Live

CONCURSURI

Castiga produse Panzani in valoare de 300 lei la Radio ZU

Dimineata, in Morning ZU si dupa-amiaza la Razvan si Flick prinde semnalul de concurs si poti castiga produse Panzani in valoare de 300 lei

Fiecare premiu consta in urmatoarele produse:

Rucsac Panzani rosu

Paste Lasagna

Sos Bolognese

Malai Panzani

Paste Farfalle

Sos Pesto

Sos Emmental

Sos Arrabiata

Sos Provencale

Torti 5 Legume

Paste Express Fusilli

Cous Cous

Alfabeto

Orez Brun

Orez Basmati & Salbatic 


Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„Castiga cu Panzani la Radio ZU”
Perioada de desfăşurare a campaniei:    13 noiembrie – 9 decembrie 2014
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională Castiga cu Panzani la Radio ZU (denumită în continuare “Campania”) este organizată de catre SC Herba Ricemills Rom SRL, avand sediul social in Bucuresti, Bd. Mircea Eliade nr 18, intrarea A, et.2, birou A2-A4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J 40/12021/21.06.2007, CUI 21977459, Cont Bancar RO63 CITI 0000 0007 2469 1005, deschis la Citibank Romania, reprezentată prin Domnul Cristian Popescu in calitate de Director Generaldenumita in continuare “Organizator”si
S.C.GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, Str Ghe Sontu nr. 8, parter, ap. 1, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 la Banca BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSPcu numarul: 8913, detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumita in continuare „Co-Organizator”.
 
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul si Co-organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunţul facut la Radio ZU si pe site-ul Radio Zu in sectiunea aferenta concursurilor cu privire la modificarile aduse prezentului regulament.  

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, prin intermediul postului de radio Radio ZU.
3.2.Campania publicitara se va desfasura de catre Co-Organizator  S.C.GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L pentru Organizator.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice,cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta mai mare de 14 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).
Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie participanti ce sunt angajaţiai ai SC Grup Media Camina si/sau SC Herba Ricemills Rom SRL.
Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  


Decizia de participare la campania publicitara conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.


Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorii  isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
SECTIUNEA 5. PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
Campania publicitara  “Castiga cu Panzani la Radio ZU” se va desfasura in perioada: 13 noiembrie – 9 decembrie 2014, la Radio ZU astfel:
In Morning ZU in zilele de 13,14,20,21,27,28 noiembrie si 4,9 decembrie intre 07:00-08:00 si
In intervalul 16:00-17:00 in cadrul programului realizat de catre Razvan Popescu si Flick in zilele de: 14,21,27 noiembrie si 9 decembrie.
SECTIUNEA 6.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA
Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. 
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 14 ani pana la 13 noiembrie 2014 (data începerii  campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate.
Co-organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza.

Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Grupul Media Camina S.R.L. si SC Herba Ricemills Rom SRL SA au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Co-Organizatorului, sau ale companiei SC HERBA RICEMILLS ROM SRL SA , precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia celor mentionati mai sus.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:

-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
-   ca este posesor al unui act care atesta identitatea (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere etc.);
-  ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premiile e ar putea fi castigate in cadrul acestei Campanii Publicitare, daca este cazul.
Participarea la Campania publicitara “Castiga cu Panzani la Radio ZU” implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara niciun fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta  un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA

Ascultatorii Radio ZU vor fi invitati de catre Realizatorii Radio ZU sa participle la concursul Panzani in perioada: 13 noiembrie – 9 decembrie 2014, la Radio ZU astfel:
In Morning ZU in zilele de 13,14,20,21,27,28 noiembrie si 4,9 decembrie intre 07:00-10:00 si
in intervalul 16:00-19:00 in cadrul programului realizat de catre Razvan Popescu si Flick in zilele de: 14,21,27 noiembrie si 9 decembrie.
In cadrul emisiunii Morning ZU, ascultatorii vor fi invitati sa povesteasca o intamplare hazlie din bucatarie. Realizatorii vor lua cel putin 3 telefoane in direct la Radio ZU si vor alege cea mai interesanta interventie  pe care o vor premia cu un rucsac plin cu produse Panzani in valoare de 300 RON.
Razvan Popescu si Flickvor invita ascultatorii sa spuna in 3 minute ce plan au pentru seara zilei de concurs. Momentul este cronometrat in live, va fi preluat primul ascultator in direct, daca nu este sufficient de interesanta povestea lui, Razvan si Flick vor prelua urmatorii ascultatori care suna la Radio ZU  pana la finalul celor 3 minute.. Persoana care reuseste sa povesteasca ce face in seara zilei de concurs astfel incat sa fie live la Radio ZU la finalul celor 3 minute, castiga cu un rucsac plin cu produse Panzani in valoare de 300 RON.
Validarea castigatorilor se va face ulterior prin trimiterea pe email sau FAX a copiei unui act de identitate. Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata din nou, off-air, de catre Organizatori in aceeasi zi, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia  Premiilor castigate.

SECTIUNEA 8.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA
 
Valoarea totala a celor 12 premii este de 3600 RON.
Fiecare premiu consta in urmatoarele produse:
Rucsac Panzani rosu
Paste Lasagna
Sos Bolognese
Malai Panzani
Paste Farfalle
Sos Pesto
Sos Emmental
Sos Arrabiata
Sos Provencale
Torti 5 Legume
Paste Express Fusilli
Cous Cous
Alfabeto
Orez Brun
Orez Basmati & Salbatic

 SECTIUNEA 9.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected] ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.
Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al Co-Organizatorului in aceeasi zi lucratoare in care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.). Castigatorul va intra in posesia premiului  de la SC Herba Ricemills Rom SRL in maxim 30 zile lucratoare de la data desemnarii drept castigator. Premiile  vor fi trimise catre castigatori de catre Co-Organizator.
Co-Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câştigătoare, cu excepţia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile obţinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul se obligă să-l reţină şi să-l achite conform legislaţiei aplicabile, daca este cazul.
 
SECTIUNEA 11. OBSERVATII
 
Participantii la Campania publicitara Castiga cu Panzani la Radio ZU”, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina Co-Organizatorului. Premiile vor fi livrate de catre Co-Organizator prin Posta sau Curier la adresele indicate de catre castigatori. Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli  legate  de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.

Prin inscrierea fiecarui participant Co-Organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.

Prezentul regulament de participare la Campania publicitara Castiga cu Panzani la Radio ZU”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, str. Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.
Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.
 
SECŢIUNEA 12. RESPONSABILITATE
Co-Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Co-Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.
În cazul Co-Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Co-Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Co-Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Co-Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Co-Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de catre Co-Organizator în legătură cu aceasta.
Co-Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, atat Co-Organizatorul, cat si Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA 13. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Informarea persoanei vizate in ceea ce priveste:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 (2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
SECTIUNEA 14. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 15. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro .
 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, pe data de 12.11.2014.
 
Organizator
SC HERBA RICEMILLS ROM SRL SA
 
Co-organizator
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.
Elena Minculescu –  in calitate de Director General
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate