Live

CONCURSURI

Câștigă premiile de la Müller la Morning ZU


În această perioadă, gândul fuge inevitabil la o vacanță pe o plajă însorită, așa cum sunt cele din Grecia, mai ales dacă ai la îndemână un iaurt în stil grecesc de la Müller. Acestea fiind scrise, te invităm la concurs!

Ascultă Morning ZU! Răspunde provocărilor pe care Buzdugan și Morar le dau în direct la matinal și poți să câștigi premiul de la Müller. Mai exact, un coș de picnic (cu tacâmuri pentru 2 persoane și accesorii), 1 borcan de gem de smochine, un CD cu muzică grecească și o geantă frigorifică plină cu iarturile grecești de la Müller.

Află mai multe despre iaurtul în stil grecesc de la Müller pe muller.com.ro!


Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Muller premiaza amintirile din Grecia, la Radio ZU“
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 25.05.2020 – 30.06.2020

SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
Organizatorii campaniei publicitare “Muller premiaza amintirile din Grecia, la Radio ZU“ sunt:
 
HEIST INDUSTRIES S.R.L.cu sediul social în Bucuresti, str. Icoanei nr. 15, etaj 2 si 3, Sector 2, înmatriculata la Registrul Comerţ.  sub nr. J40/6816/2012, cod fiscal RO30311700, cont bancar RO64BRDE410SV61520784100 deschis la BRD Academiei, reprezentată prin dl. Pilat Radu în calitate de Administrator, denumita in continuare“Organizator”
Si
 
GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator”
Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei.
Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul                                     Co-organizatorului. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  
Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara “Muller premiaza amintirile din Grecia, la Radio ZU“ se va desfasura in perioada 25.05.2020 – 30.06.2020, la Radio ZU, in cadrul programului “Morning ZU” din intervalul orar 07:00 – 10:00, in fiecare zi de luni
 

SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin transmiterea de mesaje la numarul de telefon indicat de Co-organizator atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator/Co-organizator pentru activitatile care implica desfasurarea campaniei cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt prevazute in sectiunea 9 din prezentul Regulament care implica desfasurarea campaniei.
Castigatorilor desemnati li se va cere sa-si exprime consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul desfasurarii campaniei, a atriburii premiului, a indeplinirii obligatiilor legale a Organizatorului si/sau ale Co-organizatorului.
In situatia in care castigatorul refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Angajaţii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada 25.05.2020 – 30.06.2020, in fiecare zi de luni, in intervalul orar 07:00 – 10:00, realizatorii emisiunii Morning ZU invita ascultatorii sa participe la promotia “Muller premiaza amintirile din Grecia, la Radio ZU“.
Ascultatorii se pot inscrie in concurs trimitand, la solicitarea realizatorilor de program, o poza pe platforma de comunicare « WhatsApp » ce corespunde provocarilor lansate in Morning ZU. Realizatorii Morning ZU voralege poza cea mai interesanta, conform provocarii lansate in direct, participantul care a trimis poza respectiva fiind desemnat castigator.
Participantul desemnat in direct la Radio ZU ca fiind castigatoar va fi contactat de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.
Un participant poate castiga o singura data un premiu in cadrul acestei Campanii publicitare.
Mesajul transmis de către participant va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute de catre acesta.
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
Premiile acestei campanii publicitare sunt in numar de 6(sase), fiecare premiu continand:
- 1 Cos picnic (2 farfurii, 2 cutite, 2 furculite, 2 lingurite, 2 pahare, accesorii pentru sare si piper)
- 1 borcan gem de smochine
- 1 borcan pasta tartinabila masline
- 1 CD muzica greceasca
- 1 geanta frigorifica plina cu iaurturi grecesti Muller.
Valoarea unui premiu este de 485 lei + TVA.
Valoarea totala a premiilor acordate este de 2910 lei + TVA.
SECTIUNEA 6  ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat.
Datele transmise de catre castigatorul desemnat Co-organizatorului respectiv, numele, prenumele si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Co-organizator, Organizatorului, urmand ca acesta sa intre in legatura cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care i se va inmana premiul.
Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens, acolo unde este cazul, impozitul datorat de Castigator aferent premiului castigat va fi retinut si virat de Organizator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Muller premiaza amintirile din Grecia, la Radio ZU“se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
 
Organizatorul este singurul responsabil in ceea ce priveste asigurarea premiilor conform specificatiilor descrise in acest regulament, acordarea si inmanarea acestora.
 
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei  vor fi facute la adresa Co-Organizatorului iar eventualele reclamatii privind premiile si  modul in care acestea sunt acordate  vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Muller premiaza amintirile din Grecia, la Radio ZU“, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co-organizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
Toata documentația care constituie dovada prelucrării corespunzătoare a datelor, în conformitate cu regulamentul concursului dar și a Regulamentului (U.E.) 2016/679, va fi păstrată de Organizatori ulterior încetării Campaniei, în conformitate cu perioadele de păstrare aplicabile. Ulterior finalizării campaniei și îndeplinirii obligațiilor fiscale, Operatorii asociați vor șterge datele din toate echipamentele folosite pentru desfășurarea campaniei, fiind întocmit un proces-verbal în acest sens.
Societățile organizatoare se obligă să respecte prevederile Regulamentului (U.E.) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ale Participanților, stocate pe durata campaniei și ulterior acesteia. Acestea se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate vor consta in: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de email, adresa de corespondenta pentru livrarea premiului.
Organizatorii se obligă ca datele personale să nu fie dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților/prepușilor săi implicați în desfășurarea Campaniei.
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila aplicabile Organizatorului) si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta).
La finalizarea campaniei și a activităților care decurg din aceasta, datele cu caracter personal se vor șterge și se va întocmi un proces-verbal în acest sens.
Organizatorii se vor asigura că nicio persoană neautorizată nu va avea acces la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest sens, va exista un ofițer de protecție a datelor care va monitoriza și va oferi suportul tehnic pentru prelucrarea datelor în conformitate cu Regulamentul (U.E.) 2016/679 și a legislației aplicabile. În acest sens, Organizatorii au impus sub supravegherea ofițerului de protecție a datelor cu caracter personal, măsuri tehnice și organizatorice conform art. 32 paragraf 1 lit. b) din Regulamentul (U.E.) 2016/679 și a legislației aplicabile.
Durata de stocare a datelor cu caracter personal este de 5 ani.
La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului si/sau Co-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa: Bucuresti, str. Icoanei nr. 15, etaj 2 si 3, Sector 2si adresa de email: [email protected]
(8) Gestionarea și securitatea datelor
Se aplică un nivel adecvat de securitate și sunt implementate proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, și numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligația păstrării confidențialității lor.
În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorii vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.
Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
 
 
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro


Prezentul Regulament Oficial a fost semnat la  data de 18.05.2020
 
 
Organizator,                                                                                               Co-Organizator,
HEIST INDUSTRIES S.R.L.                                             GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate