Live

CONCURSURI

Câștigă vouchere de 450 RON de la Tezenis la Radio ZU!

Asculta Morning Zu si poti castiga vouchere in valoare de 450 RON pentru ce vrei sa iti iei de pe Tezenis.com
Intra pe Tezenis.com si alege-ti categoria de lenjere care te atrage cel mai tare. Prinde semnalul de concurs si trimite-ne prin SMS la 181 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, telekom, Vodafone) ce tip de lenjerie ti-ai ales. Poti castiga vouchere in valoare de 450 RON pentru ce vrei sa iti iei de pe Tezenis.comRegulamentul concursului
Regulament campanie publicitara "Câștigă vouchere de 450 RON de la Tezenis la Radio ZU!":

***S-a cerut autentificarea prezentului inscris***
 
Regulament campanie publicitara "Câștigă vouchere de 450 RON de la Tezenis la Radio ZU!"

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARA
 
I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PUBLICITARE  "Câștigă vouchere de 450 RON de la Tezenis la Radio ZU!"

S.C. FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Corneliu Coposu, nr. 3, E-mail: [email protected], Tel: 021 310 69 91 , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7257/2010, având C.U.I. RO27230001si cont IBAN BACX0000000523845001, deschis la Unicredit Tiriac Bank, legal reprezentată prin dl. Lapolla Benito, în calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizatorul”

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Șoseaua București-Ploiești 73-81, Victoria Park, cladirea B2, etaj 2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr.J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC, denumita in continuare „Coorganizatorul”.
Perioada de desfasurare
Campania publicitara se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, in perioada 22 februarie – 11 martie 2016 in serviciul de programe  cu denumirea Radio ZU.
Prezentul Regulament de Participare al CAMPANIEI PUBLICITARE "Câștigă vouchere de 450 RON de la Tezenis la Radio ZU!"de la Radio ZU poate fi obţinut gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU, Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Cladirea 1, Victoria Park, etaj 2sau poate fi descărcat de pe site-ul web www.radiozu.ro.
Responsabilitatea pentru organizarea, derularea campaniei publicitare si pentru acordarea premiilor revine in exclusivitate Organizatorului.
Dreptul de participare
Participarea la campania publicitara a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 18 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si S.C. FUTURA LENJERIE 2010S.R.L. Prin participarea la acesta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L.  si de catre S.C.  FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si  S.C. FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L. sunt  operatori de date cu caracter personal sub numarul 8913 (Grupul Media Camina) si, cu numarul 16006 (pentru S.C. FUTURA LENJERIE 2010S.R.L). Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si S.C. FUTURA LENJERIE 2010S.R.L. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantiila promotie.
Angajaţii S.C. FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L/S.C. Grupul Media Camina S.R.L.şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la campanie publicitara. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie si sa participe la campanie publicitara.. Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate. Organizatorul si/sau coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare. 
 
Procedura de desfasurare a campaniei publicitare:
In perioada  22 februarie – 11 martie 2016 se desfasoara 15 momente ale campaniei publicitare, de luni pana vineri, intre orele 07:00 –10:00, iar mecanismul de desfasurare este urmatorul:
La semnalul prezentatorilor emisiunii ‘Morning Zu cu Buzdu si Morar” ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa trimita prin smsla 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Telekom, Orange, Vodafone) categoria de lenjerie dorita de pe www.tezenis.com. SMS-ul cu numarul 10 este desemnat castigator si primeste un voucher in format electronic in valoare de 450 RON. Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat anterior. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se se acorda si nu se reporteaza.
 
Premii si valoarea acestora

Premiile in valoare totala de 6.750 RON, vor fi acordate in cadrul a 15 momente, organizate inperioada  22 februarie – 11 martie 2016 in fiecare zi de luni pana vineri, in intervalul 07:00 – 10:00 si vor fi oferite de catre organizatorul S.C. FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L.Premiile constau in 15  vouchere in valoare bruta de 450 RON fiecare respectiv, o valoare totala bruta de 6.750 RON. Castigatorii vor putea folosi aceste carduri in vederea achizitionarii de produse in magazinul “Tezenis” din Afi Palace Cotroceni sau isi vor alege online produsele pe www.tezenis.com si apoi comunicate catre adresa de email [email protected] impreuna cu adresa de livrare a produselor. Apoi produsele vor fi expediate de catreS.C. FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L.la adresa comunicata de catre castigator.
 
Acordarea premiilor
Radio ZU va comunica toate datele castigatorului catre S.CFUTURA LENJERIE 2010SRL(copie ID, adresa email, etc).
Dupa derularea campaniei publicitare pe radio, castigatorilor li se vor cere datele de identitate si o copie de buletin sau carte de identitate ce trebuie transmisa de catre castigator pe fax:021 409 1902sau scanata prin email: [email protected] in termen de 72 de ore de la data cand a fost desmnat castigator.In cazul in care se constata neconcordante intre numele persoanei asa cum a fost comunicat si datele de buletin, premiul nu este acordat. O persoana nu poate castiga decat o singura data in cadrul acestei campanii publicitare. Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de predare-primire al premiului cu organizatorul campaniei publicitare, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la declararea castigului.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora, conform prezentului regulament.
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Organizatorul va acorda castigatorilor, fara nicio exceptie, garantia legala corespunzatoare fiecarui premiu, iar in aceste conditii orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului sau importatorului, dupa caz.
Taxe si impozite
Organizatorul se obligă să suporte si sa plateasca către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare daca este cazul.
Drept de autor
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor pentru  toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si garanteaza faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
Prin inscrierea la campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.rosi sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe Radio ZU, Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Cladirea 1, Victoria Park, etaj2.
Ordinea de inscriere la promotie va ramane in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.
Participantii la campania publicitara care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament al campaniei publicitare premiul castigat nu se va acorda.
Organizatorul campaniei publicitare isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea campaniei publicitare, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe web site-ul www.radiozu.ro
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei publicitare si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, in termen de maxim 5 zile de la data desemnarii castigatorului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate
Organizatorul si/sau coorganizatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respectivea) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de  lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
Organizator,                                                                                           Coorganizator,
S.C. FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L                                                          SC GRUPUL MEDIA CAMINA SRL
        Dl Lapolla Benito                                                                      Dna ELENA RODICA MINCULESCU  
        Administrator                                                                                             Director General GMC  
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate