Live

CONCURSURI

Castiga setul complet Arena de la Mol Romania la Radio ZU

Asculta Morning ZU cu Popescu si Flick, descopera sunetul secret si poti castiga toate produsele Arena din promotia Mol Romania.

Denumire set produse Arena
RUCSAC ARENA
GEANTA COSMETICE ARENA
OCHELARI INOT ARENA
SAC PANTOFI ARENA
GEANTA SPORT ARENA
PROSOP ARENA
CASCA DE INOT ARENA
MINGE VOLEI ARENA

Click pe imagine si vezi ce poti castiga!

Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
Sunetul secret MOL
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 29 august – 9 septembrie 2016


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
1.1.           Organizatorii campaniei publicitare “Sunetul secret MOLsunt: 
  S.C.GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. (in continuare “GMC”)cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81,Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 la Banca BRD GSG SMCC, legal reprezentata de Dna. Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC, avand notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.S.P., inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul: 8913,detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumita in continuare “Organizator”
si
MOL Romania Petroleum Products S.R.L., Sediul Central Cluj-Napoca, Cladirea C-D The Office, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, judetul Cluj, Cod Postal 400604. Tel: +40 264 407600, RO 7745470, Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J 12/ 729/2000, cont bancar: RO 85INGB00032128608910 deschis la ING BANK Cluj, inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal cu numarul: 2374, denumita in continuare „Co-Organizator”

1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio Zu.

1.3.Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator cu sprijinul Co-Organizatorului, MOL Romania Petroleum Products S.R.L.

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut publicîncepând cu data de 29 august pe website-ul www.radiozu.ro.  Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  Sunetul secret MOL”,este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .

Decizia de derulare [perioada promotiei, conditiile de praticipare si mecanismul de selectie] a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.  

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a inceta Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media. 
SECTIUNEA 2.PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara  Sunetul secret MOLse va desfasura in perioada 29 august – 9 septembrie 2016, la Radio ZU in cadrul Morning ZU, de luni pana vineri.
 
SECTIUNEA 3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA
Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. 
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani pana la 24 august 2016, (data începerii  campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide sau pasaport, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Co-Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.De asemenea, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. se oblige sa respecte toate obligatiile legale ce ii incumba in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, prevazuta de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile urmatoare.
Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Organizatorului, Co-organizatorului, precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia celor mentionati mai sus.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
Participarea la Campania publicitara Sunetul secret MOLimplica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta  un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
La semnalul realizatorilor Morning ZU, ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa trimita prin sms la 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom)raspunsul la intrebarea: ”care din produsele Arena, disponibile in Campania MOL ROMANIA, se aud pe radio acum?!” Persoana care trimite al 10-lea SMS (primit dupa startul concursului) cu raspunsul corect  primeste un set de produse Arena, detaliat mai jos:
Denumire set produse Arena, oferite ca premiu per editie in campania desfasurata pe Radio ZU Pret  (Lei cu TVA)
RUCSAC ARENA 99.90 lei
GEANTA COSMETICE ARENA 29.90 lei
OCHELARI INOT ARENA 29.90 lei
SAC PANTOFI ARENA 29.90 lei
GEANTA SPORT ARENA 89.90 lei
PROSOP ARENA 34.90 lei
CASCA DE INOT ARENA 24.90 lei
MINGE VOLEI ARENA 29.90 lei
Pret total set 369.20 lei
 
In cazul in care se primesc mai putin de 10 de SMS-uri care sa contina raspunsul correct pana la semnalul de final dat de catre realizatorii Morning ZU, este considerata castigatoare persoana care a trimis SMS-ul cu numarul de ordine cel mai apropiat de 10.  In cazul in care in 10 minute de la difuzarea sunetului, nicio persoana nu trimite raspunsul corect, premiul nu se acorda si nu se reporteaza
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatore va fi contactata din nou, off-air, de catre organizatori in aceeasi zi, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia Premiului castigat.
Toate SMS-urile primite sunt monitorizate cu ajutorul unui soft de agregare SMS-uri (primire si trimitere automata SMS-uri) furnizat de catre OMN(Open Media Network).
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat anterior. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza, in acest caz premiul va fi returnat co-organizatorului.
 
SECTIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA
Valoarea totala a celor zece premii este de 3692 lei, TVA inclus (3076 RON+TVA).
SECTIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.
Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al organizatorului intr-un termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.) Ulterior, Organizatorul se va ocupa de livrarea premiilor catre castigatori in termen de 30 de zile lucratoare. Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru a se înscrie in aceasta campanie, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a campaniei (cum ar fi tarifele normale stabilite de Poşta Română în cazul solicitării Regulamentului, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, tarifele percepute la infoline 021/204.85.26 - număr cu tarif normal - şi/sau la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea, numere la care participanţii pot cere NON STOP informaţii cu privire la campanie).
 
SECTIUNEA 8. OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara Sunetul secret MOL,se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina Organizatorului. Premiile vor fi livrate de catre Co-Organizator la sediul Organizatorului in termn de maxim 5 zile dupa incheierea concursului.
Prin inscrierea fiecarui participant Organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  Sunetul secret MOL”,este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 (2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale câştigătorilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 8913.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor impuse de lege. Conform art. 42 alin.2 din Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare, organizatorul are obligaţia de a publica numele câştigătorilor şi valoarea premiilor acordate. Publicarea acestor date se va realiza prin afişare pe website-ul radiozu.ro  .
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor câştigătorilor. Câştigătorii Campaniei, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va inceta printr-unul din urmatoarele cazuri:
a)       in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
FORŢĂ MAJORĂ
În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defecţiune a software-ului utilizat în vederea desemnării câştigătorilor, care îl face total sau parţial inutilizabil, definitiv sau pentru o perioadă de timp, o defecţiune a reţelei de informatică utilizate, care o face total sau parţial inutilizabilă, definitiv sau pentru o perioadă de timp etc.Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul  va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.
 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 2 (trei) exemplare originale, pe data de 22august  2016.
 
Organizator
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.
Elena Minculescu –  in calitate de Director General
 
Co-Organizator
MOL Romania Petroleum Products SRL
 
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate