Live

CONCURSURI

Aur, Argint si un Bronz perfect. Castiga cu Farmec la ZU

Ne mandrim cu performantele romanilor la Olimpiada.  Impreuna putem aduce medaliile olimpice acasa. Radio ZU si Farmec te premiaza in fiecare dimineata cu un tricou de colectie cu semnatura unei sportive campioane si un voucher de 100 lei pe care il poti folosi pe Farmec.ro Regulamentul concursului
***S-a cerut autentificarea prezentului inscris***
 
Regulament concurs " AUR, ARGINT SI UN BRONZ PERFECT!" 
REGULAMENTUL CONCURSULUI
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  “AUR, ARGINT SI UN BRONZ PERFECT”
S.C. FARMEC S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. H. Barbusse, Nr. 16, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/14/1991, având C.U.I. RO 199150 si cont IBAN  RO65INGB0003008181698912, deschis la ING Banck, legal reprezentată prin dl. Mircea Turdean, în calitate de Director general, denumita in continuare “Organizatorul”
Impreuna si cu sprijinul
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO1508131, cont IBAN nr.RO 91 BRDE 450 SV 0099 6374 500, deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de Dna. Elena Rodica Minculescu in calitate de Director General, denumita in continuare „Coorganizatorul”.
Perioada de desfasurare
Derularea concursului se face prin intermediul Radio ZU, din data de 26 iunie 2012 pana la data de 10 august 2012.
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, din data de 26 iunie 2012 pana la data de 10 august 2012, in fiecare zi de luni pana vineri, 34 concursuri in total.
Prezentul Regulament de Participare  " AUR, ARGINT SI UN BRONZ PERFECT!" de la Radio ZU poate fi obţinut gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Str. Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, sector 1, Bucuresti sau poate fi descărcat de pe site-ul web www.radiozu.ro
Responsabilitatea pentru corecta organizare si derulare a concursului revine in exclusivitate coorganizatorului.
 
Dreptul de participare
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 14 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si S.C. FARMEC S.A.,. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L.  si de catre S.C. FARMEC S.A.,. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L.si S.C. FARMEC S.A., sunt  operatori de date cu caracter personal sub numarul 8913 (Grupul Media Camina) si, cu numarul 21199 (pentru S.C. FARMEC S.A.,)
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. si S.C. FARMEC S.A.,. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs.
Participarea la concurs a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor sau reprezentantilor legali privind participarea la concurs si primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor.

Procedura de desfasurare a concursului
Pe parcursul perioadei cuprinse in intervalul 26 iunie - 10 august, intre orele 07 – 10. DJ-ul din programul respectiv anunta concursul “Ramai pe Radio ZU, in cateva minute lansam concursul AUR, ARGINT SI UN BRONZ PERFECT - Ne mandrim cu performantele romanilor la Olimpiada.  Impreuna putem aduce medaliile olimpice acasa, poti castiga 1 tricou de colectie semnat de o sportiva din lotul olimpic roman + 1 voucher in valoare de 100 lei care sa poata fi valorificat pe www.farmec.ro , trimitand un sms cu textul: ''Aur, argint si un bronz perfect!'' la numarul de telefon 1815, tarif normal. Al 10-lea SMS va fi castigator.
Castigatorul (persoana care a trimis al 10-lea SMS) intra in direct si raspunde la o intrebare legata de Jocurile Olipice. Daca stie raspunsul corect primeste premiul pus in joc. Este posibil ca DJ-ul ZU sa il ajute. Daca totusi nu stie raspunsul corect premiul ramane necastigat. Premiul nu se reporteaza
Tricourile vor fi semnate de catre una din sportivele:
1.      Catalina Ponor
2.      Sandra Izbasa
3.      Alina Dumitru
4.      Ana-Maria Branza
Premii si valoarea acestora
Premiile  vor fi oferite de catre organizatorul S.C. FARMEC S.A., si vor fi expediate de catre GMC catre fiecare castigator.
Valoarea premiilor:  1 voucher de 100 lei/zi + 1 tricou de colectie/zi
Voucherul consta intr-un cod unic alfanumeric, care va fi comunicat castigatorilor de catre coorganizator. Codul unic poate fi folosit de catre castigatori pentru achizitionarea produselor din portofoliul FARMEC SA, pe site-ul www.farmec.ro. Tricoul va fi expediat impreuna cu produsele achizitionate.
Voucherul poate fi folosit o singura data Si este valabil intre 26 iunie – 26 septembrie.Daca castigatorul alege produse de o valoare mai mica de 100 de lei (inclusiv transportul) si finalizeaza comanda, suma ramasa nu va putea fi utilizata la o alta comanda. Daca castigatorul alege produse de o valoare mai mare de 100 lei (inclusiv transportul), atunci va achita diferenta.
Nu se va oferi contravaloarea premiilor in bani.
 
Acordarea premiilor
Radio Zu va comunica toate datele castigatorilor S.C. FARMEC S.A (copii ID, Procese verbale de predare a premiilor etc).
Ascultatorului declarat castigator i se vor cere datele de identitate, dupa derularea concursului pe radio.  In cazul in care se constata neconcordante intre numele persoanei asa cum a fost comunicat  si datele de buletin, premiul nu este acordat. O persoana nu poate castiga decat o singura data in cadrul acestui concurs. Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de predare-primire al premilului cu organizatorul concursului.
 
Drept de autor
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;


Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.ro si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU, Str. Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, Sector 1, Bucuresti.
Ordinea de inscriere la promotie va ramine in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.


Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit.
Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
SC FARMEC SA
Mircea Liviu Turdean
Director General
Birou Juridic
 
Coorganizator,
SC GRUPUL MEDIA CAMINA SRL>
Elena Rodica Minculescu
Director General
 
 

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate