Live

CONCURSURI

Câștigă vouchere în valoare de 300 de lei pentru cumpărături pe DORALY.ro

Cumperi engross de pe doraly.ro și plătești cel mai bun preț. Ca să te convingi, Doraly te invită la concurs și pune la bătaie vouchere în valoare de 300 de lei pentru cumpărăturile tale. 
Stai cu ochii și cu urechile pe Morning ZU și le poți câștiga în perioada 2 - 6 iulie.
 
Ce trebuie să faci?
 
Trimite un sms la 1815 cu textul “Doraly”. Juriul Morning ZU va alege SMS-urile cu numărul 10, 20 și 30. Cei trei ascultători voi intra în direct, în funcție de ordinea în care au trimis sms-urile, și vor avea misiunea să spună prețul cel mai apropiat de vânzare, al produsului zilei de pe doraly.ro, care va fi prezentat în fiecare dimineață de Buzdu și Morar.
Câștigător va fi ascultătorul care va spune cel mai apropiat preț.

Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Ghiceste pretul – cumperi mai mult, platesti mai putin, Doraly.ro“
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 2-6 iulie 2018
 
SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
 
Organizatorii campaniei publicitare “ DORALY MARKETPLACE S.R.L., cu sediul social in Sos. Bucuresti - Urziceni (Pavilion P5) No. 16, Afumati, Ilfov Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J23/74/2018, CUI 38673179, atribut fiscal RO, denumită în cele ce urmează Organizator/Operator, reprezentata legal prin domnul Alexandru Rusu in calitate de Administrator, prin intermediul, denumita in continuare “Organizator”
si
GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator”
Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei
Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul                                     Co-organizatorului. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  
Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
Campania publicitara “Ghiceste pretul – cumperi mai mult, platesti mai putin, Doraly.ro” se va desfasura in perioada  2-6 iulie 2018, la Radio ZU, in cadrul programului “Morning ZU”.
Scopul campaniei publicitare este acela de a promova brandul si produsele Doraly.ro.
 
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin transmiterea de sms la numarul indicat de Co-organizator atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001 si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite in cele ce urmeaza, impreuna, “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt specificate la sectiunea 9 din prezentul Regulament.
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Angajaţii Organizatorului si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara. 
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport sau carte de identitate. 
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile); 
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
Participarea la Campania publicitara “Ghiceste pretul – cumperi mai mult, platesti mai putin, Doraly.ro” implica acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. 
Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii ori colaboratorii Organizatorului sau ai altor firme din Grupul Doraly, ai Imputernicitului ori ai altor parti implicate, angajati ai firmelor prestatoare de servicii de securitate si curatenie din cadrul Expo Market Doraly.
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.
 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
Incepand cu 2 iulie 2018, In cadrul Morning ZU, ascultatorii vor fi invitati sa trimita un sms la 1815 (tarif normal valabil in retelele Orange, Telekom, Vodafone) cu textul Doraly. Transmiterea sms-ului reprezinta inscrierea la concurs si acordul expres al participantilor privind participarea acestora in termenii si conditiile prezentului Regulament. 
Persoanele care trimit SMS-urile pentru concurs cu numerele de ordine 10, 20 si 30 intra in direct. DJ-ii Morning Zu pezinta produsul zilei. Cei trei ascultatori intra pe rand in direct, in functie de ordinea in care au trimis sms-urile. Fiecare ascultator are misiunea sa spuna pretul cel mai apropiat de pretul de vanzare de pe doraly.ro al produsului prezentat, cu conditia ca fiecare pret sa fie diferit (ascultatorii nu pot spune un pret spus deja in cadrul concursului) 
-           Produsul ce va constitui subiectul intrebarii va diferi in cele cinci zile de concurs;
-           Fiecare zi de concurs va avea trei participanti si un singur castigator, acela care estimeaza pretul corect sau cel mai apropiat de cel corect. 
-           Se va acorda de catre Organizator, in baza acestui regulament, un singur voucher de cumparaturi in valoare de 300 lei in fiecare zi. 
-           Acordarea voucherului presupune urmatoarele etape:
o          Radio ZU va transmite zilnic Organizatorului datele castigatorului;
o          Organizatorul va transmite castigatorului pe email voucherul sub forma unui cod unic denumirea VOUCHER DORALYZU in ziua castigarii concursului;
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata  de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat. 
Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
 
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata  de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat. 
Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
SECTIUNEA 5 PREMIUL CAMPANIEI PUBLICITARE. 
Fiecare concurs zilnic va avea ca premiu un voucher de cumparaturi in valoare de 300 de lei.
Valoarea totala a premiilor este de 1500 lei.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire apremiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.
Detalii voucher:
- Voucherul este valabil pana la data de 31 iulie 2018, si va putea fi folosit exclusiv in cadrul platformei www.doraly.ro  pentru achizitionarea oricaror produse existente pe stoc;
- Voucherul:
o poate fi utilizat la o singura achizitie;
o nu permite utilizari succesive si partiale;
o suma produselor achizitionate trebuie sa fie egala sau mai mare cu valoarea nominala a voucherului;
o se utilizeaza doar pentru achizitionarea de produse nu si pentru acoperirea contravaloarii transportului;
o in cazul in care suma produselor adaugate in cos este mai mica de 300 lei inclusiv TVA, reducerea acordata va fi limitata la contravaloarea acesteia, diferenta neputand fi utilizata ulterior.
- Castigatorul, dupa crearea contului in cadrul platformei www.doraly.ro, achizitioneaza produse la alegere de minim 300 lei inclusiv TVA, urmand ca la finalizarea comenzii sa introduca in campul „Cupon” codul transmis pe email;
- Dupa introducerea codului, totalul produselor achizitionate inclusiv TVA se va reduce cu 300 lei;
- Valoarea ramasa, inclusiv transport, se va putea achita prin una din cele 3 metode de plata oferite pe site: ramburs, plata cu cardul, transfer bancar.
 
 
 
 
Conditiile de returnare produse:
- Returnarea este permisa doar in cazul inlocuirii de produse, conform politicii de retur disponibila pe https://www.doraly.ro/Pagini/politica-de-retur  atunci cand produsele achizitionate sunt deteriorate sau daca castigatorul s-a razgandit si doreste alte produse;
- Voucherul ca atare nu este returnabil si nu se restituie contravaloarea acestuia in bani;
- In cazul in care valoarea tranzactiei de achizitie depaseste suma de 300 lei inclusiv TVA si exclusiv transport si diferenta a fost achitata prin ramburs/card/transfer bancar, castigatorul poate face retur partial pe produsele acoperite de aceasta diferenta, urmand sa primeasca contravaloarea lor conform politicii de retur disponibila pe https://www.doraly.ro/Pagini/politica-de-retur 
- Astfel, pentru evitarea oricarui dubiu, cu titlu de exemplu, pentru achizitia de produse in valoare de 500 inclusiv TVA, transport 20 lei inclusiv TVA, valoarea produselor va deveni 200 lei inclusiv TVA iar valoarea totala a cosului de cumparaturi va fi de 220 lei inclusiv TVA. Diferenta va fi achitata de castigator prin ramburs/card/transfer bancar conform termeni si conditii disponibili pe https://www.doraly.ro/Pagini/termeni-si-conditii  .
- Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate. De asemenea, nu pot transmite premiul unei alte persoane, indiferent de motiv.
 
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
Acordarea voucherului se realizeaza prin email, dupa finalizarea etapelor descrise in Sectiunea 6.
Organizatorul va transmite castigatorului voucherul pe email, sub forma unui cod de forma ABCDEFG123 cod ce se va putea utiliza o singura data, pentru orice achizitie realizata pana pe 31 iulie 2018. La finalizarea achizitiei, in cosul de cumparaturi, castigatorul va introduce codul in campul „Cupon” si valoarea produselor achizitonate si implicit a intregului cos se vor reduce cu 300 lei inclusiv TVA. 
Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, adresa de email pentru livrarea premiului si numarul de telefon de contact la declararea sa ca si castigator, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului. In cadrul apelului telefonic se va confirma si varsta participantului, prin declararea pe propria raspundere a datei de nastere, si detaliile premierii.
In cazul in care persoanele desemnate castigatoare nu indeplinesc conditiile de validare, premiul nu va fi repartizat altcuiva. 
O persoana nu poate castiga mai multe premii in cadrul acestei campanii. 
Daca la finalul perioadei concursului va exista un numar de participanti inscrisi, mai mic decat numarul de premii acordate, concursul nu se va prelungi, fiind desemnati potentiali castigatori (si supusi proceduri de validare descrisa in prezentul regulament) toti participanti valizi, unici, inscrisi pana la data incheierii concursului. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului.
Expedierea premiilor se va face prin email, in 24 de ore, de la primirea datelor de contact din partea castigatorilor.
Constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament 
sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt castigator. In masura in care castigatorii desemnati indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci respectivii castigatori vor fi validati si vor primi premiul la adresa de email de contact indicata Organizatorului.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor. 
Participantilor la aceasta campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi: apelurile telefonice in cadrul participarii la Concurs, tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate in Sectiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitarii acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Centrul Comercial).
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Ghiceste pretul – cumperi mai mult, platesti mai putin, Doraly.ro ” se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea cadourilor.
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia, respectiv pana la data de 6 iulie 2018. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Ghiceste pretul – cumperi mai mult, platesti mai putin, Doraly.ro”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co-organizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. 
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului si/sau Co-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din _______________________________________, sau în format electronic, la adresa de e-mail:________________________
 
Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected] 
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment. 
 
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro. 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, pe data de 29 iunie 2018.
 
Organizator: 
DORALY MARKETPLACE S.R.L
 
 
 
 
Co-Organizator:
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate