Live

CONCURSURI

Castiga o bicicleta, un Smartwatch Fitbit Ionic si invitatii la Salonul Bicicletei din Bucuresti

Prinde semnalul de concurs intre 10 si 13, de luni pana vineri la ZU.
Poti castiga pe loc o invitatie dubla la Salonul Bicicletei din Bucuresti intre 9 si 11 martie 2018 si un BiciCard. Daca esti printre castigatorii din fiecare zi de concurs (luni - vineri, 01 - 09 martie), pe 9 martie poti castiga o Mountain Bike MTB-HT 26" VELORS V2683B si un smartwatch Fitbit Ionic

Caracteristicile bicicletei Regulamentul concursului
                                                             REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
"Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!
(perioada promotiei: 01 – 09 Martie 2018)
 
1. ORGANIZATORI:
1.1. Organizatorii campaniei publicitare "Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!
sunt: 
 
Societatea Comerciala SEVEN ADVERTISING VALENTIN IONESCU S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Strada Parapetului, nr. 4,  inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/10915/2010, avand CUI RO27691897, cont IBAN RO14 INGB 0000 9999 0218 5681 deschis la ING Bank, sucursala Bucuresti, legal reprezentata de dl. Valentin Ionescu, in calitate de Administrator, denumit in continuare “Organizator”
Si
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, DN1, 73-81, Corp B, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, , inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 la Banca BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC , avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP, inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul: 8913,detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumit in continuare “Co-Organizator

1.2. Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio ZU.
1.3. Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator, la nivel national, prin intermediul programelor difuzate in Reteaua Radio ZU, de Co-Organizator.
Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe pagina de facebook https://www.facebook.com/SalonulBicicletei/  si  www.radiozu.ro.
Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media).
2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE:
Concursul "Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!se va desfasura in perioada:01 – 09 Martie 2018, la Radio ZU, de luni pana vineri, intre orele 10:00-13:00.
 

3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA:

Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete, toate datele furnizate de participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau resedinta în România, care a implinit varsta de 14 ani  pana la data de 01 Martie 2018, (data începerii  campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorilor (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Organizatorului sau Co-organizatorului, precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus sau  a angajatilor oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea  si desfasurarea acestei campanii publicitare.
Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si a Co-Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de acestia sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Organizatorul si Co-Organizatorul au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania Publicitara.
Prin inscrierea la Campania Publicitara, fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile); ca are peste 14 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza.
Participarea la Campania publicitara "Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

4. MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI PUBLICITARE:
La semnalul de concurs ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa trimita un SMS la numarul 1815 (tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom) cu textul “Vreau la Salonul Bicicletei din Bucuresti”. Ascultatorul care trimite al 10-lea SMS este declarat castigator al editiei de concurs si intra in finala pentru premiul cel mare, asa cum este descris mai jos.
In data de 09 Martie 2018 toti ascultatorii Radio ZU care au castigat la concursurile organizate anterior in cadrul campaniei "Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!, intra automat in cursa pentru premiul cel mare:
1.       O bicicletaMTB-HT 26" VELORS V2683B, in valoare de 900 RON si un ceas smartwatch Fitbit Ionic, HR, GPS in valoare de 1600 RON.
 
Extragerea castigatorului premiului cel mare din 09 Martie 2018 se va face prin random.org, cu filmarea ecranului calculatorului pe care se face extragerea. Fiecare inscris in concurs primeste un numar de ordine, conform ordinii castigarii concursurilor organizate anterior.
Un ascultator poate castiga o singura data premiile mici oferite zilnic in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator, a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat anterior. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE SI VALOAREA ACESTORA:
Valoarea totala a premiilor consta in:
-          Premii mici: un pachet format din 2 invitatii la Salonului Bicicletei in valoare de 20 RON fiecare si un Bicicard (a carui valoare de achizitie este de 100 RON). Aceste pachete vor fi oferite, cate unul pe zi, de catre Organizator  timp de 7 zile lucratoare.
-          Premii mari: un pachet format din obicicletaMTB-HT 26" VELORS V2683B, in valoare de 900 RON si un ceas smartwatch Fitbit Ionic, HR, GPS in valoare de 1600 RON
 
Valoarea totala a premiilor este de 3480 RON (echivalentul a 748 euro) si a fost calculata la un curs de schimb de 4.65 lei/Euro.

6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02, o copie a actului de identitate.
Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al Co-Organizatorului intr-un termen de 24 de ore de la momentul la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea de a intra in posesia premiului/premiilor, etc.)
Ulterior, Co-Organizatorul se va asigura ca invitatiile electronice pentru participarea la Salonul Bicicletei ajung la castigatori in termenul de 24 de ore de la castigarea premiului, Bicicard-urile si premiul cel mare urmand a fi ridicate de la Salonul Bicicletei sau a fi trimise prin curier de catre Organizator in termen de 10 zile lucratoare de la data declararii castigatorului.  
Organizatorul si Co-Organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul "Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.
Cardurile Bicicard au cod unic si pot fi utilizate doar nominal de catre castigatorul care a indeplinit toate demersurile pentru intrarea in posesia si activarea Bicicardului. Neindeplinirea demersurilor nominale de intrare in posesia Bicicardului si activarea acestuia (prin completarea documentelor necesare), duce la imposibilitatea de a folosi Bicicardul castigat in cadrul concursului "Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!” in scopurile in care Bicicardul a fost creat.
7. TAXE SI IMPOZITE:
Organizatorul se obligă să suporte si sa plateasca către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare daca este cazul.

8. OBSERVATII:
Participantii la Campania publicitara "Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie Publicitara, premiul câstigat nu se va acorda.
Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina Organizatorului.
Prin inscrierea fiecarui participant, Co-organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Prezentul regulament de participare la Campania "Salonul Bicicletei iti aduce o bicicleta si un ceas fitbit la Radio ZU!, este disponibil gratuit oricarui solicitant pe pagina de facebook a Organizatorului  https://www.facebook.com/SalonulBicicletei/, cat si la sediul Co-Organizatorului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Corp B, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro.
9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  Organizatorului sau Co-Organizatorului.
(1) Informarea persoanei vizate
a)      identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 (2) Dreptul de acces la date 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a)      informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b)      comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c)       informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d)      informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e)      informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei, se vor putea trimite catre Organizator, in termen de maximum 1 saptamana de la data publicarii listei castigatorilor validati. Dupa aceasta data, Organizatorii nu vor mai lua in considerare nici o contestatue.
11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, pe data de 28.02.2018.
 
ORGANIZATOR
Societatea Comerciala SEVEN ADVERTISING VALENTIN IONESCU S.R.L.
Valentin Ionescu – in calitate de Administrator
 
CO-ORGANIZATOR
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. 
Elena Minculescu –  in calitate de Director General


 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate