Live

CONCURSURI

Castiga un smartphone HTC One M8 cu Vodafone la Radio ZU. Beautiful Romania Remix

Odata cu lansarea platformei #first, Vodafone sustine lucrurile facute pentru prima oara.
 Beautiful Romania Remix este primul show inspirat de pozele trimise de public.

Inscrie-te in concurs cu o poza cu Romania frumoasa asa cum o vezi tu (o poza per participant la concurs). Poza trebuie sa fie facuta de tine. Poti castiga in fiecare dimineata la Radio ZU un smartphone HTC One M8.
 
Vino duminica 27 iulie, incepand cu ora 19, in Piata George Enescu, la Beautiful Romania Remix – un show de proiectii pe muzica celor de la Zdob si Zdub alaturi de Vama, Beck Corlan, Gojira & Planet H.

Regulamentul concursului


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
Romania frumoasa
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 18-25 Iulie 2014
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
Campania publicitara “Romania frumoasa? ”  este organizata de 
VODAFONE ROMANIA SA, cu sediul social in Bucureşti, Strada Piata Charles de Gaulle , nr. 15Inregistrata la Registrului Comertului cu nr. J40/9852/1996, C.U.I. RO8971726avand cont   la RBS Bank  IBAN: nr. RO96ABNA4100264100009098, având număr de Operator de date cu caracter personal  70 , legal reprezentata de catre Florina Tanase , in calitate de Director Legal and External Affairs , denumita in continuare “Organizator” reprezentata prin Agenţia de publicitate S.C. BV McCann-Erickson S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr  18, sector 1, având Cod Unic de înregistrare 8084031, atribut fiscal RO, având număr de Operator de date cu caracter personal  6353, reprezentată de Dl. Bogdan Enoiu, în calitate de Director General, reprezentat prin mandatar Ciama Alina, in baza Procurii autentificate sub nr. 7601/01.11.2011 de BNPA Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena,
Si

  S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, Str Ghe Sontu nr. 8, parter, ap. 1, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO64VBBU2511BW1551202701la Banca Volksbank Romania, sucursala Nusco, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub numarul 8913 detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumita in continuare „Co-Organizator”
1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio Zu cat si pe platformele digitale www.radiozu.rosi Facebook

1.3. Campania publicitara se va desfasura de catre Co-Organizator pentru  Organizatorul  Vodafone Romania.
 
Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  
 
Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
 SECTIUNEA 2.PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara  “Romania frumoasase va desfasura in perioada 18-25 iulie 2014.
 
SECTIUNEA3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA


Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în Romania (aceasta înseamnă că pot participa atat cetăţeni romani cat şi străini), care a implinit 18 ani, la data începerii promoţiei, 18 Iulie 2014, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L.
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pană la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. De asemenea, angajatii Intact Media Group, Vodafone SA si BV MCCANN-Erickson SRL sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs.

Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia castigului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate valabil: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
Ascultatorii Radio ZU sunt anuntati sa incarce pozele lor (realizate de ei) care arata in propria opinie de ce Romania este frumoasa.  Pozele pot avea ca subiect peisaje, locuri, situatii, oameni.   Pozele apar pe platforma www.radiozu.ro/beautifulromaniaremixdupa ce sunt moderate. Moderarea (acceptarea in concurs) se face in cel mult 12 ore de la inscrierea unei poze in concurs. Nu vor fi aprobate pozele care nu au legatura cu tema concursului
In fiecare dimineata, Buzdugan si Morar aleg cu ajutorul ascultatorilor castigatorul zilei. Un ascultator este invitat sa aleaga un numar de la 1 la numarul total de pagini cu poze inscrise la concurs. Un al doilea ascultator este invitat sa intre in direct si sa aleaga un numar de la 1 la numarul total de poze aflate pe pagina aleasa anterior. Poza aleasa astfel este declarata castigatoare.
In fiecare zi exista un singur castigator.
Fiecare castigator primeste cate un telefon HTC M8. Persoana desemnata ca fiind castigatore va fi contactata, ulterior si off-air, de catre Co-organizatori in cel mult 2 zile lucratoare de la data desemnarii drept castigatoare pentru a stabili detaliile de intrare in posesia castigului.


In concurs nu pot fi incarcate decat fotografii realizate de participanti si asupra carora participantii detin drepturi de autor. Fiecare participant intelege ca se poate inscrie in concurs doar daca detine drepturile de autor pentru fotografia incarcata (inclusiv continut, inclusiv, dar fara a se limita la persoane, cladiri etc)si isi asuma toate consecintele legale in cazul in care se dovedeste ca nu detine drepturile de autor pentru fotografia cu care se inscrie in concurs.  In cazul in care participantul nu este detinatorul drepturilor de autor asupra fotografiei, acesta nu va primi eventualul castig, pentru care a fost declarat castigator.
De asemenea, prin inscrierea la Campanie Participantii declara si garanteaza ca, in legatura cu participarea la Campanie, publicarea, precum si utilizarea in orice mod a fotografiilor incarcate in aplicatie nu incalca in niciun mod drepturile vreunui tert, iar orice publicare, utilizare, uploadare, expediere a fotografiilor nu implica obligatii financiare ori de alta natura in sarcina Organizatorului.In acest sens participantul declarat castigator, inainte de a intra in posesia castigului va da o declaratie pe proprie raspundere ca detine toate drepturile cu privire la fotografia desemnata castigatoare si ca isi asuma raspunderea in sensul ca va suporta toate sanctiunile si va acoperi toate prejudiciile cauzate in situatia in care se dovedeste contrariul. In cazul in care castigatorul nu doreste sa ridice castigul de la sediul Co-Orgranziatorului, declaratia o va trimite prin fax sau email catre Co-Organizator, inainte de trimiterea castigului.
Trimiterea sau postarea pozei în condițiile menționate mai sus presupune acceptul proprietarilor pozelor ca acestea să fie folosite în mod public în cadrul evenimentului Beautiful Romania Remix care va avea loc pe 27 iulie 2014 in in Piata George Enescu din Bucuresti si in orice mediu de comunicare, neconditionat (neliminat teritorial, nelimitat temporal ori din punct de vedere al numarului ori modalitatilor de exploatare), sub orice forma, in orice cantitate (in tot sau in parte) si cu orice destinatie.  Fotografiile inscrise trebuie sa fie originale, realizate de participanti. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru nicio fotografie insusita in mod ilegal de oricare dintre participantii la concurs, acestia fiind singurii raspunzatori din punct de vedere civil si penal pentru fotografiile pe care le transmit in cursul derularii Campaniei.
Nu vor fi luate in  considerare si nici nu vor fi publicate fotografiile care nu respecta conditiile impuse de lege; fotografiile nu trebuie sa fie materiale cu potential ilegal, periculoas, malitios, calomniatoar, obscen, pornografic sau vulgar, defaimator, rasist sau xenofob, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale.
 Un participant poate obtine  un singur castig in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un participant ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul castig obtinut anterior. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, castigul nu se acorda si nu se reporteaza.   


SECTIUNEA 5.  CASTIGURILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA

Castigurile campaniei: 6 telefoane  HTC-One M8
Valoarea neta a unui castig este de 3.581 lei  (cu TVA inclus).
Valoarea bruta a unui castig este de 4.263 lei  (cu TVA si impozit inclus).
Valoarea totala bruta a castigurilor este de 25.578 lei (cu TVA si impozit inclus)
 
SECTIUNEA 6.  ACORDAREA CASTIGURILOR SI OBLIGATIILE PARTILOR

Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al Co-organizatorului intr-un termen de 2 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii castigului etc.). Pentru a intra in posesia castigului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in termen de 2 zile lucratoare de la momentul in care a fost anuntat  ca este castigator prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate valabil.
 Termenul limita de intrare in posesia castigului este de 30 zile lucratoare de la momentul desemnarii castigatorului. Co-Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
Numele castigatorilor si castigurile respective vor fi afişate pe site-ul  www.radiozu.ro.
Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele interdictii ale castigatorilor, de inexistenta documentelor de identitate sau nevalabilitatea acestor documente ale castigatorilor.
Organizatorul nu acorda contravaloarea in bani a castigurilor obtinute. Un participant la campania publicitara nu poate obtine decat un castig in cadrul acestei campanii.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

VODAFONE ROMANIA SA isi asuma responsabilitatea suportarii si achitarii impozitelor pe venitul obtinut de fiecare castigator ca urmare a primirii castigului Campaniei publicitare, conform art.78 si 79 din  Codului Fiscal in vigoare. Impozitul va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu castigurile obtinute, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 8. OBSERVATII

Participantii la Campania publicitara “Romania Frumoasa“, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara castigul nu se va acorda.
Costurile de livrare a castigurilor cad exclusiv in sarcina Co-Organizatorului. Castigurile vor fi livrate la adresele indicate de catre castigatori. Daca pentru intrarea in posesia castigului, castigatorul ar trebui sa se deplaseze, organizatorii nu vor suporta cheltuielile de transport.
Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli  legate  de castig, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.

Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  “Romania Frumoasa “,este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, str.Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

 (2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
c) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
d) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
Datele personale puse la dispozitia Organizatorilor prin participarea la Campania publicitara sunt procesate in numele Vodafone Romania SA de agentia de publicitate organizatoare S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L. si de GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.  doar cu scopul de a asigura indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea castigului. Informatiile aferente castigatorilor vor fi pastrate timp de 3 ani de zile, conform prevederilor legale in vigoare.
De asemenea, castigatorii sunt informati pe aceasta cale, ca sunt obligati sa transmita datele personale: Nume, Prenume, Adresa, Numar de telefon si CNP pentru a fi colectate in vederea predarii, respectiv primirii castigului, precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale aferente. In cazul refuzului de a oferi datele cu caracter personal necesare se va considera ca respectivul castigator a renuntat la castig.

 SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale.
Organizator:
VODAFONE ROMANIA S.A. prin BV MCCANN-Erickson SRL

Co-organizator
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate