Live

CONCURSURI

Joacă „MARE, MIC sau NIMIC”!De 13 ani, ne porți noroc. De 13 ani, ZU e radioul tău de pe primul loc. În perioada 13.09.2021 – 15.10.2021, ascultă Morning ZU și joacă „MARE, MIC sau NIMIC”!  Poți să câștigi de la 500 de euro la NIMIC.

Pentru că alegi să fii ZU de 13 ani, în data de 29.09.2021, te provocăm să partici la jocul „MARE, MIC sau NIMIC” pe parcursul întregii zile. DJ-ii ZU dau semnalul de concurs, iar norocul ți-l faci cu mâna ta.
 
Trage plicul, vezi câștigul! De la 500 euro la NIMIC!
 
Ca să te înscrii, trimite un singur SMS la 1815 (număr cu tarif normal, disponibil în rețelele Digi, Orange, Telekom si Vodafone) cu textul „ASCULT RADIO ZU”. Este de ajuns o singură înscriere pentru toată perioada de concurs.
Găsești mai multe detalii în regulament.

ZUcces!
Regulamentul concursului
REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE “MARE, MIC sau NIMIC“
 
SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE

Organizatorul campaniei publicitare este GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, denumita in continuare „ORGANIZATOR”
 
Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei.
 
Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania, pe website-ul www.radiozu.ro.
 
Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.
 
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara “MARE, MIC SAU NIMIC“ se va desfasura in perioada 13.09.2021 – 29.09.2021, in cadrul programelor postului de radio “Radio ZU”.
 
SECTIUNEA 3  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin transmiterea de sms la numarul indicat de Organizator atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
 
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului de catre oricare dintre participanti si datele cuprinse in cartea de identitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
 
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre Organizator cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt specificate la sectiunea 9 din prezentul Regulament.
 
Prin inscrierea la Campania publicitara participantii isi exprima consimtamantul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul desfasurarii campaniei si a indeplinirii obligatiilor legale prevazute in sarcina Organizatorului. In situatia in care castigatorul desemnat refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
 
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul, in calitate de Operator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
 
Angajaţii Organizatorului precum şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara. Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
 
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unei carti de identitate valabile;
 
Participarea la Campania publicitara “MARE, MIC SAU NIMIC“ implica acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de promovare a postului de radio “Radio ZU”, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE
In perioada 13.09.2021 – 28.09.2021, se vor desfasura cel mult doua concursuri in cadrul programului Morning ZU, de luni pana vineri, inclusiv. In data de 29.09.2021 se vor desfasura cel mult douasprezece concursuri pe tot parcursul zilei, in programele postului de radio Radio ZU, dupa cum urmeaza: in cadrul programului Morning ZU cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1100 – 1300 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1300 – 1600 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1600 – 1900 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1900 – 2200 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 2200 – 0100 cel mult doua concursuri.
 
Inscrierile se fac prin SMS la numarul 1815 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele Digi, Orange Telekom si Vodafone)incepand cu data de 13 septembrie 2021, ora 0700 pana pe data de 29 septembrie 2021 la ora 1900. O inscriere este valida daca ascultatorul trimite prin SMS la 1815 propozitia “Ascult Radio ZU”.
 
Inscrierile pentru aceasta campanie sunt unice, in toata perioada de concurs in baza de date cu inscrisii la concurs intra doar primul SMS trimis de la un numar de telefon. SMS-urile ulterioare trimise de la acelasi numar de telefon nu sunt luate in considerare.
 
Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile incomplete sau cu erori.
 
Toti participantii inscrisi intra in baza de date a concursului. Cu ocazia fiecarui concurs, persoanele sunate sa intre in direct sunt extrase aleator dintre toate persoanele inscrise pana in momentul fiecarei extrageri in concurs. O persoana extrasa este sunata in direct la Radio ZU pe numarul de telefon cu care s-a inscris in concurs.
 
Daca prima persoana extrasa nu poate intra in direct la Radio ZU in momentul in care este extrasa sau daca din orice motiv nu poate participa la concurs, realizatorii de program mai pot extrage aleator, pe rand, inca maxim 2 persoane, concursul urmand a avea participant in momentul in care prima persoana dintre cele posibil extrase intra in direct la Radio ZU atunci cand este sunata pentru concurs si declara ca poate participa. In cazul in care la niciuna dintre cele trei incercari ale primului concurs dintr-un program nu exista participant la concurs, concursul poate fi reluat in acelasi program inca o data. Daca nici dupa a doua incercare nu exista particiant la concurs (stabilit conform regulilor de mai sus) concursul nu se reia iar banii alocati concursului nu se reporteaza.
 
In cazul in care exista participant la concurs in programul in care are loc concursul, DJ-iul sau DJ-ii au la dispozitie 3 plicuri sigiliate care contin printuri ce indica valoarea premiului pus in joc.  Cele 3 plicuri contin un un premiu necastigator si doua premii castigatoare, dupa cum urmeaza: intr-un plic se afla premiul necastigator cu o valoare de 0  euro; intr-un plic se afla un premiu castigator in valoare de 200 euro; intr-un plic se afla un premiu de in valoare de 500 euro. Dj-ii nu cunosc care este valoarea premiului care se afla in plic. Participantul fiecarui concurs isi alege unul dintre cele 3 plicuri. Participantul va castiga suma care apare scrisa in plicul ales. Dupa alegerea si deschiderea plicului ales de participant, vor deschise si celalalte doua plicuri pentru a se face dovada sumelor scrise in ele.
 
Valoarea unui premiu pentru fiecare concurs in parte este de 200 Euro sau de 500 Euro.
 
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestui concurs. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda.
 
 
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
Valoarea bruta a premiilor este de 200 Euro sau de 500 Euro per concurs, in fuctie de alegerea pe care o face participantul concursului, cu aplicarea mecanismului descris la Secțiunea 4. Valoarea maxima totala bruta a premiilor oferite in campania “MARE, MIC SAU NIMIC“ este de 9.000 Euro.
 
SECTIUNEA 6 ACORDAREA PREMIULUI

Pentru a intra in posesia premiului castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], o copie a actului de identitate.
 
Castigatorul este sunat intr-un termen de 5 zile lucratoare de la data primirii datelor sale de identificare, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.), in principiu premiul urmand a se trimite prin posta (ex: mandat postal) cu confirmare de primire, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data desemnarii sale drept castigator. Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens impozitul datorat de Castigator aferent premiului castigat va fi retinut la sursa de Organizator din valoarea bruta a acestuia, Castigatorul urmand a intra in posesia premiului la valoarea sa neta, in lei, la cursul de schimb euro/leu afisat de BNR la data efectuarii platii.
 
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
In cazul in care in termen de maxim 3 luni de la data castigarii premiului, castigatorul nu transmite datele necesare pentru inmanarea premiului, acesta pierde dreptul de a revendica premiul, iar premiul ramane in posesia Organizatorului, acesta rezervandu-si dreptul de a-l folosi in orice scopuri doreste.
 
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
 
In privinta premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.
 
SECTIUNEA 8. OBSERVATII

Participantii la Campania publicitara “MARE, MIC SAU NIMIC“ se obliga sa respecte prezentul Regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.
 
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
 
Organizatorul nu este in niciun fel raspunzator pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
 
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “MARE, MIC SAU NIMIC“, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator, acesta avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate vor consta in: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de email, adresa de corespondenta pentru livrarea premiului.
 
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila aplicabile Organizatorului) si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta).
 
Durata de stocare a datelor cu caracter personal este de 5 ani. La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
 
In scopul derularii campaniei, Operatorul va lua masurile necesare pentru:
 
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
 Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
 
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic.
 
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
 
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
  
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
Prezentul Regulament a fost incheiat si semnat astazi, data autentificarii.
 
 
ORGANIZATOR,
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
                                               
 
 
 
ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE “MARE, MIC SAU NIMIC“


 
Subscrisa, GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bld. Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, CUI RO15081313, am decis incheierea prezentului act aditional la Regulamentul campaniei publicitare “MARE, MIC SAU NIMIC“, dupa cum urmeaza:

Art.1 SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITAREse modifica si va avea urmatorul continut:

 
“Campania publicitara “MARE, MIC SAU NIMIC“ se va desfasura in perioada 13.09.2021 – 08.10.2021, in cadrul programelor postului de radio “Radio ZU”.“
 
Art.2 SECTIUNEA 4 MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE paragrafele 1 si 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
 
In perioada 13.09.2021 – 08.10.2021, se vor desfasura cel mult doua concursuri in cadrul programului Morning ZU, de luni pana vineri, inclusiv. In data de 29.09.2021 se vor desfasura cel mult douasprezece concursuri pe tot parcursul zilei, in programele postului de radio Radio ZU, dupa cum urmeaza: in cadrul programului Morning ZU cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1100 – 1300 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1300 – 1600 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1600 – 1900 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1900 – 2200 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 2200 – 0100 cel mult doua concursuri.
 
Inscrierile se fac prin SMS la numarul 1815 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele Digi, Orange Telekom si Vodafone)incepand cu data de 13 septembrie 2021, ora 0700 pana pe data de 08 octombrie 2021 la ora 0900. O inscriere este valida daca ascultatorul trimite prin SMS la 1815 propozitia “Ascult Radio ZU”.”
 
Art.3 SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE, se modifica si va avea urmatorul continut:
 
Valoarea bruta a premiilor este de 200 Euro sau de 500 Euro per concurs, in fuctie de alegerea pe care o face participantul concursului, cu aplicarea mecanismului descris la Secțiunea 4. Valoarea maxima totala bruta a premiilor oferite in campania “MARE, MIC SAU NIMIC“ este de 12.500 Euro..”
 
Art.4Toate celelalte conditii neschimbate prin prezentul act aditional, raman pe deplin valabile.
 
Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, data autentificarii.
 
ORGANIZATOR,
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.

 
ACT ADITIONAL NR. 2 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE “MARE, MIC SAU NIMIC“


Subscrisa, GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bld. Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, CUI RO15081313, am decis incheierea prezentului act aditional la Regulamentul campaniei publicitare “MARE, MIC SAU NIMIC“, dupa cum urmeaza:

Art.1 SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITAREse modifica si va avea urmatorul continut:

 
“Campania publicitara “MARE, MIC SAU NIMIC“ se va desfasura in perioada 13.09.2021 – 15.10.2021, in cadrul programelor postului de radio “Radio ZU”.“
 
Art.2 SECTIUNEA 4 MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE paragrafele 1 si 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
 
In perioada 13.09.2021 – 15.10.2021, se vor desfasura cel mult doua concursuri in cadrul programului Morning ZU, de luni pana vineri, inclusiv. In data de 29.09.2021 se vor desfasura cel mult douasprezece concursuri pe tot parcursul zilei, in programele postului de radio Radio ZU, dupa cum urmeaza: in cadrul programului Morning ZU cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1100 – 1300 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1300 – 1600 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1600 – 1900 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 1900 – 2200 cel mult doua concursuri, in intervalul orar 2200 – 0100 cel mult doua concursuri.
 
Inscrierile se fac prin SMS la numarul 1815 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele Digi, Orange Telekom si Vodafone)incepand cu data de 13 septembrie 2021, ora 0700 pana pe data de 15 octombrie 2021 la ora 0900. O inscriere este valida daca ascultatorul trimite prin SMS la 1815 propozitia “Ascult Radio ZU”.”
 
Art.3 SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE, se modifica si va avea urmatorul continut:
 
Valoarea bruta a premiilor este de 200 Euro sau de 500 Euro per concurs, in fuctie de alegerea pe care o face participantul concursului, cu aplicarea mecanismului descris la Secțiunea 4. Valoarea maxima totala bruta a premiilor oferite in campania “MARE, MIC SAU NIMIC“ este de 15.000 Euro..”
 
Art.4 Toate celelalte conditii neschimbate prin prezentul act aditional, raman pe deplin valabile.
 
Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, data autentificarii.
 
ORGANIZATOR,
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
                 

                 
           
           
 
 

                 
           
           
 
 

           

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate