Live

CONCURSURI

Castiga un voucher de 600 lei pe StarShinerS.com

In fiecare zi din 9 iulie pana pe 13 iulie intre orele 10-11 asculti Radio ZU si poti sa castigi un voucher in valoare de 600 de lei ca sa iti iei ce vrei de pe StarShinerS.com
Oriunde, non-stop, vara asta StarShinerS.com este cu tine! Intra acum pe site si vezi cum ti-ai putea cheltui 600 de lei
Regulamentul concursului
***S-a cerut autentificarea prezentului inscris***
 
Regulament concurs " Oriunde, nonstop, vara aceasta StarShinerS.com este cu tine!” 
REGULAMENTUL CONCURSULUI
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  “Oriunde, nonstop, vara aceasta StarShinerS.com este cu tine!”
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO1508131, cont IBAN nr.RO 91 BRDE 450 SV 0099 6374 500, deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de Dna. Elena Rodica Minculescu in calitate de Director General, denumita in continuare “Organizatorul”
Impreuna si cu sprijinul
SC.Starshiners.SRL, cu sediul in Oradea/Bihor, Str. Czaran Gyula Nr.5, inregistrata la Registrul Comertului sub J05/729/2008, avand CUI RO 23508416, cont IBAN RO13 RZBR 0000 0600 1233 5067, legal reprezentata de Domnul Muntean Andreas Michael, in calitate de Administrator, denumita in continuare „Coorganizatorul”.
Perioada de desfasurare
Derularea concursului se face prin intermediul Radio ZU, din data de 9 iulie 2012 pana la data de 13 iulie 2012.
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, din data de 9 iulie 2012 pana la data de 13 iulie 2012, in fiecare zi de luni pana vineri, 5 concursuri in total.
Prezentul Regulament de Participare  " Oriunde, nonstop, vara aceasta StarShinerS.com este cu tine!" de la Radio ZU poate fi obţinut gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Str. Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, sector 1, Bucuresti sau poate fi descărcat de pe site-ul web www.radiozu.ro  
Responsabilitatea pentru corecta organizare si derulare a concursului revine in exclusivitate organizatorului.
Dreptul de participare
Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre participanti a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 14 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si SC.Starshiners.SRL. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si de catre SC.Starshiners.SRL pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L.si SC.Starshiners.SRL sunt  operatori de date cu caracter personal sub numarul 8913 (Grupul Media Camina) si, cu numarul 21199 (pentru SC.Starshiners.SRL)
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. si SC.Starshiners.SRL. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs.
Participarea la concurs a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor sau reprezentantilor legali privind participarea la concurs si primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor.
Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea vreunei taxe de participare.
Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, eventual fotografiile acestora si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor, în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-  ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
Organizatorul si/sau coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.
Procedura de desfasurare a concursului
Pe parcursul perioadei cuprinse in intervalul 09 iulie - 13 iulie, intre orele 10.00– 11:00. DJ-ul din programul respectiv anunta concursul “Ramai pe Radio ZU, in cateva minute lansam concursul Oriunde, nonstop, vara aceasta StarShinerS.com este cu tine!, poti castiga 1 voucher in valoare de 600 lei care sa poata fi valorificat pe www.starshiners.com  (acest lucru va trebui mentionat in timpul concursului), trimitand un sms cu textul: ''magazin haine online'' la numarul de telefon 1815, tarif normal. Al 10-lea SMS va fi declarat castigator.
Persoana care a trimis al 10-lea SMS este declarata castigatoare.
Premii si valoarea acestora
Premiile  vor fi oferite de catre organizatorul SC.Starshiners.SRL., si vor fi expediate de catre GMC catre fiecare castigator.
Valoarea premiilor:  1 voucher de 600 lei/zi
Voucherul consta intr-un cod unic alfanumeric, care va fi comunicat castigatorilor de catre organizator. Codul unic poate fi folosit de catre castigatori pentru achizitionarea produselor din portofoliul Starshiners, pe site-ul www.starshiners.com.
Voucherul poate fi folosit o singura data. Si este valabil intre 02 iulie – 31 august. Daca castigatorul alege produse de o valoare mai mica de 600 de lei (inclusiv transportul) si finalizeaza comanda, suma ramasa nu va putea fi utilizata la o alta comanda. Daca castigatorul alege produse de o valoare mai mare de 600 lei (inclusiv transportul), atunci va achita diferenta.
Nu se va oferi contravaloarea premiilor in bani.
Taxe si impozite
Coorganizatorul Concursului va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului din premii conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si a actelor normative de modificare si completare a acesteia. Impozitul datorat se va aplica pe venitul net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.
Acordarea premiilor
Radio Zu va comunica toate datele castigatorilor SC.Starshiners.SRL (copii ID, Procese verbale de desemnare a castigatorului/de predare a premiilor etc).
Ascultatorului declarat castigator i se vor cere datele de identitate, dupa derularea concursului pe radio.  In cazul in care se constata neconcordante intre numele persoanei asa cum a fost comunicat  si datele de buletin, premiul nu este acordat. O persoana nu poate castiga decat o singura data in cadrul acestui concurs. Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de predare-primire al premilului cu organizatorul concursului.
Dupa validarea castigatorilor, organizatorul sau coorganizatorul va proceda la incheierea unui process-verbal in care va consemna:
-          Numele si prenumele castigatorrului (cu individualizarea datelor inscrise in cartea de identitate) sau numele si prenumele tutorelui legal, in cazul in care castigatorul este minor.
-          Valoarea premiului acordat;
-          In urma validarii castigatorului, in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu.
Premiul va intra in posesia castigatorului ,intr-un termen maxim de 30 zile de la data incheierii procesului verbal de desemnare a castigatorului.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.
 
In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor.
Observatii
Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.
 
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe web site-ul www.radiozu.ro .
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfirsitul concursului.
 
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
 
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.
 
Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.ro si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU, Str. Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, Sector 1, Bucuresti.
Ordinea de inscriere la promotie va ramine in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.


Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit.
Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.


Organizator,                                                                                         Coorganizator
SC GRUPUL MEDIA CAMINA SRL                                         SC.Starshiners.SRL
Elena Rodica Minculescu                                                     Muntean Andreas Michael
Director General                                                                             Administrator
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate