Live

CONCURSURI

Castiga un voucher Carrefour in valoare de 200 lei

De Sarbatori marile bucurii vin de la Carrefour si Radio Zu! Asculta Morning ZU si poti castiga un voucher de 200 lei pe care ii poti cheltui in orice hypermarket Carrefour.
In fiecare dimineata, pana pe 21 decembrie, intre 7 si 8 prinde semnalul de concurs si trimite al 10-lea SMS la 1815 cu textul "Carrefour" (costul unui SMS este 0.06 Euro, TVA inclus). Castigi un voucher de 200 lei

Daca vrei sa fii la curent cu cele mai noi promotii Carrefour nu uita sa dai like paginii de facebook Carrefour Romania (click pe text) Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL al Concursului
 
“  De 11 ani facem preturile KO!  "
 
                    Perioada campaniei:  10 decembrie – 21 decembrie 2012
 
 
 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Organizatorul concursului   De 11 ani facem preturile KO!” este Carrefour Romania, prin intermediul Agentiei Zenith Media , cu sediul în , Bucuresti, str. Olari nr. 11 sect 2 tel.021.326 88 20,  Reg Com. Nr. J40/4185/1999, Cod Fiscal RO 11753713    ,  (numita in prezentul regulament “Organizatorul”).
Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii,  prin intermediul postului radio “Radio ZU”.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, de a opri Concursul in orice moment al acestuia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.
Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.
 
 
SECTIUNEA 2. DURATA SIZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul  
“  De 11 ani facem preturile KO  " se desfasoara, pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 10 decembrie – 21 decembrie 2012 în fiecare zi de luni pana vineri in intervalul orar 07:00 – 10:00, prin intermediul postului de radio “Radio ZU”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 
 
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
La concursul  “ De 11 ani facem preturile KO!  " poate participa orice persoana fizica,rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), ce are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.  


Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei Carrefour Romania, Zenith Media si  ai postului de radio “Radio ZU”, ai oricarei agentii implicate in implementarea si dezvoltarea acestui concurs precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).
Pentru a participa la acest concurs, participantii trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Concursului.  În cazul în care câstigatorul unuia din premii este minor  (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exerciiu, aceasta este  îndreptaita sa intre în posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau  legal, incluzând semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaraii notariale, cu  încuviinarea Autoritaii tutelare daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv precum si de plata  oricaror daune sau pretenii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea  minorului la aceasta campanie. 
Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
 
 
SECTIUNEA 4. CONDITII DE INSCRIERE SI DESFASURAREA A CONCURSULUI
Pentru a se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa:
- sa aiba varsta de minim 14 ani impliniti la data inceperii Campaniei Promotionale;
- sa trimita SMS la 1815 , in momentul in care animatorii RadioZU vor anunta inceperea concursului, SMS care sa contina cuvantul “Carrefour”. 
- in fiecare zi de concurs al 10-leaSMS trimis la 1815 dupa semnalul de concurs “ De 11 ani facem preturile KO!  " castiga automat premiul zilei un voucher in valoare de 200 ron pentru cumparaturi in magazinele Carrefour Romania.
 
 
SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA
 
În cadrul acestui concurs, Organizatorul oferă următoarele premii:
- 10 premii a cate 200 de ron , echivalentul in vouchere de cumparaturi 
 
Valoarea totală a premiilor este de 2000 lei  (TVA inclus). Nu se acordă contravaloarea în bani a voucherelor. 
Castigatorul premiului zilnic,  va fi informat in direct, pe postul de radio “Radio ZU” asupra premiului castigat.
Un participant poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Concursului.
 

 
SECTIUNEA 6. VALIDAREA CASTIGATORILOR
 
Fiecare castigator desemnat va fi contactat timp de cel mult 3 zile lucratoare din data desemnarii acestuia ca si castigator, la numarul de telefon de pe care a trimis  mesajul de inscriere in concurs la numarul 1815 .
 
Pentru a fi validati, potentialii castigatori desemnati, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa îndeplineasca dreptul de participare stipulat la sectiunea 3;
b.    sa trimita catre Radio ZU, prin e-mail sau fax, o copie a buletinului/cartii de identitate a castigatorului si sa indice adresa postala la care doreste sa primeasca premiul, in cazul in care adresa de livrare este diferita de cea din buletin/carte de identitate.
Drept urmare, potentialii castigatori desemnati trebuie sa trimita cele specificate anterior, in maxim 3 zile lucratoare din momentul in care au fost informati asupra procedurii de validare (mai exact, din momentul in care au fost contactati de un reprezentant al Organizatorului) la numarul de fax 021/409.19.01 sau la adresa de e-mail [email protected]


Organizatorul nu isi asuma raspunderea :
- pentru castigatorii care nu pot fi contactati telefonic sau pentru cazurile in care castigatorii nu trimit in cele 3 zile lucratoare cele mentionate mai sus
- pentru situatiile in care castigatorii nu raspund la telefon, au telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, nu au semnal la telefon etc. Organizatorul va incerca sa apeleze de maxim 3 ori, in e zile diferite, fiecare castigator desemnat


Premiile vor fi acordate castigatorilor maxim 30 de zile lucratoare de la castigarea lor.
Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de primire a premiului.
În cazul în care numărul de participanţi validaţi conform criteriilor descrise în secţiunea 6 va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru acest Concurs, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului.
 
 
 
SECTIUNEA 7 . RESPONSABILITATE
 
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.
 
Organizatorul acestui Concurs nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive diverse, cei care doresc nu se pot inscrie. De asemenea, Organizatorul acestui Concurs nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la acest Concurs.
Organizatorul Concursului va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Concurs, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului regulament oficial.
Organizatorul si celelalte entitati implicate în Concurs nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui regulament oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
Din momentul in care castigatorul semneaza pentru primirea premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.
În cazul în care Organizatorul constata, ulterior  înmânarii premiului, ca Participantii câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul regulament oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida si de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestui Concurs.
Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Concurs.
 
 
 
SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
 
- incorectitudinea adresei postale declarata Organizatorului in vederea expedierii premiilor catre participantii castigatori ;
- situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati de catre Organizator din motive independente de acesta
- participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.
- pentru mesajele incomplete, incorecte sau inexacte trimise la numarul de 1815 si nici pentru mesajele trimise in afara perioadei desfasurarii Concursului sau la alt numar decat 1815;
- pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de participare la Concurs, determinate de factori independenti de vointa Organizatorului;
- daca numarul de telefon de pe care este primit un SMS cu “Mesajul de inscriere” nu poate fi identificat (daca mesajul se trimise cu optiunea “numar ascuns”). In acest caz, SMS-ul respectiv nu va putea fi considerat valid si deci nu va putea participa la Concurs;
- daca acelasi SMS este trimis de mai multe ori dintr-o eroare a retelelor de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori;
- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau pentru blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie mobila pe perioadele de trafic intens;
- dupa data de 21decembrie2012, ora 10.00:00, Organizatorul nu este responsabil pentru primirea mesajelor SMS la numarul de telefon 1815. Aceste SMS-uri nu vor fi luate in calcul
Dovada de expediere de catre participanti a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator. De asemenea, dovada trimiterii de catre participanti a documentelor solicitate in vederea validarii nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator. In ambele cazuri pot exista erori de trimitere, independente de vointa Organizatorului, astfel incat este posibil ca Organizatorul sa nu primeasca SMS-urile sau documentele solicitate. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru astfel de cazuri.
Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare pentru premiile acordate, acest lucru revenindu-i strict producatorului produselor acordate drept premii.
 
 
SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
 
Prin inscrierea la Concursul  “  De 11 ani facem preturile KO!  " participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Prin participarea la Concursul “ De 11 ani facem preturile KO!  "  castigatorii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar telefon ) sa fie prelucrate prin intermediul SC Grupul Media Camina SRL, pe parcursul campaniei promotionale  in scopul:
- acordarii si premiilor Concursului;
- publicarea listei castigatorilor (nume, prenume, oras) pe  www.radiozu.ro  
 
Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre S.C. Zenith Media S.R.L    , cu sediul în , Bucuresti, Str. Olari Nr. 11, Sector 2.
 
- sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
- sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
 
 
SECTIUNEA 10. TAXE
 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.


SECTIUNEA11. LITIGII
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 
SECTIUNEA 12. INCETAREA CONCURSULUI 
 
Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
 
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI SI PUBLICAREA DATELOR CASTIGATORILOR
 
Regulamentul concursului  “ De 11 ani facem preturile KO!   "  va fi disponibil gratuit pe : www.radiozu.ro  , pe toata perioada desfasurarii Concursului.
Lista castigatorilor desemnati va fi publicata pe pagina www.radiozu.ro . incepand cu data de 10 decembrie 2012.  Lista castigatorilor va contine doar urmatoarele informatii: numele castigatorilor si premiul castigat.
 
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada promotiei. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a Concursului, nu vor fi luate in 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate