Live

CONCURSURI

Castiga una dintre cele 50 de invitatii duble la filmul "Tentatii Irezistibile"!

Pe 1 octombrie, de la ora 19 mergem la film

Ocupam 100 de locuri la avanpremiera filmului "Tentatii Irezistibile" la cinematograful “Grand Cinema Plex” in centrul comercial Baneasa Shopping City. Asculta ZU si ocupa-ti locurile in sala!

Vino se vedem impreuna supercomedia distribuita in Romania de Ro Image. In rolurile principale Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow și Pink

In fiecare seara/noapte, de luni pana vineri, intre orele 22 si 02 avem doua concursuri. Fiecare concurs cu cate 5 castigatori.
Stii deja, castigi invitatia la film, castigi si cheia pentru cel mai tare premiul de anul asta - un Porsche Boxter.

castiga invitatii duble la avanpremiera filmului "Tentatii Irezistibile"


Regulamentul concursului
Regulament concurs "Tentatii irezistibile":


***S-a cerut autentificarea prezentului inscris***
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI– “Tentatii irezistibile

I. Organizatorul concursului

 

Concursul este organizat de  S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13006/2002 , avand cod fiscal RO 15081313, cont numarul RO 91 BRDE 450 SV 009 9637 4500  deschis la   BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu – Director General.

 

Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Radio ZU”.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

II. Perioada de desfasurare

 
Radio ZU organizează  în perioada 24 septembrie – 01 octombrie 2013, campania “Tentatii irezistibile ”.
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, in perioada  24 septembrie – 01 octombrie 2013 in zilele de marti, miercuri, joi, vineri, vineri spre sambata si luni spre marti in cadrul programului difuzat de Radio ZU, intre orele 22:00 - 02:00.
 
Toate documentele legale oficiale ale campaniei “Tentatii irezistibiledesfasurata la Radio ZU pot fi obţinute gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Strada Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, sector 1, Bucuresti, sau de la sediul Radio ZU din B-dul Ficusului nr.44A, etaj 4, sector 1, Bucuresti sau pot fi descărcate de pe site-ul web www.radiozu.ro.

III. Dreptul de participare

Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în Romania (aceasta înseamnă că pot participa atat cetăţeni romani cat şi străini), care a implinit 14 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pană la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. De asemenea, angajatii Intact Media Group sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs.
Participarea la concurs a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor sau reprezentantilor legali privind participarea la concurs si primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor.
Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate valabil: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare care nu este conforma cu prezentul regulament.
 

IV. Conditii de inscriere si desfasurarea promotiei

 
In perioada 24 septembrie – 01 octombrie, in cadrul programului postului „Radio ZU” difuzat in intervalul orar 22:00 – 02:00, se vor desfasura 10 editii ale concursului „ Tentatii irezistibile”.
In cadrul fiecarui concurs DJ-ul ZU cere ascultatorilor sa raspunda prin SMS la 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Cosmote, Orange, Vodafone) la intrebarea – care este tentatia irezistbila careia nu i-ai putut face fata. DJ-ul ZU va declara castigatoare cu ocazia fiecarui concurs 5 persoane, cele care au trimis cele mai interesante mesaje.
 
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestui concurs. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat. Deasemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda.
 
 Toate informatiile legate de regulament si mecanismul concursului se gasesc, de asemenea, pe www.radiozu.ro.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
 

V. Premii si valoarea acestora

Campania se va desfăşura in perioada 24 septembrie – 01 octombrie. Participanţii la această campanie au posibilitatea să caştige cu ocazia fiecarui concurs organizat cate o invitatie pentru 2 persoane la avanpremiera “Tentatii irezistibile”, la cinematograful “Grand Cinema Plex” in centrul comercial Baneasa Shopping City, in data de 1 octombrie 2013, ora 19:00. Fiecare invitatie are valoarea de 50 lei cu TVA inclus.

Castigatorul va intra in posesia premiului in data de 1 octombrie, incepand cu ora 18:00 Grand Cinema Plex, din Baneasa Shopping City, etaj 1, Bucuresti.

VI. Acordarea premiilor

Castigatorii premiiilor vor fi anuntati in direct pe Radio ZU.

 
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
 
In privinta premiului raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.
 
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiului.

VIII. Taxe si impozite

Organizatorul isi asuma raspunderea suportarii si achitarii impozitului pe venitul obtinut de castigator ca urmare a castigarii premiului concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi virat la bugetul de stat in termenul legal conform prevederilor legale aplicabile.
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat (transport, cazare etc), acestea revenind exclusiv castigatorului.
 IX. Drept de autor
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
Prin inscrierea fiecarui participant, organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, astfel cum va considera necesar, fara alte consideratii sau plati.
Castigatorul garanteaza ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU.

X. Informarea participantilor

Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.rosi sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU, Strada Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, Sector 1, Bucuresti.
Ordinea de inscriere la promotie va ramane in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile dupa incheierea promotiei si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.
 
XI. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate
Operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu prevederile legale.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea aplicabila, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
 
Organizator,
 
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate