Live

CONCURSURI

Esti tare in bancuri? Castiga vouchere pentru 1 an de AntenaPlay.ro la Radio ZU

Asculta Morning ZU si daca esti tare in bancuri prinde semnalul de concurs. Poti castiga un an de acces la antenaplay.ro, inclusiv la canalul ComedyPlay nou lansat
In fiecare zi intra in direct doi ascultatori. Daca ne spui cel mai tare banc te premiem cu un voucher care iti asigura un an de acces la antenaplay.ro
Comedy Play, cel mai nou canal de divertisment de pe AntenaPlay, le permite utilizatorilor să redescopere ediții trecute din În Puii Mei, iUmor, Smily news, iComedy, dar și cele mai noi episoade din Plasa de stele: Răzbunarea vedetelor, FANtastic Show și multe altele Regulamentul concursului
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Comedy Play la Radio ZU
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  
 
Organizatorul concursului este ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului, nr. 44A, cladirea INAV, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare 1599030, cod IBAN nr.RO27BRDE450SV00984074500, deschis la BRD – GSG sucursala Mari Clienti Corporativi, legal reprezentata prin d-na Isabella Carmu in calitate de Director Generalr si d-nul Augustin Roman in calitate de Sef Departament Digital, companie inregistrata in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3435.
 
Derularea Concursului se va face în cadrul emisiunii Morning ZU, la radio ZU.
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace de comunicare.
 
II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
 
Concursulla care face referire prezentul regulamentse va desfasura in perioada 15 august -02 septembrie 2016.
 
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE
 
Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-                      ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;
-                      ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-                      ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);
-                      ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;
 
Participarea la concursul vizat de prezentul regulamentimplica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs si acordarii premiilor.
 
Pentru identificare si pentru ridicarea sau intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate sau pasaport.
 
Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la concurs, in sensul ca nu li se vor acorda nici un fel premii.
 
IV. MECANISMUL DE CONCURS
 
Concursul se desfasoara in perioada15 august -02 septembrie 2016, dupa cum urmeaza:
 
Pasul 1 – Inregistrarea in concurs
 
Pentru inregistrare participanţii trebuie să asculte Morning ZU la Radio ZU, să citească Regulamentul de concurs aflat pe pagina de Facebook Antena Play sau pe www.radiozu.rosi, in situatia in care opteaza pentru incriere la concurs, sa parcurga cumulativ in perioada de desfasurare a Concursului urmatoarele etape:
1.       Sa trimita la semnalul de concurs al realizatorilor concursului sms la 1815 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Telekom, Vodafone)  cu textul „Comedy Play”. Persoanele care trimit SMS-urile cu numerele 10 si 20 intra in direct la Radio ZU. Fiecare va avea de spus cate un banc.
2.       Juriul (alcatuit din cei doi prezentatori ai emisiunii) va decide care banc este mai bun. In cazul in care juriul este indecis, ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa sune la 021.409.19.00 si sa decida care banc aa fost mai bun. Persoana care spune cel mai bun banc in ziua de concurs castiga premiul de tip 1. Cealalata persoana participanta la concurs castiga premiul de tip 2.
3.       Desemnarea se va face pe baza urmatoarelor criterii: originalitatea interpretarii, creativitate.
4.       Ascultatorii trebuie sa isi lase numele, adresa de email si nr. de telefon pentru a intra in posesia premiului.
 
 Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.
Textele reproduse de ascultatori nu trebuie sa aiba continut obscen, calomnios, politic, discriminatoriu sau sa instige la violenta sau sa incalce, in orice alt mod, legislatia aplicabila. De asemenea, textul reprodus trebuie sa fie conform cu tema concursului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu difuza/valida/permite inscrierea ascultatorilor ce nu respecta prevederile prezentului regulament.
 
 
Pasul 2 – Acordarea premiilor
 
In concurs vor fi desemnati 30 de castigatori, cate 2 pentru fiecare concurs. Castigatorul de pe locul 1 desemnat pentru fiecare zi de concurs primeste primul tip de premiu, castigatorul de pe locul 2 desemnat pentru fiecare zi de concurs primeste al doilea tip de premiu. O persoana poate castiga un sigur premiu pe toata perioada de desfasurare a concursului. Daca se constata ca o persoana este desemnata castigatoare dupa ce a mai castigat anterior un premiu in cadrul acestui concurs, ramane valabil doar primul premiu castigat.
 
Numele castigatorilor va fi afisat pe pagina de concurs de pe www.radiozu.roin data de02 septembrie 2016.
 
Dupa desemnarea castigatoarului, acesta va fi contactat prin intermediul adresei de email pe care o va lasa la radio si/sau a numarului de telefon.
Persoana astfel contactata va comunica organizatorului datele de contact prin intermediul adresei de email sau a numarului de telefon , in termen de 48 ore de la data desemnarii.
In cazul in care un castigator nu poate fi nu  poate fi contactat la telefon sau e-mail in termenul de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, premiul se anuleaza sau, la optiunea Organizatorului, va fi acordat unei rezerve selectate de organizator.  Premiile vor fi trimise in format electronic la adresa de email indicata de fiecare castigator
 
Un participant nu poate solicita contravaloarea premiului in bani sau alte servicii.
 
Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului.
 
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.
 
Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si câştigul acordat vor fi facut publice si prin afisare pe pagina de concurs de pe www.radiozu.rocare va contine regulamentul de concurs.
 
In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului, furnizorului de servicii sau importatorului, dupa caz.
 
V. PREMIILE CONCURSULUI.
Premiile acordate in acest concurs sunt urmatoarele:
1         15 vouchere de tip abonament AntenaPlay in valoare unitara de 120 Lei + TVA (cate un voucher fiecarui ascultator clasat pe locul 1). Voucherul este valabil pana la data de 30.09.2017.Acestea sunt premiile de tip 1
 
2.       15 vouchere de tip abonament AntenaPlay  in valoare unitara de 30 Lei + TVA (cate un voucher fiecarui ascultator clasat pe locul 2). Voucherul este valabil pana la data de 30.09.2017. Acestea sunt premiile de tip 2
 
Nu se impoziteaza veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, realizate de castigator pentru fiecare premiu.
 
VI. OBSERVATII
 
Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulamentse obliga sa respecte prezentul intocmai regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.
 
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pesite-ul de concurs.
 
Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.
 
Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.
 
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului.
 
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
 
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.
 
 
VII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
Datele obtinute de la participantii la concurs nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele legate de acest concurs. Dupa terminarea concursului toate aceste date vor fi sterse.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.  Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare şi a fost semnat si stampilat în 2 exemplare originale.
 
 
Organizator,
Antena Tv Group S.A.
 
Cristian Ionescu
Director Operational
 
Luminita Stoian
Director Economic
 
Augustin Roman
Director Departament Digital                                                                           
                                                

#BAESTINEBUN

  Încarcă selfie-ul tău!