Live

CONCURSURI

Câștigă premiile verii de la BorotalcoÎn perioadele 14-18 iunie 2021 și 05-09 iulie 2021, în #MorningZU, Buzdu și Morar te invită să participi la concursul „Câștigă premiile verii de la Borotalco".

Tot ce trebuie să faci este să asculți zilnic Morning ZU, în intervalul 07:00-10:00.  Atunci când Buzdu și Morar dau semnalul de concurs, trebuie să trimiți un  SMS la 1815 (număr cu tarif normal, valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și Digi) care să conțină textul „Borotalco”. Persoanele care trimit după semnalul de concurs SMS-urile pentru concurs cu numerele 10 și 20 intră în direct cu Buzdu și Morar.
Ambii participanti vor fi premiați cu premiul zilnic, iar cel care câștiga concursul de întrebări va fi declarat finalist și are șansa de a intra în cursa câștigării premiului săptămânal.

Pentru fiecare concurs există un set de 5 întrebări. Dacă un concurent răspunde corect la o întrebare, i se pune și întrebarea urăatoare. Dacă nu răspunde corect în 3 secunde, se trece la următorul concurent. Concurentul care raspunde corect la întrebarea cu numărul 5, câștigă pe lângă premiul zilnic și șansa de intra în cursa câștigării premiului săptămânal. 
Ordinea în care se intră în concurs este ordinea în care SMS-urile pentru concurs sunt înregistrate în baza de date. Dacă niciunul dintre concurenți nu răspunde corect la întrebarea cu numărul 5, concursul se declară făra finalist .
Premiul zilnic va fi acordat celor doi participanti care au intrat în direct, iar premiul săptămânal va fi acordat în fiecare zi de vineri, prin tragere la sorti, prin intermediul platformei www.random.org. 
 
Premiul zilnic constă în 2 de seturi de produse Borotalco, compuse din:
 
 • 1 buc. Borotalco Deo Spray Original 150ml
 • 1 buc. Borotalco Deo Spray Active Green 150ml
 • 1 buc. Borotalco Deo Spray Intensive 150ml
 • 1 buc. Borotalco Deo Roll-on Original 50ml
 • 1 buc. Borotalco Deo Roll-on Active Green 50ml
 • 1 buc. Borotalco Deo Roll-on Intensive 50ml
 • 1 buc. Borotalco Deo Stick Original Fresh 40ml
 • 1 buc. Borotalco Deo Stick Invisible 40ml new
 • 1 buc. Borotalco Gel de dus Blue 200ml
 • 1 buc. Borotalco Gel de dus Citrus 200ml
 • 1 buc. Borotalco Gel de dus Orange 200ml
 • 1 buc. Borotalco Gel de dus Original 200ml
 • 1 buc. Borotalco Sapun Lichid Antibacterian 250ml
 • 1 buc. Borotalco Sapun Lichid Hidratant 250ml
 
Premiul săptămânal constă într-o trotinetă electrică Xiaomi Mi Pro 2.
 
ZUcces !
Regulamentul concursului
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE “CASTIGA PREMIILE VERII DE LA BOROTALCO“

SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
Campania publicitara “Castiga premiile verii de la Borotalco“ este derulata de:
 
NIRAN CO PRODUCTS S.R.L., persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, Sos. Viilor, nr. 19 A, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/28260/1994, CIF RO6718140, avand cont RO02BTRL04601202W67186XX, deschis la Banca Transilvania – Suc Militari Bucuresti, reprezentata legal de catredl.Fadi Hammoud,in calitate de Director General,denumita in continuare“Organizator”
si
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator”
 
Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei.
 
Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul Co-organizatorului in baza prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  
 
Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii. Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2

PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara “Castiga premiile verii de la Borotalco“ se va desfasura in perioadele 14-18 iunie 2021 si 05-09 iulie 2021, la Radio ZU, in intervalul orar 07:00 – 10:00.
 
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin transmiterea de mesaje la numarul de telefon indicat de Co-organizator atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
 
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
 
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator/Co-organizator pentru activitatile care implica desfasurarea campaniei cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt prevazute in sectiunea 9 din prezentul Regulament care implica desfasurarea campaniei.
 
In situatia in care castigatorul refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
 
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara. Angajaţii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
 
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
 
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA

In perioadele 14-18 iunie 2021 si 05-09 iulie 2021, in intervalul orar 07:00 – 10:00, realizatorii emisiunii invita ascultatorii sa participe la promotia “Castiga premiile verii de la Borotalco“.
Pentru a putea participa la concurs ascultătorii trebuie să trimita dupa semnalul de concurs un SMS la 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi) care sa contina textul "Borotalco”. Persoanele care trimit dupa semnalul de concurs SMS-urile pentru concurs cu numerele 10 si 20 intra in direct.
Ambii participanti vor fi premiati cu premiul zilnic, iar cel care castiga concursul de intrebari va fi declarat finalist si are sansa de a intra in cursa castigarii premiului saptamanal.
Pentru fiecare concurs exista un set de 5 intrebari. Daca un concurent raspunde corect la o intrebare, i se pune si intrebarea urmatoare. Daca nu raspunde corect in 3 secunde, se trece la urmatorul concurent. Concurentul care raspunde corect la intrebarea cu numarul 5, castiga pe langa premiul zilnic si sansa de a fi in cursa castigarii premiului saptamanal. Ordinea in care se intra in concurs este ordinea in care sunt inregistrate in baza de date SMS-urile pentru concurs. Daca niciunul dintre concurenti nu raspunde corect la intrebarea cu numarul 5, concursul se declara fara finalist .
Premiul zilnic va fi acordat celor doi participanti care au intrat in direct, iar premiul saptamanal va fi acordat in fiecare zi de vineri, prin tragere la sorti, prin intermediul platformei www.random.org.
 
Participantii desemnati in direct la Radio ZU ca fiind castigatori vor fi contactati de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.
 
Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator al unui premiu a mai fost declarat castigator ulterior pentru un alt premiu, ramane valabil doar primul premiu castigat. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
 
SMS-ul transmis de către participant va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute.
 
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE
 
Premiul zilnicconsta in 2 de seturi de produse Borotalco, compuse din:
1 buc. Borotalco Deo Spray Original 150ml
1 buc. Borotalco Deo Spray Active Green 150ml
1 buc. Borotalco Deo Spray Intensive 150ml
1 buc. Borotalco Deo Roll-on Original 50ml
1 buc. Borotalco Deo Roll-on Active Green 50ml
1 buc. Borotalco Deo Roll-on Intensive 50ml
1 buc. Borotalco Deo Stick Original Fresh 40ml
1 buc. Borotalco Deo Stick Invisible 40ml new
1 buc. Borotalco Gel de dus Blue 200ml
1 buc. Borotalco Gel de dus Citrus 200ml
1 buc. Borotalco Gel de dus Orange 200ml
1 buc. Borotalco Gel de dus Original 200ml
1 buc. Borotalco Sapun Lichid Antibacterian 250ml
1 buc. Borotalco Sapun Lichid Hidratant 250ml
 
Valoarea totala a unui premiu zilnic este de 508,52 lei cu TVA inclus. Premiul saptamanal consta intr-o trotineta electrica Xiaomi Mi Pro 2, in valoare de 2.499,99 lei cu TVA inclus.
Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul campaniei “Castiga premiile verii de la Borotalco“ este de 10,085.18 lei cu TVA inclus.
 
 
SECTIUNEA 6 ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului zilnic si/sau saptamanal, castigatorul trebuie sa trimita                    Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de                                        e-mail: [email protected], numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat.
 
Datele transmise de catre castigatorul desemnat Co-organizatorului respectiv, numele, prenumele si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Co-organizator, Organizatorului, urmand ca acesta din urma sa intre in legatura cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care vor intra in posesia premiului castigat.
 
Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana si nici nu va putea revendica valoarea acestuia in bani.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, motiv pentru care plata impozitului aferent premiului castigat cade in sarcina Castigatorului.
Organizatorul va calcula si va plati in numele si pe seama castigatorilor impozitul aferent venitului obtinut de acestia, prin raportare la valoarea bruta a premiilor.Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
In cazul refuzului Castigatorului de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
Organizatorul nu este raspunzator pentru niciun fel alte cheltuieli conexe suportate de Castigator pentru a intra in posesia premiului, acestea revenind exclusiv in sarcina Castigatorului.
In privinta premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.
 
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Castiga premiile verii de la Borotalco“se obliga sa respecte prezentul Regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda. Organizatorul este singurul responsabil in ceea ce priveste asigurarea premiilor conform specificatiilor descrise in acest regulament, acordarea si inmanarea acestora.
 
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei  vor fi facute la adresa Co-Organizatorului iar eventualele reclamatii privind premiile si  modul in care acestea sunt acordate  vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
 
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Castiga premiile verii de la Borotalco“, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co-organizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
 
Toata documentația care constituie dovada prelucrării corespunzătoare a datelor, în conformitate cu regulamentul concursului dar și a Regulamentului (U.E.) 2016/679, va fi păstrată de Organizatori ulterior încetării Campaniei, în conformitate cu perioadele de păstrare aplicabile. Ulterior finalizării campaniei și îndeplinirii obligațiilor fiscale, Operatorii asociați vor șterge datele din toate echipamentele folosite pentru desfășurarea campaniei, fiind întocmit un proces-verbal în acest sens.
Societățile organizatoare se obligă să respecte prevederile Regulamentului (U.E.) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ale Participanților, stocate pe durata campaniei și ulterior acesteia.
 
Acestea se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.
 
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate vor consta in: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de email, adresa de corespondenta pentru livrarea premiului. Organizatorii se obligă ca datele personale să nu fie dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților/prepușilor săi implicați în desfășurarea Campaniei.
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila aplicabile Organizatorului) si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta).
 
Organizatorii se vor asigura că nicio persoană neautorizată nu va avea acces la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest sens, va exista un ofițer de protecție a datelor care va monitoriza și va oferi suportul tehnic pentru prelucrarea datelor în conformitate cu Regulamentul (U.E.) 2016/679 și a legislației aplicabile. În acest sens, Organizatorii au impus sub supravegherea ofițerului de protecție a datelor cu caracter personal, măsuri tehnice și organizatorice conform art. 32 paragraf 1 lit. b) din Regulamentul (U.E.) 2016/679 și a legislației aplicabile. Durata de stocare a datelor cu caracter personal este de 5 ani.
 
 
La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
 
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
 
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
 
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
 
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului si/sau Co-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa: Str. Viilor, nr. 19 A, 050151, Bucurestisi la adresa de email: [email protected]
(8) Gestionarea și securitatea datelor
Se aplică un nivel adecvat de securitate și sunt implementate proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, și numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligația păstrării confidențialității lor.
În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorii vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.
Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
 
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizator, Co-organizator si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
 
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro


Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, data autentificarii.
 
 
ORGANIZATOR                                                                                         CO-ORGANIZATOR              
NIRAN CO PRODUCTS S.R.L.                                                                  GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate