Live

CONCURSURI

Castiga in fiecare zi cu Doncafé la Radio ZU!

Asculta sunetul premiilor la Radio ZU

Radio ZU si Doncafé iti rasplatesc fidelitatea! In fiecare zi, de doua ori, cu cate un set de casti Sony
In plus, dimineata, pe langa perechea de casti te faci si cu 200 RON
 
Cand auzi sunetul automatului de cafea in direct la ZU , castile pot fi ale tale. Sunetul automatului de cafea va fi semnalul de concurs. Trebuie doar sa trimiti al 10-lea SMS la 1815 (numar cu tarif normal) cu textul spus de DJ-ul ZU.  Concursurile se intampla intre 08 si 10 si intre 17 si 18. In fiecare zi, de luni pana vineri. 
 
Nu uita, inca ceva! Daca vrei o masina, un scuter sau un mp3 player , cauta automatele Doncafé si trimite codurile de pe pahare. Afla tot pe sunetuldoncafé.ro


Regulamentul concursului
 
REGULAMENTUL OFICIAL al Concursului
“Asculti sunetul premiilor"
 
 Perioada campaniei:  01 octombrie – 30 noiembrie 2012
 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Organizatorul concursului “Asculti sunetul premiilor" este S.C.STRAUSS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Bd. Theodor Palady, nr.54-56, sect. 3, inregistrat la Reg.Com. cu nr J40/ 14081/1994, Cod Fiscal RO5990561,  (numita in prezentul regulament “Organizatorul”).
Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii,  prin intermediul postului radio “Radio ZU”. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, de a opri Concursul in orice moment al acestuia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare
SECTIUNEA 2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul  “Asculti sunetul premiilor" se desfasoara, pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01 octombrie- 30 noiembrie 2012 în fiecare zi de luni pana vineri in intervalele orare 07:00–10:00 si 16:00-18:00, prin intermediul postului de radio “Radio ZU”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
La concursul  “Asculti sunetul premiilor" poate participa orice persoana fizica, rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), ce are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu,posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei STRAUSS ROMANIA S.R.L.,  ai postului de radio “Radio ZU”, ai oricarei agentii implicate in implementarea si dezvoltarea acestui concurs precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie). 
Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
 
 
 
SECTIUNEA4. CONDITII DE INSCRIERE SI DESFASURAREA CONCURSULUI
Pentru a se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa:
- aiba varsta de minim 14 ani impliniti la data inceperii Campaniei Promotionale;
- sa trimita SMS la 1815 , in momentul in care animatorii RadioZU vor anunta inceperea concursului, SMS care sa contina numele “Doncafe”;
- pentru concursul din intervalul 07 – 10, in fiecare zi de concurs, cel de-al zecelea SMS trimis la 1815, dupa semnalul de concurs (dat de DJ-ii ZU) castiga automat premiul constand intr-un set de casti marca Sony plus un premiu in bani in valoare de 200 RON;
- pentru concursul din intervalul orar 16:00 – 18:00,in fiecare zi de concurs, cel de-al zecelea SMS trimis la 1815, dupa semnalul de concurs (dat de DJ-ul ZU)castiga automat premiul constand intr-un set de casti marca Sony;
- concursul se desfasoara de 2 ori pe zi, in intervalele aminite la Sect. 2, de luni pana vineri inclusiv
SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA
În cadrul acestui concurs, Organizatorul oferă următoarele premii:
-       90 de seturi de casti portabile marca Sony model MDRZX300R.AE, de culoare rosie, in valoare individuala de 138,84 lei (TVA inclus)
-      45 de premii a cate 200 lei, totalizand 9 000 lei
 Valoarea totală a premiilor este de 21 495,9 lei  (TVA inclus). Nu se acordă contravaloarea în bani a premiilor in produse.  Castigatorul premiului zilnic va fi informat in direct, pe postul de radio “Radio ZU” asupra premiului castigat. Un participant poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Concursului
Lista castigatorilor acestei campanii se va regasi pe pagina de Facebook a Radio ZU (www.facbook.com/radiozu) prin postari zilnice.
SECTIUNEA 6. VALIDAREA CASTIGATORILOR
Fiecare castigator desemnat va fi contactat timp de cel mult 3 zile lucratoare din data desemnarii acestuia ca si castigator, la numarul de telefon de pe care a trimis  mesaj-ul de inscriere in concurs la numarul 1815 . Pentru a fi validati, potentialii castigatori desemnati, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa îndeplineasca dreptul de participare stipulat la sectiunea 3;

b.    sa trimita Organizatorului, prin e-mail sau fax, o copie a buletinului/cartii de identitate a castigatorului si sa indice adresa postala la care doreste sa primeasca premiul, in cazul in care adresa de livrare este diferita de cea din buletin/carte de identitate. Drept urmare, potentialii castigatori desemnati trebuie sa trimita cele specificate anterior, in maxim 3 zile lucratoare din momentul in care au fost informati asupra procedurii de validare (mai exact, din momentul in care au fost contactati de un reprezentant al Organizatorului) la numarul de fax 021/409.19.01 sau la adresa de e-mail [email protected]
Organizatorul nu isi asuma raspunderea - pentru castigatorii care nu pot fi contactati telefonic sau pentru cazurile in care castigatorii nu trimit cele solicitate in cele 3 zile lucratoare mentionate mai sus pentru situatiile in care castigatorii nu raspund la telefon, au telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, nu au semnal la telefon etc. Organizatorul va incerca sa apeleze de maxim 3 ori, in zile diferite, fiecare castigator desemnat. Premiile vor fi acordate castigatorilor maxim pana la data de. Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de primire a premiului. În cazul în care numărul de participanţi validaţi conform criteriilor descrise în secţiunea 6 va fi mai mic decât sau egal cu numărul premiilor alocate pentru acest Concurs, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului.
Premiile vor fi acordate castigatorilor maxim pana la data de 7 decembrie 2012 .Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de primire a premiului. În cazul în care numărul de participanţi validaţi conform criteriilor descrise în secţiunea 6 va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru acest Concurs, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului. 
SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATEDreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul acestui Concurs nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive diverse, cei care doresc nu se pot inscrie. De asemenea, Organizatorul acestui Concurs nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la acest Concurs. Organizatorul Concursului va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Concurs, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului regulament oficial. Organizatorul si celelalte entitati implicate în Concurs nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui regulament oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
Din momentul in care castigatorul semneaza pentru primirea premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.
În cazul în care Organizatorul constata, ulterior  înmânarii premiului, ca Participantii câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul regulament oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida si de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu. Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestui Concurs. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Concurs
.SECTIUNEA8. LIMITAREA RASPUNDERII Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:- incorectitudinea adresei postale declarata Organizatorului in vederea expedierii premiilor catre participantii castigatori ; - situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati de catre Organizator din motive independente de acesta
- participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. - pentru mesajele incomplete, incorecte sau inexacte introduse pe pagina de inscriere si nici pentru mesajele trimise in afara perioadei desfasurarii Concursului; - pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de participare la Concurs, determinate de factori independenti de vointa Organizatorului;- inainte de 01 octombrie sau dupa data de 30 noiembrie 2012, ora 17.00:00. De asemenea, dovada trimiterii de catre participanti a documentelor solicitate in vederea validarii nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator. In ambele cazuri pot exista erori de trimitere, independente de vointa Organizatorului, astfel incat este posibil ca Organizatorul sa nu primeasca SMS-urile sau documentele solicitate. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru astfel de cazuri.
Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare pentru premiile acordate, acest lucru revenindu-i strict producatorului produselor acordate drept premii.
SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALEPrin inscrierea la Concursul  “Asculti sunetul premiilor”  participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Prin participarea la Concursul “Asculti sunetul premiilor”  castigatorii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar telefon ) sa fie prelucrate prin intermediul SC Grupul Media Camina SRL, pe parcursul campaniei promotionale  in scopul:
- acordarii si premiilor Concursului;
- publicarea listei castigatorilor pewww.facebook.com/radiozu.  Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, expediata pe adresa, S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L., cu sediul în , Bucuresti, Bd. Theodor Palady, nr.54-56 .
- sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

- sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 
SECTIUNEA 10. TAXEOrganizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
SECTIUNEA11. LITIGIIEventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
SECTIUNEA 12. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI SI PUBLICAREA DATELOR CASTIGATORILOR. Regulamentul concursului  “Asculti sunetul premiilor”"  va fi disponibil gratuit pe : www.radiozu.ro , pe toata perioada desfasurarii Concursului.
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada promotiei. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a Concursului, nu vor fi luate in considerare
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate