Live

CONCURSURI

Ești designer la început de drum? Radio ZU și Qreator by IQOS te provoacă să faci pasul de la creativ la creator

Ești designer fresh, la început de carieră? Dacă da, acest mesaj este pentru tine. E timpul să treci de la creativ la creator!
 
Cautăm cea mai tare operă de artă urbană pentru a o expune în zona Artiz de la Forza ZU 2018 și, ulterior, în cadrul vilei Qreator by IQOS din Blvd. Aviatorilor 8A, Bucuresti.
 
Pictură sau film, instalații sau sculpturi, orice creație a ta care are un aer urban, transmite forță și energie, și are și ceva fresh, este fix ce căutăm. Ce trebuie să faci? 
 
 
Cea mai creativă lucrare va fi aleasă de către artistul Clemens Behr în data de 18 mai și anunțată pe site-ul www.radiozu.ro/qreator în aceeasi zi. Câștigătorul va fi felicitat în cadrul conferinței de presă “Artiz by Qreator” care va avea loc sâmbătă, 19 Mai, ora 16:00, la vila Qreator by IQOS din Blvd. Aviatorilor 8A, din Piața Victoriei, București.

UPDATE: Concursul s-a încheiat.


Regulamentul concursului

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

“ De la creativ la creator – Artiz by Creator “

Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 14-18 mai 2018

 
 
SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
Organizatorii campaniei publicitare “ De la creativ la creator – Artiz by Creator”sunt:  
 
Philip Morris Trading SRL, Sediul Strada Horia Closca si Crisan, Otopeni, Nr 83-105, Cladirea A, Judetul Ilfov Romania, Punct de lucru in Bucuresti, Strada Nicolae Filipescu, nr 28, Sector 2, Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J 23/ 511/2004, Cod de inregistrare fiscala: RO 4888165,  inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal cu numarul: 3971/2007, denumita in continuare “Organizator”
si
GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 deschis la Banca BRD GSG SMCC, legal reprezentata prin Director General Elena Rodica Minculescu, denumita in continuare „Co-organizator”
Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei
Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul                                     Co-organizatorului. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  
Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participantii.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada 14-18 mai, pe site-ul www.radiozu.ro se desfasoara concursul “De la creativ la creator – Artiz by Qreator”. 
Scopul campaniei publicitare este acela de a promova brandul QREATOR.
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani pana la 14 mai 2018, (data începerii campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor. Organizatorul si/sau coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  Organizatorului si/sau a Co-organizatorului. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator si/sau Co-organizator pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. 
Organizatorul este operator de date cu caracter personal sub numarul 3971/2007. Co-organizatorul este operator de date cu caracter personal sub numarul 11328. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Organizatorul si Co-organizatorul au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Organizatorul si Co-organizatorul au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Angajaţii Organizatorului si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la campania publicitara, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel cadouri. 
Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia produsului cadou acordat, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate. 
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
Participarea la Campania publicitara ” De la creativ la creator – Artiz by Creator” implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada 14-18 mai, pe site-ul www.radiozu.ro se desfasoara concursul De la creative la creator – Artiz by Qreator. 
Inscrierile la concurs se desfasoara in perioada 14-17 mai. Concursul se adreseaza exclusiv persoanelor cu varste peste 18 ani. 
Desemnarea castigatorului are loc Vineri, 18 mai dupa ora 18:00 ultima ora de inscriere in competitie. Castigatorul va fi anuntat in aceeasi zi pe site-ul www.radiozu.ro./qreator. Castigatorul va fi felicitat in cadrul conferintei de presa “Artiz by Qreator” care va avea loc sambata, 19 mai, ora 16:00, la vila Qreator by IQOS din Blvd. Aviatorilor 8A, din Piata Victoriei, Bucuresti. 
Artistul Clemens Behr, va alege tanarul artist sau designer, care se inscrie cu o lucrare ce transmite Energie, Fortza, prospetime, ce il inspira pe artist-ul deja consacrat, Clemens Behr.
Premiul consta in: Artistului ales de catre Clemens Behr I se va inlesni participarea cu expunere cu vanzare (daca este cazul si artistul isi exprima aceasta dorinta) la Iasi in cadrul expozitiei ARTIZ by Qreator. 
In plus, artistul ales de catre Clemens Behr, va primi din partea Qreator by Iqos, un vernisaj si spatiu pentru a isi expune lucrarile sale in cadrul vilei Qreator, din Bdul Aviatorilor, nr 8A, Sector 1, Bucuresti. Perioada expozitiei in cadrul Qreator si data vernisajului vor fi stabilite ulterior impreuna cu castigatorul. 
Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza. 
 
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. 
Artistului ales de catre Clemens Behr I se va inlesni participarea cu expunere cu vnzare (daca este cazul si artistul isi exprima aceasta dorinta) la Iasi in cadrul expozitiei ARTIZ by Qreator. 
In plus, artistul ales de catre Clemens Behr, va primi din partea Qreator by Iqos, un vernisaj si spatiu pentru a isi expune lucrarile sale in cadrul vilei Qreator, din Bdul Aviatorilor, nr 8A, Sector 1, Bucuresti. 
SECTIUNEA 6  ACORDAREA CADOURILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected] ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.
Datele de contact ale castigatorului desemnat vor fi trimise Organizatorului, urmand ca acesta sa stabileasca toate detaliile expozitiei de la Iasi si de la Bucuresti mentionate la Sectiunea 5 a prezentului regulament.  
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens, daca va fi cazul, impozitul datorat de Castigator aferent premiului  castigat va fi retinut la sursa de Organizator din valoarea bruta a produsului cadou castigat. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu cadourile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “De la creativ la creator – Artiz by Creator”, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea cadourilor.
Prin inscrierea fiecarui participant Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt raspunzatori pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) pe oricare document incheiat in cadrul campaniei publicitare.. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate cadourile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de cadourile oferite, care cad in sarcina castigatorilor.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  “De la creativ la creator – Artiz by Creator”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co-organizator.
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. 
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro. 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 2 (trei) exemplare originale, pe data de 14 mai 2018.
Organizator: 
Philip Morris Trading SRL
Co-Organizator:
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate