Live

CONCURSURI

Castiga un cos de produse Bucegi si produse electrocasnice la Radio ZU!

Ai un produs din gama Pate Bucegi Vegetal in frigider? Asculta Morning ZU, prinde semnalul de concurs si trimite un SMS la 1815 (tarif normal valabil in retelele Orange, Telekom, Vodafone) cu textul "Pate Bucegi Vegetal" . Poti castiga un cos de produse Bucegi de la Scandia si produse electrocasnice.

-          Marti (14.03.2017): 1 X Prajitor de paine + 1 X cos produse Bucegi
-          Miercuri (15.03.2017): 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi
-          Joi (16.03.2017): 1 X Razatoare electrica + 1 X cos produse Bucegi
-          Vineri (17.03.2017): 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi
-          Luni (20.03.2017): 1 X Blender de mana + 1 X cos produse Bucegi
-          Marti (21.03.2017): 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi
-          Miercuri (22.03.2017): 1 X Prajitor de paine + 1 X cos produse Bucegi
-          Joi (23.03.2017): 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi
-          Vineri (24.03.2017): 1 X Mini tocator electric + 1 X cos produse Bucegi
-          Luni (27.03.2017) : 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi


 
 

Regulamentul concursului
 
Regulamentul oficial alconcursului
 "Castiga cu Pate Bucegi la Radio ZU"
Perioada campaniei: 14.03.2017 – 27.03.2017
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  "Castiga cu Pate Bucegi la Radio ZU"

1.1. Campania promotionala "Castiga cu Pate Bucegi la Radio ZU" (denumita in continuare „Concursul/Campania”) este organizata de:
 SCANDIA FOOD S.R.L., cu sediul social in Sibiu, Str. Podului, nr. 133, jud. Sibiu, Inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J32/84/2004, avand CUI RO 16070576, cont IBAN RO55 BTRL 0330 1202 6799 71XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Sibiu, legal reprezentata de catre dl. Andrei Ursulescu, in calitate de Administrator si Director General, denumita in continuare “Organizator”,
Impreuna si cu sprijinul, GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ficusului nr. 44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO1508131, cont IBAN nr.RO 91 BRDE 450 SV 0099 6374 500, deschis la BRD GSG SMCC, legal reprezentata de Dl. Vlad Andrei Ilie in calitate de Sales Executive Radio ZU,denumita in continuare „Coorganizator”.
1.2Decizia de derulare a acestui Concurs, conform regulilor existente in prezentul Regulament (denumit in continuare “Regulamentul” sau “Regulamentul Oficial”) este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul si Coorganizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.
 
II. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI


2.1. Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, in perioada 14 Martie 2017– 27 Martie 2017 prin intermediul serviciul de programe radio, cu denumirea “Radio ZU”.
2.2.Campania se va desfasura exclusiv pe durata emisiunilor de radio intitulate “Morning ZU”, care vor intra in emisie de luni pana vineri, intre orele 07:00 – 10:00.
In vederea evitarii oricaror neintelegeri, emisiunile de radio Morning ZU intra in emisie doar in zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri ale saptamanii si sunt accesibile “in direct”, oricarei persoane interesate, via (i) radio pe frecventele aferente fiecarei zone geografice: http://radiozu.ro/reteauazu;  (ii) streaming live (live radio), prin accesarea paginii http://radiozu.ro/live.
2.3.Organizatorul si Coorganizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentului Concurs. Orice modificare va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia.
2.4.Prezentul Regulament de Participare  "Castiga cu Pate Bucegi la Radio ZU" poate fi obţinut gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Str. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, Victoria Park, corp B2, et. 2, Sector 1 sau poate fi descărcat de pe site-ul web www.radiozu.rosi https://www.facebook.com/Pateul.Bucegi.
2.5.Responsabilitatea pentru organizarea si derularea concursului, precum si pentru  acordarea premiilor revine Organizatorului  si Coorganizatorului.
 
III. TEMEIUL LEGAL.
3.1Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.
3.2Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
 
IV. Dreptul de participare
4.1.La acest Concurs pot participa orice persoane fizice, cetateni romani sau rezidenti in Romania, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care au implinit 14 ani, la data începerii promoţiei si sunt posesorii unei carti de identitate valide emise de autoritatile romane competente, cu care isi poate dovedi identitatea.
4.2.Nu sunt eligibili a participa la Concurs: angajaţii Organizatorului si Coorganizatorului, precum şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV, angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante.
4.3.Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
 
V. PRODUSELE PARTICIPANTE
5.1. Produsele participante la Campanie sunt toate conservele de pate vegetal apartinand marcii “Bucegi”, marci inregistrate proprietate a Organizatorului (sunt incluse sortimentele de pate vegetal Bucegi, dupa cum urmeaza: Vegetal, Vegetal cu ardei, Vegetal cu ciuperi, Vegetal cu masline si Vegetal picant), denumite in continuare “Produsele Participante”.
Pentru evitarea oricaror neintelegeri, produsele participante nu trebuie sa fie inscriptionate suplimentar, iar pe ambalaje aceastea nu poarta insemnele Campaniei.
5.2. Produsele apartinand marcii “Bucegi Junior” nu participa in Campanie.
 
 
VI. Procedura de desfasurare a concursului
6.1.In perioada  14 Martie 2017– 27 Martie 2017, in fiecare zi (de luni pana vineri), Co-organizatorul desfasoara  intre orele 07 - 10 in cadrul emisiunilor de radio Morning ZU, cate un concurs per emisiune (denumit in cele ce urmeaza “Concursul Zilnic”), in total pe parcursul Campaniei fiind organizate un numar de 10 Concursuri Zilnice, de luni pana vineri.
6.2.In cadrul emisiunilor de radio Morning ZU, Co-organizatorul este liber sa stabileasca momentul organizarii concursului per emisiune, nefiind stabilita nicio ora exacta de incepere a concursului zilnic.
6.3.In fiecare zi de concurs ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa trimita textul “Pate Bucegi Vegetal” prin SMS la 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone si Telekom) imediat dupa anuntul DJ-ilor Morning ZU, daca au in frigider orice Produs Participant din gama Pate Bucegi Vegetal, astfel cum acestea sunt descrise de art. V de mai sus. Ulterior inscrierii prin trimterea SMS-ului, se precizeaza expres faptul ca, numarul de telefon nu returneaza niciun raspuns.
6.4.Persoana care trimite al 10-lea SMS (in ordine cronologica a transmiterii mesajului) care sa contina textul “Pate Bucegi Vegetal” este declarata castigatoare.
6.5.In cel mai scurt timp posibil, reprezentantii Co-organizatorului vor contacta castigatorul desemnat conform art. 6.4., aceasta avand oportunitatea de a intra live in emisiunea Morning ZU in cadrul careia a participat la Concursul Zilnic, alaturi de DJ-ii Morning ZU.
Cu ocazia contactarii castigatorului, acesta este obligat sa furnizeze reprezentantilor Co-organizatorului, urmatoarele date: nume, prenume, Cod Numeric Personal,necesare in vederea identificarii si acordarii premiului. Datele cu caracter special (CNP), definite conform art. 8 din Legea nr. 677/2001, nu vor fi facute publice in cadrul emisiunii, fiind asigurata confidentialitatea acestora.
Prin furnizarea datelor anterior mentionate, castigatorul isi da acordul expres si irevocabil in vederea comunicarii publice a numelui si prenumelui sau in cadrul emisiunii Morning ZU, in cadrul careia a partiipat la Concursul Zilnic si al carui castigator a fost desemnat.
In situatia in care, castigatorul nu doreste sa puna la dispozitia reprezentantilor Co-organizatorului datele mai sus mentionate, acesta va fi invalidat, Organizatorul si Co-organizatorul fiind in imposibilitatea efectiva de acordare a premiului.
In situatia in care, castigatorul nu doreste sa intre live in emisiunea Morning ZU, in cadrul careia a participat la Concursul Zilnic si al carui castigator a fost desemnat, premiul va fi acordat pe baza datelor furnizate.
6.6.Pentru a fi validat ca si castigator, in conformitate cu art. VIII de mai jos si a putea intra in posesia premiului, persoana castigatoare trebuie sa trimita o poza la adresa de e-mail [email protected] cu orice produs din gama Pate Bucegi Vegetal, in cel mult 5 zile de la castigarea concursului . O persoana poate fi desemnata castigatoare a Campaniei o singura data in cadrul acestui Concurs.
 
 
VII. Premii si valoarea acestora
7.1. Premiile constau in 10 cosuri de produse din gama Bucegi si 10 electrocasnice, in valoare totala de 3.000 RON cu TVA inclus, dintre care:
  • Cos produse Bucegi tip 1 – in valoare de 200 lei;
  • Cos produse Bucegi tip 2 – in valoare de 161 lei;
  • Cos produse Bucegi tip 3 – in valoare de 101 lei;
  • Razatoare electrica – in valoare de 199 lei;
  • Prajitor de paine – in valoare de 139 lei;
  • Blender de mana – in valoare de 139;
  • Mini tocator electric – in valoare de 139 lei;
  • Mixer – in valoare de 100 lei.
7.2. Premiile sunt oferite de organizatorul SCANDIA FOOD S.R.L.,catre fiecare castigator si se vor acorda dupa cum urmeaza:
-          Marti (14.03.2017): 1 X Prajitor de paine + 1 X cos produse Bucegi tip 2
-          Miercuri (15.03.2017): 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi tip 1
-          Joi (16.03.2017): 1 X Razatoare electrica + 1 X cos produse Bucegi tip 3
-          Vineri (17.03.2017): 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi tip 1
-          Luni (20.03.2017): 1 X Blender de mana + 1 X cos produse Bucegi tip 2
-          Marti (21.03.2017): 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi tip 1
-          Miercuri (22.03.2017): 1 X Prajitor de paine + 1 X cos produse Bucegi tip 2
-          Joi (23.03.2017): 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi tip 1
-          Vineri (24.03.2017): 1 X Mini tocator electric + 1 X cos produse Bucegi tip 2
-          Luni (27.03.2017) : 1 X Mixer + 1 X cos produse Bucegi tip 1
 
VIII. VALIDAREA CASTIGATORILOR. Acordarea premiilor
8.1. Pentru a fi validat ca si castigator al premiului, persoana desemnata castigatoare trebuie sa trimita o poza la adresa de e-mail [email protected] cu orice produs din gama Pate Bucegi Vegetal, in cel mult 5 zile de la castigarea concursului.
8.2. E-mail-ul trebuie sa contina in mod obligatoriu poza cu unul sau mai multe Produse Participante ca si atasament, precum si o copie a cartii de identitate/pasaportul persoanei castigatoare.Pentru evitarea oricaror nelamuriri, persoana castigatoare poate preciza o alta adresa de livrare a premiului, in cadrul e-mail-ului, care nu este obligatoriu sa fie identica cu adresa de domiciliu/resedinta.
8.3.Validarea castigatorilor se face de catre Co-organizator, care va verifica exactitatea datelor furnizate de castigator telefonic, cu datele de identitate prevazute de cartea de identitate/pasaportul persoanei castigatoare, incheind in acest sens un proces-verbal de validare per Concurs Zilnic.
8.4. In cazul in care se constata neconcordante intre numele persoanei asa cum a fost comunicat telefonic, conform art. 6.5. si datele comunicate via e-mail, conform art. 8.2., sau in situatia in care nu se furnizeaza copia Cartii de Identitate sau a Pasaportului, persoana castigatoare va fi invalidata si premiul nu va fi acordat.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
O persoana nu poate castiga decat o singura data in cadrul acestui concurs.
8.5. Radio ZU va comunica toate datele castigatorilor catre SCANDIA FOOD S.R.L.(, Procese verbale de validare).
 
8.6.Castigatorul va intra in posesia premiului in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la declararea castigului. Premiile vor fi trimise castigatorilor validati prin curier.
8.7.Premiul va fi acordat castigatorilor numai pe baza buletinului sau a unui act de identitate valid. La momentul livrarii, curierul va verifica corespondenta numelui si prenumelui castigatorului, cu datele din cartea de identitate a destinatarului (persoana care solicita eliberarea expeditiei), curierul fiind obligat a elibera expeditia destinatarului exclusiv in situatia corespondentei datelor (numelui si prenumelui). Curierul nu va elibera expeditia unei alte persoane, indiferent de natura relatiilor dintre castigator si persoana care solicita eliberarea expeditiei. Reprezentarea castigatorului in vederea eliberarii premiului nu este permisa in absenta acordului Organizatorului.
8.8.Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
8.9.In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora, conform prezentului regulament.
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Organizatorul va acorda castigatorilor, fara nicio exceptie, garantia legala corespunzatoare fiecarui premiu, iar in aceste conditii orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului sau importatorului, dupa caz.
 
IX. RESPONSABILITATE
9.1.Organizatorul concursului va acorda premiul castigatorilor in conformitate cu specificatiile acestui Regulament.
9.2.Orice hotarare asupra Concursului luata de catre Scandia Food S.R.L. si Co-organizator, este finala si nu se supune nici unui recurs. Scandia Food S.R.L. nu se va implica in niciun schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la competitie, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele competitiei. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea si este exonerat in mod expres de orice raspundere, incluzand dar fara a se limita la, pentru: · Pierderile sau intarzierile inscrierilor generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului; · Situatiile in care datele furnizate pentru livrarea premiului sunt incomplete, inexacte sau incorecte; aceste situatii conduc la invalidarea participarii; · Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea sau validarea in Campanie, cauzate de providerul de telefonie/internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscribe/valideze in Campanie; · Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de telefonie/internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; · Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate. · Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. · modul in care societatile de distributie si magazinele ce comercializeaza produsele participante la Concurs manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand produsele participante si nici de eventualele deteriorari ale produselor (si ambalajelor acestora, dupa caz) care ar putea rezulta din aceste activitati. · revendicările făcute pe baza unor bunuri de cumparaturiambalaje promoţionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conţin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale ambalajelor sau ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora, vor fi nule şi nu vor fi luate în considerare de Organizator. · orice raspundere fata de castigator pentru actiunile/inactiunile curierului angajat in vederea efectuarii expeditiilor premiilor catre castigatori. · nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Concurs · Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in cadrul prezentului Concurs. Premiile vor fi insotite de certificat de garantie, raspunderea apartinand furnizorului. · Intarzierile in comunicarea pozelor Produselor Participante sau a copiilor CI-urilor sau pasapoartelor participantilo, dupa caz, independente de vointa Organizatorului.
 
 
X. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori, daca este cazul, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV Impozitul pe venit si sa depuna declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile aferente premiilor din acest Regulament. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
 
XI. Drept de autor
11.1.Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
11.2. Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
 
XII. Informarea participantilor
12.1.Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.rosi https://www.facebook.com/Pateul.Bucegi si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, Victoria Park, corp B2, et. 2, sector 1, Bucuresti.
12.2.Ordinea de inscriere la promotie va ramane in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.
12.3.Participantii, la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.
12.4.Organizatorul si Co-organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe web site-ul www.radiozu.rosi pe https://www.facebook.com/Pateul.Bucegi.
12.5. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Co-organizatorului, in termen de maxim 5 zile de la data desemnarii castigatorului.
12.6.Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe teritoriul Mun. Bucuresti.
 
13. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.CONFIDENTIALITATEA DATELOR
13.1Organizatorul si Co-organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operatori inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise in Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
13.2Organizatorul si Co-organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
13.3Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi dezvaluite tertilor doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal.
13.4Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator sau de la Co-organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului sau Co-organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, din baza de date a Organizatorului sau a Co-organizatorului, dupa caz. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator sau Co-organizator.
13.5Organizatorul sau Co-organizatorul pot solicita participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta, imaginea si vocea. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.
13.6. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L. si de catreSCANDIA FOOD S.R.L.pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.este  operator de date cu caracter personal sub numarul 8913. SCANDIA FOOD S.R.L. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 27451.Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.si SCANDIA FOOD S.R.L. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
 
14. INTRERUPEREA CONCURSULUI.
14.1.Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului si a Co-organizatorului.
 
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
 
 
 Organizator,                                                                               Coorganizator,
SCANDIA FOOD S.R.L.                                                                   GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.
Prin dl. Ursulescu Andrei-Constantin                                       prin dl. Vlad Andrei Ilie
Administrator si Director General                                             Sales Executive Radio ZU
 
 
 
 
 
_________________________________                        ______________________________
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate