Live

CONCURSURI

Câștigă o vacanță în familie oferită prin Lidl Tour #surprizeinfamilie


Viața de familie nu e așa cum te aștepți, este mai tare! #surprizeinfamilie

Intră acum pe radiozu.ro/vacantainfamilie și încarcă cea mai tare poză de familie. Astfel de înscrii în cursa pentru o supervacanță pentru tine și ai tăi.

Ai timp până pe 23 mai la ora 11:00 să te înscrii în concurs cu cea mai tare fotografie. Pe 24 mai, la Morning ZU, alegem câștigătorul! Până la marele premiu, avem de dat și ceva premii zilnice așa că ascultă-i pe Buzdugan și Morar și intră în jocul lor!

 Concursul s-a încheiat, Grigoras Marian din Constanța este câștigătorul vacanței în Antalya.  Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Vacanta in familie”
 
SECTIUNEA1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE
Organizatorulcampaniei publicitare Vacanta in familieeste GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bld. Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, denumita in continuare „Organizator”

Aria de desfasurare a campaniei publicitare:teritoriul Romaniei

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  

Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitara Vacanta in familiese adreseaza familiilor cu cel putin un copil minorformata din maxim 4 membri, asa cum reiese din Anexa nr. 1  la prezentul regulament, se va desfasura incepand din 14-24 Mai 2019, in cadrul programului Morning ZU al postului de radio “Radio ZU”.
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor se face prin completarea formularului de inscriere de pe www.radiozu.ro/vacantainfamiliesi atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului de catre oricare dintre participanti si datele cuprinse in cartea de identitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute deRegulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre Organizator cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt specificate la sectiunea 9 din prezentul Regulament.
Prin inscrierea la Campania publicitara, participantii isi exprima consimtamantul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul desfasurarii campaniei si a indeplinirii obligatiilor legale prevazute in sarcina Organizatorului.
In situatia in care castigatorul desemnat refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul, in calitate de Operator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Angajaţii Organizatorului precum şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
- ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unei carti de identitate valabile;
- ca detine acordul expres al celorlati membrii ai familiei sale, a caror imagine si/sau infatisare si/sau portret sunt incluse in poza personala de familie pe care intelege sa o incarce pe site-ul www.radiozu.ro, in sectiunea dedicata concursului.
Participarea la Campania publicitara “Vacanta in familie” implica acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu membrii familiei participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de promovare a postului de radio “Radio ZU”, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
SECTIUNEA 4 MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE
Pentru a participa la aceasta campanie in vederea castigarii premiilor, ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa se inscrie in perioada 14 Mai 2019 - 23 Mai 2019 pana la maxim ora 11:00, pe platforma dedicata concursului respectiv, www.radiozu.ro/vacantainfamilie, unde trebuie sa incarce o singura poza personala de familie.
Este obligatoriu ca participantii la concurs sa faca parte dintr-o familie cu cel putin un copil minor, formata din maxim 4 membri, asa cum reiese din Anexa nr. 1  la prezentul regulament, sa accepte termenii si conditiile specificate, sa completeze toate campurile solicitate si sa incarce o singura poza de familie.
In cazul in care pe platforma apar poze identice intre ele ale aceleiasi familii in concurs intra doar prima poza incarcata.”
Fiecare poza care va fi incarcata pe platforma dedicata inscrierilor www.radiozu.ro/vacantainfamilie, va primi automat un numar unic de inregistrare, acest numar unic urmand a fi utilizat la extragerea marelui premiu.
1. Premiul Zilnic
In fiecare zi de concurs din perioada 20-24 Mai 2019, juriul alcatuit din realizatorii Morning ZU, alege cate o poza dintre toate cele incarcate pana la momentul respectiv, iar participantul care a incarcat poza declarata castigatoare va fi declarat castigator al premiului zilnic. 
Decizia realizatorilor emisiunii Morning ZU va fi finala.
2. Marele Premiu
In data de 24 Mai, in cadrul emisiunii Morning ZU, se va face extragerea marelui premiu cu ajutorul platformei random.org.14
Dintre numerele unice de inregistrare alocate pozelor incarcate in perioada 14 Mai – 23 Mai (maxim ora 11:00), se va extrage numarul castigator.
Participantul care a incarcat poza care are alocat numarul castigator este declarat castigator al Marelui Premiu. 
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE
1. Premiul ZILNIC
Premiul zilnic oferit in campania Vacanta in familiein perioada 20-24 Mai, este alcatuit din 4 vouchere a cate 50 lei, pentru cumparaturi in magazinele LIDL.
Valoarea totala a premiului zilnic este de 200 Lei.
Valoarea totala a premiilor oferite zilnic in perioada 20-24 Mai este de 1.000 lei (5 zile x 4 vouchere a cate 50 lei = 1000 lei)
2. Marele premiu
Marele premiu oferit in data de 24 Mai in cadrul campaniei Vacanta in familie, in cadrul programului Morning ZU, este alcatuit dintr-o vacanta cu familia avand specificatiile complete detaliate in Anexa 1 a acestui regulament.
Valoarea marelui premiu oferit in cadrul campaniei Vacanta in familie este de 12.315 lei.
Pe parcursul derularii campaniei, Organizatorul poate decide in orice moment acordarea unor premii suplimentare.
SECTIUNEA 6 ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului zilnic sau a marelui premiu, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului in termen de maxim 1 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de  e-mail: [email protected], o fotocopie a actului de identitate.
Termenul de livrare a premiilor zilnice este de 30 de zile de la data contactarii castigatorilor validati de catre Organizator, in conditiile mentionate in prezentul regulament.
Daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate ca fiind castigator, premiul nu se acorda.
Cel mai tarziu la data de 30 mai 2019 Castigatorul este obligat sa comunice Organizatorului optiunea sa in privinta datei de plecare in vacanta, in acest sens, in termenul acordat, urmand a opta pentru una dintre cele trei date disponibile in anul 2019, astfel cum acestea sunt descrise de catre Organizator in Anexa nr.1 la prezentul Regulament.
Premiul castigat este valabil doar in anul 2019, iar Castigatorul nu va putea revendica valoarea acestuia in bani.
Orice solicitare suplimentara a castigatorului constand in servicii care nu sunt incluse in premiul acordat si castigat, va fi suportata direct de catre castigator.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, motiv pentru care plata impozitului aferent Marelui premiu cade in sarcina Castigatorului.
Organizatorul va calcula si vira in numele Castigatorului impozitul aferent venitului obtinut de acesta prin raportare la valoarea bruta a premiului.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui Castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
Organizatorul nu este raspunzator pentru orice alte cheltuieli conexe si/sau suplimentare (insemnand dar nelimitat la orice costuri, de orice natura si din orice cauza, care ar putea fi solicitate Castigatorului de catre agentia de turism care opereaza vacanta castigata, peste suma reprezentand valoarea bruta a premiului) acestea urmand a fi suportate in mod direct de catre Castigatorul desemnat.
De asemenea, Organizatorul nu este raspunzator pentru orice alte cheltuieli conexe si/sau suplimentare pentru intrarea in posesia premiului (cu titlu de exemplu:transport, cazare, cheltuieli conexe etc), acestea revenind exclusiv in sarcina Castigatorului.
In privinta premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.
Organizatorul nu va raspunde sub nicio forma pentru modul in care prestatorul de servicii (operatorul de turism) care va opera vacanta (premiul catigat), isi va indeplini obligatiile specifice derularii in bune conditii ale acestuia.
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara Vacanta in familie se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorul nu este in niciun fel raspunzator pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara Vacanta in familie, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti si pe website-ul www.radiozu.ro .
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator in calitate de operator de date personale in intelesul GDPR.
In scopul derularii campaniei, Operatorul va lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
 
Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro
 
 
Prezentul Regulament Oficial a fost incheiat la data de 14.05.2019.
 
 
 
 
ORGANIZATOR,
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L
 
 
 
 
 
 
ANEXA NR. 1
la
Regulamentul campaniei publicitare “Vacanta in familie
 
Marele premiu consta intr-o vacanta pentru:
  • Maxim 2 adulți + maxim 2 copii minori (fiecare cu vârstă maximă împlinită de 11 ani)
sau
  • Maxim 2 adulți + 1 copil minor (vârstă cuprinsa intre 11 si 18 ani neimpliniti)
sau
  • Maxim 1 adult + maxim 3 copii minori (cu vârstă maximă împlinită de 11 ani)
 
cu urmatoarele specificatii:
Destinatia: TURCIA – ANTALYA (BELEK) – Hotel Papillon Ayscha - Charter din București
Servicii incluse:
  • Transport cu avionul pe ruta București – Antalya – București
  • 1 bagaj de cală de 20 kg/ persoană și 1 bagaj de mână de 7 kg/ persoană
  • Taxe de aeroport
  • Transfer aeroport – hotel – aeroport
  • Cazare 7 nopți în cameră dublă, în hotel de 5 stele
  • High Class All Inclusive
  • Asistență turistică în limba română
 
Localizare Hotel Papillon Ayscha: pe plaja stațiunii Belek.
 
Facilități in hotel: restaurante, baruri pe plajă și la piscină, piscine exterioare, mini club, muzică live și spectacole, centru SPA.
Facilități in cameră dublă: pat matrimonial sau twin, baie proprie (cabină de duș sau cadă), AC, minibar, TV, Wi-Fi.
Capacitate maxima cameră: 2 adulți + 2 copii (vârstă maximă împlinită – 11 ani), sau 2 adulți + 1 copil minor (vârstă cuprinsa intre 11 si 18 ani neimpliniti) sau 1 adult + 3 copii (varsta maxima implinita 11 ani)
 
Castigatorul are posibilitatea de a alege din cele 3 (trei) optiuni ca data de plecare, dupa cum urmeaza:
 
  1. 24 August 2019
  2. 6 Septembrie 2019
  3. 13 Septembrie 2019
 
In situatia in care din motive independente de vointa Organizatorului si/sau a operatorului de turism care va presta serviciile aferente premiului castigat variantele sus mentionate nu vor mai fi disponibile la data la care castigatorul anunta si opteaxza pentru varianta de plecare, castigatorului I se va oferi posibilitatea de a alege o alta  data de plecare in functie de disponibilitatea locatiei si/sau a operatorului de zbor la momentul respectiv.
In mod obligatoriu, Castigatorul si membrii familiei sale, trebuie sa detina pasaport valabil minim 6 luni de la data returului. De asemenea, Castigatorul are la cunostinta ca nu este acceptat pasaport temporar.
ORGANIZATOR,
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate