Live

CONCURSURI

Esti antrenat pentru arogante? Castiga 200 de euro in fiecare zi la Morning ZU

De data asta fiecare aroganta presupune un anume decor. Uneori ti se cere sa fii acasa, alteori la birou sau in masina. Daca esti gata sa arunci farfurii la punct fix, sa canti imbracat sub dus, sa joci ping-pong la perete cu tigaia si oua nefierte, sa dansezi pe capota masinii, sa faci tractiuni pe bara de la autobuz sau sa stai 60 de secunde la semafor cand semaforul este verde, esti gata de joaca.

In fiecare dimineata intra in direct cate doi ascultatori care s-au declarat prin SMS la 1815 gata de aroganta propusa in Morning ZU. Cel care reuseste sa faca cel mai tare spectacol la radio castiga 200 de euro. Banii ajung la castigator doar daca primim dovada video a a arogantei.
Regulamentul concursului
***S-a cerut autentificarea prezentului incris***
REGULAMENTUL CONCURSULUI- „Aroganta de 200 de Euro”

 I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI „Aroganta de 200 de Euro”
Organizatorul concursului este S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313 si cont IBAN nr. RO91BRDE450SV00996374500,  deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu in calitate de Director General GMC.
Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Radio ZU”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul „Aroganta de 200 de Euro”se va desfasura in perioada 20.06.2011 – 22.07.2011,  de luni pana vineri, in cadrul emisiunii „Morning ZU”. Inscrierile in concurs se pot face incepand cu data de 20.06.2011 pana pe 22.07.2011, de fiecare data dupa semnalul de concurs (pentru detalii vezi Cap V. Mecanismul de concurs).
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
-  
Participarea la concursul „Aroganta de 200 de Euro” implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
IV. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA
Valoarea totala a premiilor in bani e de 5.000 euro brut. Premiul zilnic este de 200 de euro brut.
V. MECANISMUL DE CONCURS
In perioada 20.06.2011 – 22.07.2011, de luni–vineri vor avea loc concursuri dupa cum urmeaza:
a)       De luni pana vineri:
- 1 concurs/ zi: realizat in cadrul matinalului Morning ZU (07:00 – 10:00)
In fiecare dimineata, de luni pana vineri, prezentatorii matinalului, Daniel Buzdugan si Mihai Morar anunta aroganta zilei. Fiecare aroganta presupune ca participantii sa indeplineasca anumite conditii, anuntate de realizatorii Morning ZU. Inscrierile in concurs se fac prin intermediul sms-ului la 1815 (tarif normal: 0.06 euro TVA inclus in retelele Vodafone, Orange si Cosmote) dupa semnalul de concurs. Din baza de date a zilei sunt selectate initial persoanele care au trimis SMS-urile cu numerele 100 si 200. Daca persoana care a trimis SMS-ul cu numarul 100 nu raspunde la telefon sau nu este eligibila, conform conditiilor de participare specifice arogantei anuntate se trece la persoana care a trimis SMS-ul cu numarul 101, si asa mai departe pana cand se ajunge la o persoana eligibila. Procedeul se aplica si la persoana aferenta SMS-ului cu numarul 200. Cei 2 (doi) participanti vor realizeaza pe rand aroganta zilei in direct la Radio ZU.
Participantii trebuie sa detina o camera video cu care sa filmeze toata aroganta. Filmarea arogantei este necesara pentru validarea premiului.
Castigatorul zilnic este ales de echipa Morning ZU in functie de spectaculozitatea interventiei pe radio, imediat dupa realizarea arogantelor.
In cazul in care la anuntul arogantei zilei nu se inscriu participanti eligibili sau cei doi participanti alesi dintre inscrisi nu duc la bun sfarsit arogantele conform instructiunilor primite, premiul zilnic se reporteaza.
 
VI. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului castigatorul trebuie sa trimita la sediul Radio ZU (prin e-mail: [email protected] / [email protected] sau fax: 021/ 409 19 02) o copie a actului de identitate.
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita inregistrarea arogantei la [email protected] / [email protected].
Castigatorul este sunat intr-un termen de 5 zile de la data la care a fost declarat castigator (data validarii filmuletului), cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.), in principiu premiul urmand a se trimite prin posta (ex.: mandat postal) cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile lucratoare de la data desemnarii sale drept castigator. Castigatorul va primi valoarea premiului mai putin impozitul aferent si taxele aplicabile.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
VII. OBSERVATII
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat (transport, cazare pe perioada evenimentului, etc), acestea cazand exclusiv în sarcina castigatorului.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. 
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Prezentul regulament de participare la concursul „Aroganta de 200 de Euro”este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „Radio ZU” din Bucuresti, str. Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
(1) Informarea persoanei vizate cu privire la 
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Organizator,
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.

 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate