Live

CONCURSURI

Castiga 25 mii euro. Banii din seiful ZU. Plus noul Citroen C4 Cactus!

Asculta ZU tot timpul! Nici nu stii cand vine urmatorul concurs. Ia radioul cu tine oriunde si oricand auzi ca se anunta orice concurs, participa! Castiga si vei avea cheia pentru CEL MAI TARE PREMIU AL ANULUI dat de vreun radio. 25000 euro.

La care adaugam si noul Citroen C4 Cactus


Tu ce ai face cu 25 mii de euro?

Cand auzi cuvantul concurs la ZU, participa! ORICE premiu castigat la ZU iti aduce cheia care poate deschide seiful cu 25 mii de euro si cheia pentru noul C4 Cactus de la Citroen!

Castiga orice concurs! (asculta Radio ZU, prinde orice concurs si participa! E sansa ta!). Nu conteaza daca premiul e o invitatie la film, un smartphone, o tableta, un snowboard sau daca esti castigator/castigatoare la concursul ZU in care poti sa castigi sute de euro pe ora. Orice concurs ai castiga la ZU,  primesti o cheie. Poate fi cheia care pe 8 decembrie 2014 te poate face cu 25 mii de euro sau cu o ZUper masina.

Tu ce ai face cu 25 mii de euro?


La Radio ZU a inceput cursa pentru CEL MAI TARE PREMIU AL ANULUI!
25000 euro si noul Citroen C4 CactusRegulamentul concursului
Regulament concurs "CASTIGA BANII DIN SEIF - 25000 EURO":***S-a cerut autentificarea prezentului inscris***
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI"CASTIGA BANII DIN SEIF - 25000 EURO":
 
I. Organizatorul concursului


Concursul este organizat de  S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13006/2002 , avand cod fiscal RO 15081313, cont numarul RO 91 BRDE 450 SV 009 9637 4500  deschis la   BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu – Director General.


Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Radio ZU”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
II. Perioada de desfasurare

Radio ZU organizează  în perioada 29.09.2014 – 08.12.2014, "CASTIGA BANII DIN SEIF - 25000 EURO".
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, începând cu data de 29.09.2014  pana pe data de 08.12.2014 in cadrul programelor Radio ZU.
 
Toate documentele legale oficiale ale campaniei"CASTIGA BANII DIN SEIF - 25000 EURO"desfasurata la Radio ZU pot fi obţinute gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Strada Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, sector 1, Bucuresti, sau de la sediul Radio Zu din B-dul. Ficusului nr.44ª, etaj 4, sector 1, Bucuresti sau pot fi descărcate de pe site-ul web www.radiozu.ro.


III. Dreptul de participare

La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit varsta de 14 ani, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.  
Participarea la concurs a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, in forma autentificata de un notar privind participarea la concurs si primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor. In lipsa acestui acord, premiul va fi predat doar in prezenta parintilor sau in prezenta reprezentantilor legali.
În cazul în care câstigatorul unuia din premii este minor  (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este  îndreptaita sa intre în posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau  legal, incluzând semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaraii notariale, cu  încuviinarea Autoritaiti tutelare daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv precum si de plata  oricaror daune sau preteniti de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea  minorului la aceasta campanie. 
 
Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L.. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie. S.C. Grupul Media Camina S.R.L. este  operator de date cu caracter personal sub numarul 11328.
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii  până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie. Angajatii Intact Media Group sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs.
Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

IV. Conditii de inscriere si desfasurarea promotiei

Fiecare dintre castigatorii concursurilor desfasurate in direct la Radio ZU in perioada 29.09.2014, ora 07:00, si 05.12.2014, ora 20:00, dar si fiecare participant la concursul „Banii se castiga la ZU, toamna 2014” care este nominalizat pe postul de radio si intra in direct (chiar daca interventia in direct nu se finalizeaza cu acordarea unui premiu) si care se dovedesc a fi eligibili pentru participarea la campania "CASTIGA BANII DIN SEIF - 25000 EURO" (conform Drepturilor de participare din prezentul regulament) vor fi inscrisi automat in competitia ce are ca premiu un seif continand suma de 25.000 euro si vor primi dreptul la cate o cheie.
Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea vreunei de taxe de participare.
 
Fiecare castigator are dreptul la cate o singura cheie pentru fiecare premiu acordat in cadrul concursurilor organizate de Radio ZU.  Castigarea a doua sau mai multe premii in cadrul aceluiasi tip de concurs  (ex: concurs cu bilete la film, etc) da castigatorului dreptul de a primi o singura cheie, corespunzatoare primului premiu castigat.  
Fiecare castigator va primi un e-mail, in perioada 01.12.2014 – 07.12.2014, in care ii este confirmat statutul de posesor al uneia sau mai multor chei, lucru ce ii poate aduce, in data de 08.12.2014, un seif cu 25.000 euro; e-mail-ul va contine si datele legate de ziua evenimentului (zi, ora, desfasurare, etc). Programul zilei de 08.12.2014 va aparea, de asemenea, si pe site-ul www.radiozu.ro.
Cheile vor fi alese aleatoriu de concurenti (in functie de ordinea sosirii la locatie pana la ora anuntata in prealabil de reprezentantii Radio ZU prin e-mail, fiecare concurent isi va alege cheia/cheile din urna special amenajata) pe data de 08 decembrie 2014 conform programului care le va fi pus la dispozitie prin intermediul e-mail-ului castigatorilor.
Cheile vor fi probate in yala seifului cu 25.000 euro, pe data de 08.12.2014, conform programului care le va fi pus la dispozitie castigatorilor.
Dintre toate cheile alese de castigatorii Radio ZU, conform regulamentului de concurs, o singura cheie poate deschide yala seifului cu 25.000 euro.
 
Persoana a carei cheie deschide yala seifului cu 25.000 euro, castiga marele premiu.
 
In scopul cresterii audientelor programelor sale, Radio ZU îşi rezervă dreptul de a inscrie in competitia ce are ca premiu cei 25.000 euro din seif, oricate alte persoane doreste prin organizarea de concursuri/actiuni spontane, folosindu-se de canalele de comunicare proprii (radio, site-ulwww.radiozu.ro si pagina de facebook www.facebook.com/radiozu), atata timp cat persoanele castigatoare sunt eligibile pentru participarea la campania "CASTIGA BANII DIN SEIF - 25000 EURO" (conform Drepturilor de participare din prezentul regulament)
 
 Toate informatiile legate de regulament si mecanismul concursului se gasesc, de asemenea, pe www.radiozu.ro.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc). 

V. Premii si valoarea acestora

Campania se va desfăşura de la data de 29.09.2014 până la data de 08.12.2014. Participanţii la această campanie au posibilitatea să caştige marele premiu: 25.000 euro la cursul oficial afisat de Banca Nationala a Romaniei pentru data 08.12.2014
­­­­

VI. Acordarea premiilor

Castigatorul premiului va fi anuntat in direct pe Radio ZU si pe toate canalele acestuia de comunicare (site-ul www.radiozu.ro si pagina de facebook www.facebook.com/radiozu).

Dupa desemnarea si validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal in care va consemna:
1.       data, ora si locul desfasurarii extragerii;
2.       numele si prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului;
3.       numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea datelor inscrise pe talonul de concurs);
4.       valoarea premiului acordat;
5.       in urma validarii castigatorului  in baza unui document de identitate valabil care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;
De asemenea la Procesul verbalul va fi atasata si declaratia pe proprie raspundere a castigatorului ca are deplina si neafectata capacitatea de exercitiu si ca  indeplineste toate conditiile de participare conform prezentului regulament.


VII. Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.
Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de predare – primire cu organizatorul concursului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
 

VIII. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca, catre bugetul de stat impozitul datorat pentru venitul obtinut de catre castigator, in conformitate cu Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Prin inscrierea fiecarui participant, organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, astfel cum va considera necesar, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat (transport, cazare pe perioada evenimentului pentru testarea cheilor, taxe si/sau alte obligatii financiare, etc), acestea revenind exclusiv castigatorului.
 

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.IX. Drept de autor
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
Castigatorul garanteaza ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU.X. Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.ro si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU, Strada Maior Gheorghe Sontu, Nr. 8, Sector 1, Bucuresti.
Ordinea de inscriere la promotie va ramane in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile dupa incheierea promotiei si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.
 

XI. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: 
(1) Informarea persoanei vizate 
Operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu prevederile legale.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea aplicabila, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Redactat şi procesat într-un singur exemplar original care rămâne in arhiva  RAŢIU JANINA-GABRIELA Birou Individual Notarial din Bucureşti, str.Mendeleev nr.35, sect.1 și trei duplicate, din care unul va rămâne in arhiva biroului notarial și două exemplare au fost eliberate părților.

 
 
Organizator,
 
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.Act aditional nr. 1
Din 6 noiembrie 2014
Regulamentul concursului
“CastigaBanii din seif – 25.000 euro”
 
Organizatorul concursului este S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA(G.M.C.) S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bd.. Ficusului, Nr. 44A, et.4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/13006/2002, Cod Unic de Inregistrare RO15081313, cod IBAN nr.RO64VBBU2511BW1551202701, deschis la Volskbank Romania, sucursala Nusco, legal reprezentata prin Elena Rodica Minculescu in calitate de Dirctor General, dispune  cu privire al modificarea Regulamentului concursului“Castiga Banii din seif – 25.000 euro” dupa cu urmeaza:
 
 
1.      Se modifica prevederile capitolului IV. Conditii de inscriere si desfasurarea promotiei, respectiv alineatul ce face referire la marele premiu, ce consta intr-un seif continand suma de25.000 euro (la cursul oficial afisat de Banca Nationala a Romaniei pentru data 08.12.2014) si la mecanismul de concurs.
Modificarea consta in suplimentarea premiului final si de dreptul fiecarui participantde a avea doua chei, una pentru fiecare premiu final, in data de 08 Decembrie 2014. Suplimentarea consta intr-o masina Citroen C4 Cactus. Mecanismul ramane acelasi (mai jos detalii), insa participantii eligibili la marele premiu vor primi nu una, ci doua chei. Fiecare cheie in parte ii poate aduce, castigatorului, seiful cu 25.000 euro brut si/sau o masina Citroen C4 Cactus. In acest caz, in data de 08 Decembrie 2014, vom avea fie doi castigatori - cate unul pentru fiecare premiu in parte, fie un castigator – pentru ambele premii.
 
Mecanism: Fiecare castigator are dreptul la cate doua chei pentru fiecare premiu in parte, acordat in cadrul concursurilor organizate de Radio ZU.  Castigarea a doua sau mai multe premii in cadrul aceluiasi tip de concurs (ex: concurs cu bilete la film, etc), da castigatorului dreptul de a primi doua chei (cate una pentru fiecare premiu final in parte), corespunzatoare primului premiu castigat.
Fiecare castigator va primi un e-mail, in perioada 01.12.2014 – 07.12.2014, in care ii este confirmat dreptul de a inra in posesia cheilorin cadrul extragerii din data de 08.12.2014, lucru ce ii poate aduce, in data de 08.12.2014, un seif cu 25.000 euro si/sau o masina Citroen C4 Cactus; e-mail-ul va contine si datele legate de ziua evenimentului (zi, ora, desfasurare, etc). Programul zilei de 08.12.2014 va aparea, de asemenea, si pe site-ul www.radiozu.ro.
Cheile vor fi alese aleatoriu de concurenti (in functie de ordinea sosirii la locatie pana la ora anuntata in prealabil de reprezentantii Radio ZU prin e-mail, fiecare concurent isi va alege cheile din cele doua urne special amenajate) pe data de 08 decembrie 2014 conform programului care le va fi pus la dispozitie prin intermediul e-mail-ului castigatorilor.
Cheile vor fi probate dupa cum urmeaza:
-          Cheia corespunzatoare seifului cu 25.000 euro, va fi incercata in yala acestuia;
-          Cheia corespunzatoare masinii Citroen C4 Cactus, va fi incercata in yala vitrinei/ cutiei in care se afla cheia acesteia.
Ambele vor fi incercate pe data de 08.12.2014, conform programului care le va fi pus la dispozitie castigatorilor.
Dintre toate cheile alese de participantii la concursurile Radio ZU, conform regulamentului de concurs, o singura cheie poate deschide yala seifului cu 25.000 euro si o singura cheie poate deschide yala cutiei/ vitrinei in care se afla cheia masinii Citroen C4 Cactus.
2.      Se modifica prevederile capitoulului 5 – „Premii”, mai exact vor exista 2 premii mari la finalul sezonului: un seif cu 25.000 euro brut si o masina Citroen C4 Cactus. Castigatorul masinii Citroen C4 Cactus, va intra in deplina proprietate asupra premiului la data semnarii actelor de transfer al proprietatii si indeplinirii tuturor obligatiilor financiare. Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de predare – primire cu organizatorul concursului, urmat de incheierea unui contract care sa ateste trecerea in proprietatea castigatorului a automobilului castigat si indeplinirea tuturor obligatiilor financiare din partea castigatorului.
In cazul in care in termen de maxim 2 ani de la data castigarii premiului, castigatorul este in incapacitatea de a-si indeplini obligatiile financiare necesare pentru a intra in posesia premiului, castigatorul pierde dreptul de a revendica premiul, iar premiul ramane in posesia Radio ZU, acesta rezervandu-si dreptul de a-l folosi in orice scopuri doreste.
Taxe si impozite. Castigatorul va suporta impozitul datorat pentru castigul obtinut din premiul.Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata niciunei cheltuieli relative la premiul castigat (transport, cazare pe perioada evenimentului pentru testarea cheilor, impozit pentru intrarea in proprietatea premiului etc), acestea revenind exclusiv castigatorului.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
Prin inscrierea fiecarui participant, organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
3.      Valoare masina:
Denumire maşină C4 CACTUS HATCHBACK FEEL 1.2 VTI 82 BVM5 EURO 5
Culoare Exterioară Blanc Banquise / Airbump® Black (WPPO/ED48)
Accesorii suplimentare 4 bucăţi anvelope de iarnă
Preţ, fără TVA 12.145 Euro
   
 
 
4.      Dreptul de participare: La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit varsta de 14 ani, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
5.      Participarea la concurs a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, in forma autentificata de un notar privind participarea la concurs si primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor. In lipsa acestui acord, premiul va fi predat doar in prezenta parintilor sau in prezenta reprezentantilor legali.
6.      În cazul în care câstigatorul unuia din premii este minor  (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este  îndreptaita sa intre în posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau  legal, incluzând semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaraii notariale, cu  încuviinarea Autoritaiti tutelare daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv precum si de plata  oricaror daune sau preteniti de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea  minorului la aceasta campanie. 
 
7.      Prevederile prezentului act aditional urmeaza a intra in vigoare la data publicarii pe site-ul www.radiozu.ro.
 
 
8.      Pe cale de consecinta prevederile Regulamentului vizat de prezentul act aditional se actualizeaza in sensul inlocuirii oricaror dispozitii si/sau obligatii contrare cu noi dispozitii, respectiv noi obligatii conform celor mai sus detaliate.
 
 
Organizator,
 
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L.
 
Elena Rodica Minculescu
 
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate