Live

CONCURSURI

Castiga un smartphone Huawei Vision la ZU

Vin sarbatorile! Asculta Radio ZU si de Craciun poti avea un smartphone Huawei.

Telefonul Huawei Vision (click si ajungi in pagina telefonului)
.


Huawei VisionRegulamentul concursului
 
Regulament concurs "Castiga smartphone-uri Huawei la Radio ZU!"***S-a cerut autentificarea prezentului inscris***
 
REGULAMENTUL CONCURSULUI
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  "Castiga smartphone-uri Huawei la Radio ZU!"
Organizatorul concursului este SC ECHIPA DE PR S.R.L cu sediul social in Bucuresti, Str.Emanoil Porumbaru nr. 73, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului, sub nr.J40/11725/2007, C.U.I. nr. RO 21946789, avand contul nr. RO22BRDE450SV22662704500 , deschis la BRD GSG SMCC, reprezentata legal prindna. Anca Ionescu (“Organizatorul”)


Impreuna si cu sprijinul
S.C. Grupul Media Camina S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO1508131, cont IBAN nr.RO 91 BRDE 450 SV 0099 6374 500,  deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de Dna. Elena Rodica Minculescu in calitate de Director General („Coorganizatorul”).
Perioada de desfasurare
Derularea concursului se face prin intermediul Radio ZU, in perioada 04.12.2012-14.12.2012
 Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, in perioada 04.12.2012-14.12.2012 in programele Radio ZU.
Prezentul Regulament de Participare  "Castiga smartphone-uri Huawei la Radio ZU!" de la Radio ZU poate fi obţinut gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Str. Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, sector 1, Bucuresti sau pot fi descărcate de pe site-ul web www.radiozu.rosi de pe pagina de Facebook Huawei Romania.  Organizatorul si Coorganizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul prin afisare pe site-urile mentionate mai sus sau prin mijloace mass-media.
 
Responsabilitatea pentru organizarea si derularea concursului revine organizatorului si coorganizatorului iar responsabilitatea pentru acordarea premiilor revine in exclusivitate Organizatorului.
 
Dreptul de participare
Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 14 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si SC ECHIPA DE PR S.R.L Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.Lpentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L. este operator de date cu caracter personal sub numarul 8913 (Grupul Media Camina).
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. are  obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Angajatii Organizatorului si Coorganizatorului, rudele si afiniii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs. Angajaţii şi membrii familiilor pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie.
 Participarea la concurs implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, certificat de nastere, buletin de identitate sau carte de identitate.
 
Participarea la concurs a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor privind participarea la concurs si primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor.

Procedura de desfasurare a concursului
In perioada  04.12.2012- 14.12.2012 se desfasoara 10 concursuri, de luni-vineri, intre orele 08:00 – 10:00, de doua ori pe data de 6 decembrie. Mecanismul de desfasurare a concursului este urmatorul:
Ascultatorii sunt invitati sa scrie prin SMS la 1815 (numar cu tarif normal) ce aplicatie reala sau imaginara si-ar dori pe telefonul mobil. O aplicatie care sa ii ajute sa indeplineasca planurile in 2013. Juriul format din echipa Morning ZU (Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Denise si Flick) aleg cea mai interesanta idee de aplicatie dintre cele venite in maxim 10 minute de la lansarea concursului si o premiaza  cu premiul pus in joc.
Premii si valoarea acestora
Premiile vor fi oferite de catre organizatorul S.C. ECHIPA DE PR S.R.L. si expediate de GMC catre fiecare castigator . Premiile constau in 10 telefoane Huawei Vision.
Valoarea totala a premiilor este de 8000 RON- TVA inclus.
 
Acordarea premiilor
Radio Zu va comunica toate datele castigatorilor catre S.C. ECHIPA DE PR S.R.L. (copii ID, Procese verbale de predare a premiilor etc).
 
Fiecare castigator desemnat va fi contactat in timp de cel mult 3 zile lucratoare din data desemnarii acestuia ca si castigator, la numarul de telefon de pe care a trimis  mesaj-ul de inscriere in concurs la numarul 1815.

Ascultatorului declarat castigator i se vor cere datele de identitate, dupa derularea concursului pe radio.  In cazul in care se constata neconcordante intre numele persoanei asa cum a fost comunicat  si datele de buletin, premiul nu este acordat. O persoana nu poate castiga decat o singura data in cadrul acestui concurs. Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de predare-primire al premilului cu organizatorul concursului.

Telefonul va fi livrat in maxim 30 zile lucratoare de la data castigari. Moment in care se va semna si un proces verbal de predare-primire.

Taxe si impozite
Organizatorul se obligă să plateasca către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.

Drept de autor
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va trimite o fotografie care sa il infatiseze impreuna cu premiul castigat, pentru a fi folosita in scopuri publicitare de catre Organizator si de catre Radio ZU


Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.ro si pe siteul  pagina de Facebook Huawei Romania si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU, Str. Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, Sector 1, Bucuresti.
Ordinea de inscriere la promotie va ramine in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.


Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
 (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit.
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
Organizator, 
………………………………….
 
Coorganizator
……………………………………………………..
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate