Live

CONCURSURI

Câștigă un sandviș maker Tefal Fast Food collection cu Meda și Radio ZU

Câștigă cu Meda și Radio ZU. Meda face 20 de ani. Tu cu ce te lauzi în timpul ăsta? Povestește-ne cea mai tare întâmplare și noi ți-o premiem.
La aniversarea de 20 de ani, Meda premiază ascultătorul care spune cea mai interesantă întâmplare din ultimii 20 ani. Trimite un SMS la 1815 cu răspunsul tău, iar Buzdu și Morar te premiază.
Dai cel mai interesant răspuns. Câștigi un sandviș maker Tefal Fast Food collection.

Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
Castiga cu Meda la Radio Zu
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 24-27 Septembrie si 8-11 Octombrie

SECTIUNEA1. ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
1.1. Organizatorii campaniei publicitare “Castiga cu Meda la Radio Zu ” (in continuare campania si/sau campania publicitara) sunt:
SocietateaMEDA PROD '98 S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Valsanesti, Nr.1E, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2949/1998, avand CUI 10374339, in calitate de Organizator, denumita in continuare“Organizator”
si
GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator”

1.2. Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul Co-organizatorului.Campania publicitara se va desfasura conform prezentului Regulament Oficial (in continuare Regulamentul), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului din Municipiul Bucuresti, Str. Valsanesti, Nr.1E, sector 3, cat si la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, precum si pe website-ul www.radiozu.ro.  

1.4. Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului si este obligatorie pentru toti participantii.

1.5. Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe campania publicitara in orice moment, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior.

1.7. Scopul campaniei publicitare este acela de a promova brandul si produsele societatii MEDA PROD 98 S.A..

 

SECTIUNEA 2.  ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE

2.1. Campania publicitara este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.
2.2. Campania se va desfasura in perioada  24- 27 Septembrie la Radio ZU, in cadrul programului “Morning ZU” si in perioada 8-11 Octombrie la Radio ZU, in cadrul programului “Popescu si Flick”
 
SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA / DESCALIFICAREA
3.1. Pentru participarea la aceasta campanie nu este necesara o inscriere prealabila. Inscrierea la campanie se face la semnalul de concurs, prin expedierea SMS-ului la numarul 1815.
3.2. Inscrierea la campania publicitara a participantilor prin trimiterea SMS-ului la numarul 1815, atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
3.3. La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (cetăţeni români şi străini care locuiesc in Romania), care a implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
3.4. Angajatii Organizatorului si ai Co-organizatorului, precum si membrii familiilor, rudele si afinii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in organizarea si desfasurarea campaniei nu sunt eligibili si nu au dreptul sa participe la campania publicitara.
3.5. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
3.6. Prin inscrierea la Campania publicitara, fiecare participant garanteaza: (i) ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile); (ii) ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
3.7. Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in cele ce urmeaza Regulamentul general privind protectia datelor. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator/Co-organizator pentru activitatile care implica desfasurarea campaniei, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor, astfel cum sunt prevazute in sectiunea 9 din prezentul Regulament.
3.8. Castigatorii desemnati isi exprima consimtamantul expres cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul desfasurarii campaniei, a atriburii premiului, a indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului si/sau ale Co-organizatorului, prin semnarea Procesului verbal de predare-primire premiu ce se va incheia intre Organizator si castigator.
3.9. Refuzul semnarii Procesului verbal de predare – primire premiu atrage invalidarea ca si castigator al participantului.
3.10. Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate valabil: pasaport sau carte de identitate.
3.11. Conform cerintelor Regulamentului general privind protectia datelor, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
3.12. Participarea la campania publicitara  implica acceptarea ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice de catre Organizator/Co-organizator cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor.
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
4.1. Campania publicitara se va desfasura in perioada 24-27 Septembrie 2018, in fiecare zi in cadrul programului “Morning ZU” si in perioada 8-11 Octombrie 2018 in fiecare zi in cadrul programului “Popescu si Flick”
4.2. In cadrul programelor mentionate in articolul 4.1 al prezentului regulament, realizatorii  vor da semnalul de concurs, anuntand tema concursului: “Meda face 20 de ani “ si premiaza ascultatorul care spune cea mai interesanta intamplare din ultimii 20 de ani. Ascultatorii sunt invitati sa trimita raspunsul lor pe tema concursului, prin SMS la numarul 1815.
4.3. Expedierea SMS-ului la numarului de telefon indicat de Co-organizator reprezinta inscrierea la concurs si acordul expres al participantilor privind participarea acestora in termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.5. Realizatorii programului in care se desfasoara concursul, vor alege cea mai interesanta intamplare dintre cele primite prin SMS la 1815, in cadrul concursului “Meda face 20 de ani si premiaza ascultatorul care a expediat SMS-ul respectiv.
4.6. Decizia realizatorilor in privinta desemnarii castigatorului este finala si aplicabila tuturor participantilor.
4.7. Castigatorul va fi desemnat in direct la Radio ZU.
Persoana desemnata ca fiind castigatoare va fi contactata  de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat, in conditiile prevazute la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.
4.8. Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrul campaniei.
4.9. In cazul in care un participant foloseste un limbaj tendentios sau vulgar, legatura telefonica cu acesta va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul relatarilor participantilor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.
4.10. Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
 
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
5.1. In cadrul campaniei se vor acorda urmatoarele premii: aparat sandvis-maker TEFAL FAST FOOD COLLECTION SW854D16 in valoare unitara de 337,5 lei, (TVA inclus).
Numarul total al premiilor oferite in cadrul prezentei campanii este 8 (opt). Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta sau reduce numarul premiilor acordate pe perioada campaniei.
5.2. Valoarea totala a premiilor este de 2700 lei (TVA inclus).
5.3. Din momentul incheierii procesului verbal de predare – primire premiu intre Organizator si castigator, toate riscurile legate de premiul acordat se transfera la castigator.
5.4. Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat in conditiile prevazute in prezentul Regulament.
5.5. Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravalorea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
5.6. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz ințelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca, ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreuna din persoanele declarate castigatoare refuza preluarea premiului de la reprezentantul Organizatorului, refuza semnarea Procesului verbal de prerdare – primire premiu, etc.), asa cum acesta este descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
5.7. Nu este permisa cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.
5.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga la concursul campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.
 
SECTIUNEA 6,  ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIULUI
6.1. Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct, la Radio Zu, in cadrul programului in care se desfasoara concursul.
6.2. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], numele, prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail si numarul de telefon la care poate fi contactat.
6.3. Datele transmise Co-organizatorului de catre castigatorul desemnat, respectiv: numele, prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Co-organizator, Organizatorului, urmand ca acesta sa intre in legatura cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care i se va inmana premiul.
6.4. Predarea premiilor se va face in termen de 30 de zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor.
6.5. Organizatorul poate prelungi acest termen (de 30 de zile lucratoare) atunci cand din motive organizatorice nu pot fi incheiate formalitatile de acordare a premiului inauntrul termenului, cu conditia ca noul termen si situatiile ce au determinat intarzierea formalitatilor sa fie comunicate castigatorilor.
6.5. Inmanarea premiilor se va face la adresa indicata de castigator, de catre reprezentantii zonali ai Organizatorului. Pentru situatiile in care adresa indicata de castigator este in afara ariei acoperite de reprezentantii zonali, respectiv: in judetele Maramures, Satu Mare, Salaj, Caras Severin, Alba, Sibiu, Brasov, Hargita, Covasna, Teleorman, Hunedoara, predarea premiului se va face prin curier.
6.6. Premiile acordate se vor inmana personal fiecarei persoane declarate castigatoare, in baza prezentarii, in original, a unui act de identitate valabil (pasaport, carte de indentitate) pentru identificarea castigatorului si stabilirea indeplinirii conditiei de varsta pentru participarea la campanie, dupa completarea si semnarea Procesului verbal de predare - primire premiu.
6.7. Procesul verbal de predare – primire premiu este valid doar daca castigatorul completeaza urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa completa, CNP.
6.8. Datele cu caracter personal furnizate voluntar de participantul declarat castigator, in modalitatea mentionata mai sus, vor fi prelucrate de Organizator in scopul indeplinirii obligatiilor legale prevazute de O.G. nr. 99/2000 si Legea nr. 227/2015, precum si in scopul protejarii intereselor legitime ale Organizatorului (apararea drepturilor in instanta, prevenirea fraudelor).
6.9. In situatia in care castigatorul refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
6.10. La momentul inmanarii premiului, castigatorul va primi un certificat de garantie a produsului acordat drept premiu, precum si o copie a facturii in baza careia a fost achizitionat produsul.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens, daca va fi cazul, impozitul datorat de Castigator aferent premiului castigat va fi retinut la sursa de Organizator din valoarea bruta a acestuia. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATI/LIMITAREA RASPUNDERII
8.1. Participantii la campania publicitara se obliga sa respecte prezentul Regulament Oficial. In cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, premiul castigat nu se va acorda.
8.2. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.
8.3. Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui ale respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului general privind protectia datelor.
8.4. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect imposibilitatea apelarii numarului indicat de Co-organizator etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect imposibilitatea apelarii numarului indicat de Co-organizator etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc. (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate de catre/catre participanti etc).
8.5. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, CNP, telefon si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare.
8.6. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.
 
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co-organizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul Regulamentului general privind protectia datelor, conform Regulamentului acestei campanii si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
9.2. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate vor consta in: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de email, numar de telefon, adresa de corespondenta pentru livrarea premiului.
9.3. Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila aplicabile Organizatorului) si al protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta, prevenirea fraudelor).
9.4. Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate [art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protectia datelor], al indeplinirii unei obligatii legale a Organizatorului [art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protectia datelor si/ sau al interesului legitim al Organizatorului si/sau al Co-organizatorului [art. 6 alin (1) lit f) din Regulamentul general privind protectia datelor], prin acceptarea de catre persoana vizata a conditiilor si termenilor prezentului Regulament si a anexelor la acesta.
9.5. Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei de catre oricare dintre operatori vor putea fi dezvaluite imputernicitilor, furnizorilor de servicii de curierat, precum si autoritatilor, in cazurile in care oricare dintre Operatori trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
9.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor si regulilor de arhivare aplicabile.
9.7. Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la incheierea campaniei.
9.8. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila  (Ordinul MFP nr. 2634/2015).
9.9. La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
9.10. Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor in tari terte UE sau catre organizatii internationale.
9.11. In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
(A) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) drepturile persoanei vizate, astfel cum acestea sunt prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa de Regulamentul general privind protectia datelor, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(B) Garantarea exercitarii drepturilor persoanelor vizate astfel cum acestea sunt prevazute in Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal :
 
a) Dreptul de acces la date – persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ de a obține accesul la datele cu caracter personal, și de a primi copii ale acestora; de asemenea, persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la scopul prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatari; existența drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor; dreptul de a sesiza/depune plângere autoritatea de supraveghere și/sau instanțele de judecată; sursa datelor in anumite cazuri, precum și informații cu privire la profilare, atunci când se realizează o astfel de operațiune.
b) Dreptul la rectificarea datelor – persoana vizată are dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la persoana sa pe care le prelucrează operatorul.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, în anumite situații întemeiate, ştergerea datelor personale pe care le prelucrează operatorul.
c) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – persoana vizată are dreptul de a restricţiona, în anumite cazuri, prelucrarea datelor sale personale pe care le prelucrează operatorul.
d) Dreptul de opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune la prelucrarea datelor personale în anumite cazuri.
e) Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată are dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor personale pe care le prelucrează operatorul.
f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate pe prelucrarea automată – persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv creării de profiluri pe baza unei asemenea decizii.
g) Dreptul la retragerea consimțământului - în situaţiile în care prelucrarea datelor privitoare la persoana vizată se realizează în temeiul consimţământului, aceasta are dreptul de a își retrage consimţământul; consimțământul poate fi retras în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum a fost acordat iniţial; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor personale realizate înainte de retragere.
h) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336 și/sau la instanțele de judecată.
 
9.12. Datele de contact ale co-operatorilor pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele :
(a) Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, str. Valsanesti nr. 1E, sector 3  sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected];
(b) Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
9.13. Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
 
SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SI A LITIGIILOR 
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
10.2. Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare si desfasure a campaniei sau de validare a participantilor vor fi trimise la adresa Organizatorului din Municipiul București, Str. Valsanesti, Nr.1E, sector 3, in termen de 48 de ore de la producerea incidentului, dar numar tarziu de 3 zile de la incheierea campaniei. Orice contestatie receptionata dupa acest termen nu va fi luata in considerare.
10.3. In cazurile in care produsele acordate drept premiu prezinta defecte de fabricatie sau alte defecte neimputabile castigatorului, acesta se va putea adresa direct eMAG, pentru inlocuirea produsului in perioada de valabilitate a garantiei. Certificatul de garantie a produsului va fi predat castigatorului, la momentul inmanarii premiului, impreuna cu copia facturii in baza careia Organizatorul a fost achizitionat produsul.
 
SECTIUNEA 11.  CLAUZE FINALE
11.1. Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de prezentul Regulament.
11.2. In cazul oricarei incercari de fraudare a conditiilor de participare la campania publicitara sau in cazul in care se constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a sista, in orice moment, oricare din drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca acesta sa poată pretinde orice alte eventuale despagubiri sau plati.
11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii publicitare.
 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, pe data de 21.09.2018
 
Organizator:
MEDA PROD 98 S.A.
 
 
 

Co-Organizator:
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
 

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate