Live

CONCURSURI

Castiga un voucher de pana la 500 Euro pentru un bilet de avion in Europa. Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste

Asculta Morning ZU si poti castiga un bilet de avion dus intors, in valoare de maxim 500 euro pentru destinatii din Europa.

Prinde semnalul de concurs in Morning ZU si trimite un SMS la 1815 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Telekom, Vodafone) cu raspunsul la intrebarea: : Care e cel mai frumos gest pe care l-a facut cineva vreodata pentru tine?

Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste. 
Biletul de avion este valabil pentru  o calatorie dus intors, pentru o persoana,  catre una din urmatoarele destinatii:
-          Europa Centrala si de Est: Budapesta, Viena, Chisinau, Belgrad, Sofia, Praga, Moscova;
-          Europa Occidentala: Frankfurt, Munchen, Paris, Amsterdam, Brussels, Dublin, Londra;
-          Europa de Sud : Atena, Roma, Milano, Salonic, Barcelona, Madrid ( Bologna si Torino cu escala la Roma).
Durata minima de sedere la destinatie trebuie sa includa o sambata noapte. Durata maxima de sedere nu poate depasi o luna de la data inceperii calatoriei..
Biletele de avion trebuie sa se emita pana la data de 31 martie 2016  iar calatoria trebuie efectuata pana pe 30 iunie 2016. 


Regulamentul concursului
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
‘’Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste
 (perioada promotiei: 15-24 februarie 2016 )
 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI:
Art. 1.1. Organizatorii campaniei publicitare „Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste (“Campania”) sunt: 
·      DDB ADVERTISING AGENCY S.R.L.persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Praga, nr. 3, etaj 2, biroul 4, cod poştal 011801, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20429/2004, CUI RO 17026846, capital social în valoare de 1.000 RON, legal reprezentată de dna. Roxana Memetea – Administrator, denumită în cele ce urmează “DDB”, agenţie desemnată de către MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION S.R.L. cu sediul în Str. Praga, nr.3, etaj 3, biroul 2, Bucureşti, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21274/2004, CUI RO 17056227, să organizeze Campania cu scopul de a promova imaginea şi serviciile MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (persoană juridică străină, cu sediul la Londra, Strada Queen Victoria, nr. 85, EC4B 4AB, Marea Britanie) pe teritoriul României, si
·      BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, cod poştal 030016, înregistrată în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-JPR-40-008/1999, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, cont bancar RO39 RNCB 0002 B000 2647 3000 deschis la Banca Comercială Româna, societate comercială pe acţiuni administrată în sistem dualist, având un capital social subscris şi vărsat integral în valoare de 1.625.341.614,50 RON, având număr de operator de date cu caracter personal 3776 şi 3772, legal reprezentată de Anca Rarău, în calitate de Director Executiv al Direcţiei Marketing şi Georgiana Oltenescu, în calitate de Şef Departament Dezvoltare Brand, denumită în continuare “BCR”.
DDB şi BCR sunt denumiţi, în cele ce urmează, în mod colectiv “Organizatori”.
si
·      S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, DN1, 73-81, Corp B, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, , inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 la Banca BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC , avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP, inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul: 8913,detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumit in continuare “Co-Organizator

Art. 1.2. Aria de desfasurare a Campaniei: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio ZU.
Art. 1.3. Campania se va desfasura de catre Organizatori, la nivel national, prin intermediul programelor difuzate in Reteaua Radio ZU, de Co-Organizator.
Art. 1.4. Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania si va fi afisat  pe site-ul  www.radiozu.ro.
Art. 1.5. Decizia de derulare a Campaniei , conform regulilor din prezentul Regulament,  este finala si obligatorie pentru participanti.
Art. 1.6. Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campanie.
Art. 1.7. Organizatorii si Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, cu cel puţin 2 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:
Art. 2.1. Campania  Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste”, se va desfasura in perioada:15-24 februarie 2016, la Radio ZU, in cadrul Morning ZU, de luni pana vineri.

SECTIUNEA 3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE, DESCALIFICAREA:
Art. 3.1. Participarea la Campanie a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete, toate datele furnizate de participanti.
Art. 3.2. La această Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau resedinta în România, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 15 februarie 2016, (data începerii  Campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
Art. 3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorilor (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
Art. 3.4. Nu este permisa participarea la aceasta Campanie a angajaţilor Organizatorilor sau Co-organizatorului, precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus sau  a angajatilor oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea  si desfasurarea acestei campanii.
Art. 3.5. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Organizatorii si Co-Organizatorul au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campanie.
Art. 3.6. Prin inscrierea la Campanie, fiecare participant garanteaza ca indeplineste cumulativ conditiile de mai jos, dupa cum urmeaza:
3.6.1. ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
3.6.2. ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil;
3.6.3. ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza.
Participarea la Campania “Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste” implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI:
Art. 4.1. Ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa trimita prin SMS la 1815 (numar cu tarif normal in retelele Orange, Telekom si Vodafone) raspunsul la intrebarea: “Care este cel mai frumos gest pe care l-a facut cineva vreodata pentru tine?”.
Art. 4.2. Realizatorii emisiunii aleg in fiecare zi de campanie cel mai impresionant mesaj. Persoana care l-a trimis este premiata cu un voucher valabil pentru achizitionarea unui bilet de avion, in valoare maxima de 500 de euro. Biletul de avion este valabil pentru  o calatorie dus intors, pentru o persoana,  catre una din urmatoarele destinatii:
-          Europa Centrala si de Est: Budapesta, Viena, Chisinau, Belgrad, Sofia, Praga, Moscova;
-          Europa Occidentala: Frankfurt, Munchen, Paris, Amsterdam, Brussels, Dublin, Londra;
-          Europa de Sud : Atena, Roma, Milano, Salonic, Barcelona, Madrid ( Bologna si Torino cu escala la Roma).
Durata minima de sedere la destinatie trebuie sa includa o sambata noapte. Durata maxima de sedere nu poate depasi o luna de la data inceperii calatoriei..
Biletele de avion trebuie sa se emita pana la data de 31 martie 2016  iar calatoria trebuie efectuata pana pe 30 iunie 2016. 
 
Art. 4.3. Persoanele desemnate ca fiind castigatore, vor fi contactate din nou, off-air, de catre Co-organizator in aceeasi zi, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia  voucherelor castigate.
Art. 4.4. Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator, a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat anterior. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.

SECTIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI SI VALOAREA ACESTORA:
Art. 5.1. Valoarea totala a celor 8 premii este de max 4.000 euro, aferente a 8 vouchere.
Art. 5.2. Fiecare voucher in parte are o valoare de max 500 euro.
SECTIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Art. 6.1. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02.
Art. 6.2. Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al DDB intr-un termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea de a intra in posesia premiului etc.) Ulterior, DDB se va ocupa de livrarea premiilor catre castigatori in termen de 10 zile lucratoare.
Art. 6.3. Organizatorii si Co-Organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
Art. 6.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul concursului “Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste” nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.
Art. 6.5. Voucherele valorice au cod unic si pot fi utilizate pana pe 31 martie 2016, pentru  achizitionarea unui bilet de avion in valoare maxima de 500 euro pe una dintre rutele mentionate la articolul 4.2. Calatoria trebuie efectuata pana pe 30 iunie 2016. 
 
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE:
7.1. Impozitul pentru premiile acordate castigatorilor, va fi retinut si virat la sursa de catre DDB in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.
7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
SECTIUNEA 8. OBSERVATII:
Art. 8.1. Participantii la Campania “Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste”, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie, premiul câstigat nu se va acorda.
Art. 8.2. Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina DDB. Premiile vor fi livrate de catre DDB direct castigatorilor, care vor semna un proces verbal de predare-primire.
Art. 8.2. Prin inscrierea fiecarui participant, Co-organizatorul Campaniei dobandeste drepturile de publicare si radiodifuzare a numelui si castigului respectivului participant fara alte consideratii sau plati.
Art. 8.3. Prezentul Regulament al Campaniei Money Gram si BCR premiaza gesturile frumoase, facute cu dragoste”, este disponibil gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.radiozu.ro.
 
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Art. 9.1. Participantii la aceasta Campanie au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, trimisa la adresa  Co-Organizatorului.

9.1.1. Informarea persoanei vizate
a)      identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 9.1.2. Dreptul de acces la date 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a)      informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b)      comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c)       informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d)      informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e)      informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 9.1.3. Dreptul de interventie asupra datelor 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
9.1.4. Dreptul de opozitie 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
9.1.5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
9.1.6. Dreptul de a se adresa justitiei 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Art. 9.2. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Art. 9.3. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
Art. 9.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul desemnarii castigatorilor acestei Campanii.
Art. 9.5. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 
 
SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Art. 10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori, respectiv Co-Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
Art. 10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei, se vor putea trimite catre Organizatori si Co-Organizator, in termen de maximum 1 saptamana de la data publicarii listei castigatorilor validati. Dupa aceasta data, contestatiile nu vor mai fi luate in considerare.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Art. 11.1. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor si a Co-Organizatorului,determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa acestuia, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 Art. 11.2. In situatiile avute in vedere la pct. 11.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor  autoritati publice competente.
Art. 11.3. Pentru situatiile avute in vedere la pct.11.1 si pct. 11.2, Organizatorii si Co-Organizatorul nu mai au nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.
Art. 11.4. Forta Majora apara de raspundere organizatorul care o invoca, dar numai in masura si pentru perioada in care partea este impiedicata sau intarziata sa-si execute obligatia din pricina situatiei de forta majora. Fiecare organizator va depune toate diligentele pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din forta majora.
11.5 Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/sau imprejurarile externe independente de vointa partii care invoca forta majora, cu caracter exceptional, absolut imprevizibile şi de neînlăturat, si care, survenind ulterior intrarii in vigoare a regulamentului, impiedica sau intarzie, total sau partial, indeplinirea obligatiilor izvorand din acest regulament.
 

 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, la data de 12.02.2016.
 

ORGANIZATORI
DDB ADVERTISING AGENCY S.R.L.
Roxana Memetea
 
 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Anca Rarău                                                                                         Georgiana Oltenescu
Director Executiv                                                                             Şef Departament Dezvoltare Brand
Direcţia Marketing                                                                          Direcţia Marketing
 
CO-ORGANIZATOR
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. 
Elena Minculescu –  in calitate de Director General


 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate