Live

CONCURSURI

Castiga o excursie in Bali cu Orbit, Airwaves si 5Gum la Radio ZU

Ai langa tine o cutie de Orbit, Airwaves sau 5Gum? Asculta ZU si poti castiga guma de mestecat sa te tina un an, 300 lei si daca ai noroc o vacanta in Bali pentru tine si 3 prieteniCand auzi mesajul de concurs, daca ai o cutie de Orbit, Airwaves sau 5Gum langa tine fii gata sa ne fredonezi piesa ta preferata in timp ce "bati ritmul:" cu cutia pe care o ai la indemana. Regulamentul concursului
                    REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Soseste revigorat cu Orbit, Airwaves, 5Gum “
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 22 februarie-16 martie 2018


SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Societatea GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.cu sediul social in Bucuresti, Bd. Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81,Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 la Banca BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC, , eadiodifuzor al postului de radio “Radio ZU”, denumita in continuare „Organizator”.
 
1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio Zu.
 
1.3. Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator.
Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  
Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

 SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
Campania publicitara  “Soseste revigorat cu Orbit, Airwaves, 5Gum ” se va desfasura in perioada 22 februarie – 16 martie 2018, la Radio ZU in cadrul Morning ZU, de luni pana vineri.

SECTIUNEA 3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA
Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani pana la 22 februarie 2018, (data începerii  campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Organizatorului,  precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia celor mentionati mai sus.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile); ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
Participarea la Campania publicitara “Soseste revigorat cu Orbit, Airwaves, 5Gum ” implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
  
SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada 22 februarie – 16 martie 2018, realizatorii Morning ZU ii vor invita pe ascultatori sa trimita sms la 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom) cu numele piesei pe care vor sa o fredoneze in live la Radio ZU. Ascultatorii vor fi anuntati ca trebuie sa se acompanieze de sunetul unei cuti Orbit, Airwaves sau 5Gum in timp ce fredoneaza piesa lor preferata. Persoana care trimite cel de al 10-lea sms este invitata sa fredoneze piesa preferata in live la Morning ZU acompaniindu-se de sunetul scos de cutia de Orbit, Airwaves sau 5 Gum.  Premiul zilnic consta in 300 lei si 18 cutii de guma Airwaves, Orbit si 5 Gum (cate 6 cutii din fiecare sortiment).
Fiecare castigator al campaniei publicitare desfasurata in Morning ZU, va  putea fi inscris si in competitia desfasurata de MARS ROMANIA SRL, avand sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/5983/1994, CIF RO 5427470, tel.: + 40 21 4077150  pe site-ul: www.sosesterevigorat.ro, in conditiile Regulamentului Campaniei “Car Occasion”,disponibil la adresa https://sosestirevigorat.ro/files/regulament.pdf care ii poate aduce unuia dintre cei inscrisi o excursie de 10 zile in Bali pentru 4 persoane. In acest sens, castigatorul va primi un bon fiscal cu un numar si o data unica, care atesta achizitia unuia dintre produsele vizate de promotia www.sosestirevigorat.ro. La finalul campaniei se va desfasura o tragere la sorti pentru desemnarea castigatorului.
Pentru tragerea la sorti a premiului cel mare, excursia in Bali, castigatorii din Morning ZU vor fi contactati off-air si li se vor cere aceleasi date pe care organizatorii campaniei Sosesti Revigorat cu Guma de mestecat le solicita la inscrierea pe site-ul www.sosestirevigorat.ro.
Datele sunt urmatoarele: nume si prenume, numar de telefon, numarul si data bonului fiscal care atesta achizitia, plus numele produsului achizitionat prin bon.
Li se va indica sa pastreze bonul fiscal care atesta achizitia produselor participante in cadrul promotiei pana la finalul campaniei
Tragerea la sorti are loc, marti, 20 martie 2018 si va fi organizata de catre Organizatorii campaniei “Car Occasion”, al carui regulament este detaliat aici: https://sosestirevigorat.ro/files/regulament.pdf.
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatore va fi contactata din nou, off-air, de catre organizatori in aceeasi zi, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia Premiului castigat.
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.

SECTIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA 
Premiile zilnice ale campaniei publicitare constau in 300 lei + 18 cutii de guma (6 cutii Orbit, 6 cutii Airwaves + 6 cutii 5 Gum). Valoarea premiului zilnic este de: 546 lei.
Valoarea excursiei in Bali si itinerariul se regasesc in regulamentul organizatorului campaniei “Car Occasion” disponibil la urmatoarea adresa web: https://sosestirevigorat.ro/files/regulament.pdf 

SECTIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului zilnic, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.
Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al organizatorului intr-un termen de 2 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.) Ulterior, Organizatorul se va ocupa de livrarea premiului catre castigator in termen de maximum 30 zile lucratoare. Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
Pentru inscrierea automata in tombola organizata de catre  MARS ROMANIA SRL, avand sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/5983/1994, CIF RO 5427470, tel.: + 40 21 4077150  pe site-ul: www.sosesterevigorat.ro, in conditiile Regulamentului Campaniei “Car Occasion”, Organizatorul campaniei promotionale desfasurate la Radio ZU on -air, va solicita castigatorului toate datele necesare inscrierii, aceleasi date cerute si pe site-ul www.sosestirevigorat.ro. Organizatorul, Radio ZU, va trimite catre Mars Romania datele necesare inscrierii in tombola “Car occasion” pentru excursia in Bali si de asemenea, va trimite si bonurile de achizitie a minim unui produs din promotia mai sus numita.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE 
Impozitul pentru premii, va fi achitat de catre Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 8. OBSERVATII 
Participantii la Campania publicitara “Soseste revigorat cu Orbit, Airwaves, 5Gum ”, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina Organizatorului. Premiul va fi livrat de catre Organizator in termen de maxim 30 zile lucratoare de la declararea drept castigator.
Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli  legate  de premiul câstigat, in afara de plata taxei pe valoarea premiului. Aceasta taxa reveinind spre achitare in sarcina Organizatorului.  
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  “Soseste revigorat cu Orbit, Airwaves, 5Gum ”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului campaniei “Car Occasion” disponibil la adresa https://sosestirevigorat.ro/files/regulament.pdf.
In caz de discrepanta, prevederile Regulamentului campaniei “Car Occasion” vor prevala. Participantii campaniei “Soseste revigorat cu Orbit, Airwaves, 5Gum” disponibil pe website-ul www.radiozu.ro, precum si cei ai campaniei “Car Occasion” disponibil la adresa https://sosestirevigorat.ro/files/regulament.pdf. confirma cunoasterea prevederilor celor doua regulamente si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la Campanie in conditiile Regulamentelor, precum si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului celor doua Regulamente.

SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal sunt prelucarate de  societatea GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.cu sediul social in Bucuresti, Bd. Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81,Victoria Park – Corp B, Et.2, operator de date cu character personal cu nr. 11328. inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul desfasurarii prezentului concurs, in scopuri de marketing precum si pentru Campania  promotionala ”Car occasion”desfasurata pe site-ul: www.sosesterevigorat.roal carei regulament este detaliat aici: https://sosestirevigorat.ro/files/regulament.pdf.
 
Persoana vizata de prelucrare are urmatoarele drepturi:
 
 (1) Dreptul de acces la date 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 
(2) Dreptul de interventie asupra datelor 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(3) Dreptul de opozitie 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata adresata societatii GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. cu la Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81,Victoria Park – Corp B, Et.2. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(5) Dreptul de a se adresa justitiei 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.

SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 2 (trei) exemplare originale, pe data de 22 februarie 2018.
 
Organizator:
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. 


Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate