Live

CONCURSURI

Castiga un kit complet de anvelope de iarna Hankook la Radio ZU

Asculta Morning ZU si joi poti castiga un kit complet de anvelope de iarna Hankook.
Prinde cuvantul cheie si trimite SMS la 1815. Marti, miercuri sau joi poti fi unul dintre finalisti. Vineri poti castiga in Morning ZU un kit complet de anvelope Hankook.
Regulamentul concursului
Regulament concurs "Radio ZU si Hankook iti pregateste masina cu un kit complet de anvelope de Iarna!":

***S-a cerut autentificarea prezentului inscris***
 
Regulament concurs "Radio ZU si Hankook iti pregateste masina cu un kit complet de anvelope de Iarna!"

REGULAMENTUL CONCURSULUI
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  "Radio ZU si Hankook iti pregateste masina cu un kit complet de anvelope de Iarna!"

S.CSPLIT ADVERTISING INVEST SRL.persoana juridica romana cu sediul in BUCURESTI, Str Ion Mortun, Nr. 8, Ap 43, Sector 3, E-mail:[email protected], Tel: 0755.333.322,   inmatriculata in Registrul Comertului sub nr J40/11897/2005, având C.U.I. RO17755373 si cont IBAN RO 62 RNCB 0074 02 920 689 0001, deschis la BCR, legal reprezentată prin dl Alex Florea, în calitate de ADMINISTRATOR, denumita in continuare “Organizatorul”
 
Impreuna si cu sprijinul:

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO1508131, cont IBAN RO64VBBU2511BW1551202701 la Volskbank Romania, sucursala Nusco, legal reprezentata de Dl. Gabriel Poenaru in calitate de Sales & Local Events Manager Radio Zu, denumita in continuare „Coorganizatorul”.

Perioada de desfasurare
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, in perioada 13 Octombrie – 16 Octombrie 2015 in serviciul de programe  cu denumirea Radio ZU.
Prezentul Regulament de Participare  CONCURSULUI "Radio ZU si Hankook iti pregateste masina cu un kit complet de anvelope de Iarna!" de la Radio ZU poate fi obţinut gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU, Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Cladirea 1, Victoria Park, etaj 2sau poate fi descărcat de pe site-ul web www.radiozu.ro.
Responsabilitatea pentru organizarea si derularea concursului revine organizatorului si coorganizatorului iar responsabilitatea pentru acordarea premiilor revine in exclusivitate Organizatorului.
 
 Dreptul de participare
Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 18 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si S.C. SPLIT ADVERTISING INVEST S.R.L. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L.  si de catre S.C. SPLIT ADVERTISING INVEST S.R.L. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L.si S.C. SPLIT ADVERTISING INVEST S.R.L. sunt  operatori de date cu caracter personal sub numarul 11328 (Grupul Media Camina) Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si S.C. SPLIT ADVERTISING INVEST S.R.L. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantiila promotie.
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs.. Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate. Organizatorul si/sau coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare. 
 
Procedura de desfasurare a concursului

In perioada  13 Octombrie – 16 Octombrie 2015 se desfasoara 3 concursuri, de marti pana joi si o finala in ziua de vineri, 16 Octombrie 2015, intre orele 08:00 – 09:00;  mecanismul de desfasurare este urmatorul:
 
Realizatorii programului Morning ZU spun in direct la radio un cuvant cheie. Ascultatorii sunt invitati sa trimita prin SMS la 1815 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele Telekom, Orange si Vodafone) cuvantul cheie. Intra in concurs SMS-urile venite in cel mult 10 minute dupa lansarea invitatiei.  Persoana care trimite SMS-ul cu numarul 100 dupa lansarea invitatiei, in al carui text sa se regaseasca cuvantul cheie, corespunzatoare zilei de concurs este declarata castigatoare si este inscrisa in concursul de vineri 16 Octombrie. Daca se primesc mai putin de 100 de SMS-uri este considerata castigatoare persoana care a trimis SMS-ul care contine cuvantul cheie, corespunzatoare zilei de concurs, cu numarul de ordine cel mai apropiat de 100 numararea SMS-urilor incepand dupa lansarea invitatiei. In ziua de vineri, 16 Octombrie 2015, realizatorii Morning ZU invita ascultatorii sa sune la Radio ZU. Primul ascultator care intra in direct este invitat sa aleaga un numar dintre 1, 2 sau 3, numerele corespunzand celor trei castigatori din precedentele zile de concurs astfel: castigatorul de marti– numarul 1, castigatorul de miercuri – numarul 2, castigatorul de joi – numarul 3. Persoana corespunzatoare numarului ales va castigakit-ul complet de anvelope de Iarnapentru autoturisme de la Hankook., conform dimensiunilor indicate de castigator.
 
 
 
Premii si valoarea acestora

Premiul in valoare maxima bruta de 450 RON va fi acordat in cadrul emisiunii Morning ZU de vineri, 16 Octombrie 2015 organizata, in intervalul 08:00 – 09:00 si va fi oferit de catre organizatorul S.CSPLIT ADVERTISING INVEST SRLsi va fi expediat de catre Grupul Media camina (GMC) catre castigator. Premiul consta in 4 anvelope de Iarna pentru autoturismemarca Hankook la dimensiunile dorite de castigator.
 

Acordarea premiilor
Radio ZU va comunica toate datele castigatorului catre S.CSPLIT ADVERTISING INVEST SRL(copie ID, Proces verbal de predare a premiului etc).
Ascultatorului declarat castigator i se vor cere datele de identitate, dupa derularea concursului pe radio. In cazul in care se constata neconcordante intre numele persoanei asa cum a fost comunicat si datele de buletin, premiul nu este acordat. O persoana nu poate castiga decat o singura data in cadrul acestui concurs. Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de predare-primire al premiului cu organizatorul concursului, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la declararea castigului.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
In privinta premilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora, conform prezentului regulament.
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Organizatorul va acorda castigatorilor, fara nicio exceptie, garantia legala corespunzatoare fiecarui premiu, iar in aceste conditii orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului sau importatorului, dupa caz.
 
Taxe si impozite
Organizatorul se obligă să suporte si sa plateasca către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.
 
Drept de autor
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.rosista la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe Radio ZU, Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Cladirea 1, Victoria Park, etaj2.
Ordinea de inscriere la promotie va ramane in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.
Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe web site-ul www.radiozu.ro
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, in termen de maxim 5 zile de la data desemnarii castigatorului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate
Organizatorul si/sau coorganizatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respectivea) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de  lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
 
                       Organizator,                                                                                           Coorganizator,
S.C. SPLIT ADVERTISING INVEST S.R.L                                         SC GRUPUL MEDIA CAMINA SRL
        ALEX FLOREA                                                                                                         Gabriel Poenaru
        Administrator                                                                                            Sales Manager
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate