Live

CONCURSURI

Castiga vouchere de intrare la Divertiland

Asculta Radio ZU intre 22 si 26 iunie si poti castiga unul dintre cele 5 pachete de cate 9 vouchere de intrare in Divertiland pentru tine si prietenii tai. 
Prinde semnalul de concurs in fiecare dimineata dupa ora 9 si raspunde provocarii pe care o lanseaza Buzdu si Morar in Morning ZU
Poti castiga 9 vouchere de intrare in  Divertiland. (le poti folosi o singura data, impreuna cu pana la 8 dintre prietenii/cunoscutii tai).


http://www.divertiland.ro/

Regulamentul concursului
REGULAMENTUL CAMPANIE PUBLICITARA -“ Antrenamentul la Distractie cu Divertiland” la Radio Zu!
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
1.1.          Organizatorii campaniei publicitare “Antrenamentul la Distractie cu Divertiland” sunt: S.C. PARK EXPERT SERVICE DTL S.R.L., cu sediul social in Voluntari, B-dul Pipera, nr. 134, Vila nr. 4, Mansarda, biroul 2, jud. Ilfov, avand Numar de Ordine la Registrul Comertului J23/1454/2011, Cod Unic de Inregistrare/ Cod de Identificare Fiscala RO 28556465 , inregistratasub nr . 0001881 in Registrul General de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal (denumita in continuare „Park Expert”), numita in cele ce urmeaza  “Organizator” si
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, strada Maior Ghe. Sontu, nr. 8, sector 1, , avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 8913, denumita in cele ce urmeaza „Co Organizator”
 
1.2. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania. Derularea campaniei publicitare se va face prin intermediul postului “Radio ZU”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media. 
 II. PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
Campania publicitara “Antrenamentul la Distractie cu Divertiland” se va desfasura in perioada  22-26 iulie 2013, orele 09.00 – 10:00, de luni-vineri  in cadrul programului matinal al postului „Radio ZU”.
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE PUBLICITARAURI, DESCALIFICAREA
Participarea la Campanie publicitara a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 18 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate c0-organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. Prin participarea la acest Campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L.  pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L. este  operator de date cu caracter personal sub numarul 8913 (Grupul Media Camina).
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la Campanie publicitara. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie si sa participe la Campanie publicitara.
Prin inscrierea la Campanie publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);ca are peste 18 ani si ese posesor al unui act de identitate valabil.
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale co-organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „RadioZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU sau celorlalti organizatori
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
-  ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premii (ce ar putea fi castigate in cadrul acestui proiect).
Participarea la Campania publicitara “Antrenamentul la Distractie cu Divertiland” implica acceptarea ca numele, participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta  de un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
III. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada, 22-26 iulie, in cadrul programelor postului „Radio ZU”, se desfasoara in zilele lucratoare (luni, marti, miercuri, joi, vineri), intre orele 09:00 – 10:00 cate o editie a campaniei publicitare “Antrenament la Distractie cu Divertiland”.
La semnalul DJ-ilor ZU ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa trimita prin SMS cu textul “Antrenament la Distractie”.
In fiecare zi de concurs vor fi provocati la cate o proba (5 editii in saptamana desfasurarii campaniei) de concurs ce va fi comunicata pe radio in fiecare dimineata de concurs.
  Juriul Morning ZU va desemna castigatorul. Vor intra in direct ascultatorii ce au trimis SMS-urile 20 si 30 din lista celor primite pana la semnalul de concurs. Daca nu se primesc suficiente mesaje, intra in direct persoanele care au trimis mesajele dedicate acestui concurs cu numerele de ordine cele mai apropiate de 20 si 30.
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda. Juriul Morning ZU hotaraste in fiecare dimineata castigatorul si cum se impart cele 9 vouchere per editie de concurs intre cei doi concurenti

VI. PREMIILE CAMPANIE PUBLICITARAULUI. VALOAREA ACESTORA
Valoarea totala a premiilor: 2250 RON :9 vouchere de intrare in Divertiland per editie de Campanie publicitara validata.
VII. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita organizatorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare din momentul la care a fost anuntat, prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected] ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.
Castigatorul este sunat de catre un reprezentant Radio ZU intr-un termen de 5 zile de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.) Listele cu confirmarile castigatorilor vor fi transmise organizatorului,pentru a permite accesul acestora in parc. Castigatorii sunt nominali, exclusiv persoanele anuntate in cadrul programelor matinale ale Radio ZU, iar revendicarea accesului poate fi facuta exclusiv de catre acestia.
Dupa indeplinirea formalitatilor desfasurate de catre Radio ZU, castigatorii se pot prezenta pentru utilizarea accesului in parcul de distractii Divertiland exclusiv de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 20.00, pana in data de 31.08.2013. Pe durata petrecuta in parcul de distractii Divertiland, castigatorii se supun regulamentelor de functionare existente in interiorul acestuia si indicatiilor personalului de specialitate. Accesul nu va putea fi permis decat in zilele de luni-vineri. In momentul prezentarii pentru revendicarea premiului, castigatorii trebuie sa faca dovada identitatii si vor fi confruntati cu listele trimise de catre c0-organizator. Castigatorul se va putea prezenta o singura data in cadrul campaniei pentru revendicarea si utilizarea premiului, impreuna cu pana la 8 prieteni. Accesul ramas neutilizat nu va mai putea fi revendicat in alta ocazie.
Organizatorul Park Expert, operatorul Divertiland, nu este raspunzator pentru neintelegeri rezultate din netransmiterea la timp de catre Radio ZU a listelor validate de castigatori, in lipsa carora accesul in cadrul parcului de divertisment nu va putea fi permis.
Preschimbarea premiului in contravaloarea sa in bani nu va fi permisa, nici valorificarea acestuia.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
VIII. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal iar impozitul pentru premii,  va fi retinut de Organizator din premiul Castigatorului, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
IX. OBSERVATII
Participantii la Campanie publicitaraul Antrenamentul la Distractie cu Divertiland”, se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul Campanie publicitaraului nu este raspunzator de plata celorlaltor cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul Campanie publicitaraului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul Campanie publicitaraului nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de premiile oferite, care cad in sarcina castigatorilor.
Prezentul regulament de participare la Campanie publicitara Antrenamentul la Distractie cu Divertiland”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ RadioZU” din Bucuresti, str.Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
X. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 (2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
Organizator
S.C. PARK EXPERT SERVICE DTL S.R.L.
Co-Organizator,
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate