa tina in mana o foaie pe care sa scrie „ZU on air!  Vreau/Vrem in aer cu Buzdu si Morar!”.

Pe 29 septembrie, Buzdu si Morar urca impreuna cu tine intr-un avion Blue Air pentru o ora de concert cu Puya si Kamelia deasupra Romaniei. La doi ani de ZU, vino sa fim deasupra tuturor smiley

Exista trei modalitati ca sa ajungi in avion:
 
1.      Te inscrii www.radiozu.ro cu o poza in care apari tu si daca este cazul prietenii pe care vrei sa ii iei cu tine.

Fa o poza in care cineva trebuie sa tina in mana o foaie pe care sa scrie „ZU on air!  Vreau/Vrem in aer cu Buzdu si Morar!" si incarc-o in formularul de inscriere.

In fiecare zi vom difuza la Radio ZU piese cu Puya. Daca te-ai inscris, te putem suna imediat dupa ce am difuzat unul dintre hiturile Puya. Daca stii ce hit am cantat la radio, ai locul asigurat in avion


2.       Maxim 5 locuri in avion vor fi acordate inscrisului in concurs care strange cele mai multe voturi pe www.radiozu.ro. E simplu. Pe pagina dedicata concursului iti rogi prietenii sa te voteze

Update 25 septembrie 2010 - conform regulamentului nu se mai iau in considerare voturile venite dupa 24 septembrie ora 24:00. Castigatorul este Viorel Ohima Mindrut


3.       Asculti Morning ZU si raspunzi la provocarile lansate de Buzdu si Morar

Bafta!


Update, 25 septembrie 2010, ora 00:00. Avem castigatorul celor 5 locuri obtinute ca urmare a voturilor pe radiozu.ro. Viorel Ohima Mindrut. Felicitari! Pe 29 septembrie esti in avion la Aroganta Maximaaaaaa

Regulamentul concursului
‚REGULAMENTUL CONCURSULUI
„ZU on air! In aer cu Buzdu si Morar!”
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ZU on air! In aer cu Buzdu si Morar
Organizatorul concursului este S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313 si cont IBAN nr. RO91BRDE450SV00996374500,  deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu in calitate de Director General GMC.
 
Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Radio ZU”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
 
Concursul „ZU on air! In aer cu Buzdu si Morar!” se va desfasura in perioada 6 septembrie 2010 – 29 septembrie 2010, in cadrul programelor postului „Radio ZU”. Inscrierile in concurs se pot face incepand cu data de 10septembrie 2010 ora 07:00 pana vineri 24 septembrie 2010 ora 7:00 (pentru detalii vezi Cap V. Mecanismul de concurs).
 
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
 
Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
-     ca este in deplinatatea facultatilor mintale si nu sufera de nicio boala
 
 
Participarea la concursul „ZU on air! In aer cu Buzdu si Morar!” implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
 
V. MECANISMUL DE CONCURS
Radio ZU pune la dispozitie 100 de locuri la concertul din avion.
 
Exista trei modalitati pentru a ocupa locuri in avion:
 
1.       Intra in concurs toti ascultatorii care in perioada 10 – 24 septembrie 2010, se inscriu pe site-ul Radio ZU: www.radiozu.ro, pe pagina destinata promotiei „ZU on air! Hai in aer cu Buzdu si Morar!”. Fiecare aplicant trebuie sa urmeze cativa pasi pentru a fi inscris in concurs (vezi cap. VI- Formular de inscriere). Pe parcursul concursului, vor fi difuzate piese ale artistului care va sustine concertul in avion – Puya. Pentru a prinde un loc in avion, inscrisii in concurs trebuie sa asculte Radio ZU, si in cazul in care sunt sunati de catre organizatori, sa stie numele piesei lui Puya, difuzate in intervalul mentionat de catre organizatori. Fiecare inscris in concurs poate castiga maxim 5 locuri in avion
2.       Maxim 5 locuri in avion vor fi acordate inscrisului in concurs care strange cele mai multe voturi pe www.radiozu.ro, pana la data de 24 septembrie, ora 24
3.       Asculti Morning ZU si raspunzi la provocarile lansate de Buzdu si Morar
Data zborului este 29 septembrie – cu imbarcare la ora 10:00.
VI.  FORMULARUL DE INSCRIERE:
a) Nume, Prenume
b) Varsta
c) Oras
d) Telefon
e) E-mail
f) Spune daca vii singur sau vrei sa-i mai iei si pe altii cu tine. Daca nu vii singur cu cine vrei sa mai urci in avion?
g) De ce vrei sa urci in aer cu Buzdu si Morar?
h) Incarca o poza cu tine sau cu tine si cu cei pe care vrei sa-I iei in avion. In poza trebuie sa apara la vedere o foaie pe care sa scrie: “ZU on Air. Vreau in aer cu Buzdu si Morar!”
i) in ce interval orar asculti cel mai mult radio ZU?
 
VII. OBSERVATII
 
Participantii la concursul „ZU on air! In aer cu Buzdu si Morar!” se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.
 
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat (transport, cazare pe perioada evenimentului, etc), acestea cazand exclusiv în sarcina castigatorului.
 
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
 
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
Prezentul regulament de participare la concursul „ZU on air! In aer cu Buzdu si Morar!” este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ RadioZU” din Bucuresti, str. Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
 
Organizator,
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate