Live

CONCURSURI

Câștigă o nuntă de 35000€! Înscrie-te la „Luptă pentru nuntă” alături de jumătatea ta!


Buzdu si Morar te duc la altar! Căutăm mire și mireasă pentru o nuntă de 35000 de euro.


Ți-ai gasit nașii, dar fii atent care sunt pașii:

1. Te înscrii alături de perechea ta pe radiozu.ro/nunta - completează formularul!
2. Tu și perechea ta vă pregătiți de luptă.
3. Vă luptați până la final. Avem provocări numai una și-una pentru toate cuplurile care intră în joc.
4. Câștigați și vă pregătiți de nuntă.
5. Vă bucurați de o viață frumoasă împreună ca soț și soție.

Ambasad'Or Events îți organizează nunta ta de 5 stele.

Înscrie-te în concurs și ascultă Radio ZU. Urmează o luptă dreaptă pentru o casă de piatră!
Regulamentul concursului
 
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Lupta pentru nunta!”SECTIUNEA1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE
Organizatorulcampaniei publicitare “Lupta pentru nunta” este GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bld. Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, denumita in continuare „Organizator”

Aria de desfasurare a campaniei publicitare:teritoriul Romaniei

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  

Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitara “Lupta pentru nunta” se va desfasura incepand din 14.02.2019 pana pe data de 08.03.2019, in cadrul programelor postului de radio “Radio ZU”.
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor se face prin completarea formularului de inscriere de pe www.radiozu.ro sau ca urmare a raspunsului prin mijloacele de comunicare Radio ZU (SMS, Whatsapp, Facebook, Instagram) la provocarile lansate in direct de catre DJ-ii ZU si atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
 
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului de catre oricare dintre participanti si datele cuprinse in cartea de identitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute deRegulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza, impreuna, “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre Organizator cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt specificate la sectiunea 9 din prezentul Regulament.
Prin inscrierea la Campania publicitara, participantii isi exprima consimtamantul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul desfasurarii campaniei si a indeplinirii obligatiilor legale prevazute in sarcina Organizatorului.
In situatia in care castigatorul desemnat refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul, in calitate de Operator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Angajaţii Organizatorului precum şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unei carti de identitate valabile;
- ca detine acordul expres al partenerului sau pentru a-l inscrie inscrie in concurs,  precum si pentru dezvaluirea datelor sale personale, in vederea prelucrarii de catre Organizator cu respectarea prevederilor GDPR astfel cum sunt specificate la sectiunea 9 din prezentul Regulament, cu scopul indeplinirii obligatiilor legale ce tin de desfasurarea campaniei si/sau acordarea premiului;
 
 
Participarea la Campania publicitara “Lupta pentru nunta” implica acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de promovare a postului de radio “Radio ZU”, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE
Pentru a participa la aceasta campanie in vederea castigarii premiului identificat si descris la Sectiunea 5 din prezentul Regulament, ascultatorii Radio ZU sunt invitati sa se inscrie pe platforma dedicata inscrierilor http://www.radiozu.ro/nunta in perioada  14.02.2019 - 21.02.2019, ora 13:00.
In data de 25.02.2019 vor fi anuntate 10 cupluri semifinaliste. Alegerea acestora se face de catre juriul preliminar (format din Adelina Mihalcea, Cristiana Gavrila si Mihai Morar) pe baza analizei participantilor, tinand cont de obiectivele de entertainment si audienta Radio ZU.  Celor 10 cupluri li se va comunica in direct la Radio ZU, in cadrul programului Morning ZU din 25.02.2019 provocarea/provocarile pe care o/le au de indeplinit pana pe data de 26.02.2019, ora 13:00.
Dintre cele 10 cupluri juriul Radio ZU (format Emma Stefan, Mihai Morar si Daniel Buzdugan) va alege 3 cupluri finaliste, in functie de raspunsurile la provocarea/provocarile de indeplinit tinand cont de obiectivele de entertainment si audienta Radio ZU.
Departajarea cuplurilor finaliste se face pe baza provocarilor zilnice pe care le vor avea de indeplinit  si ca urmare a voturilor acordate de catre ascultatorii postului de radio Radio ZU, pe site-ul www.radiozu.ro , astfel: ca urmare a fiecarei provocari zilnice, fiecare cuplu va primi 1, 2 sau 3 puncte din partea juriului Radio ZU. Daca dupa o provocare zilnica doua cupluri din 3 sunt la egalitate, se acorda 3 puncte pentru cuplul (cuplurile) de pe primul loc si 2 puncte pentru cuplul (cuplurile) de pe locul 2. Daca dupa o provocare zilnica juriul considera ca toate cuplurile sunt la egalitate, fiecare cuplu primeste cate 3 puncte. Ca urmare a voturilor exprimate pe pe site-ul www.radiozu.ro pana in data de 7 martie, ora 18:00 finalistii primesc 2, 4 sau 6 puncte (pentru cele mai putine voturi se primesc 2 puncte, 4 puncte pentru numarul de voturi imediat urmator, 6 puncte pentru cel mai mare numar de voturi). Daca urmare a exprimarii voturilor doua cupluri din 3 sunt la egalitate, se acorda 6 puncte pentru cuplul (cuplurile) de pe primul loc si 4 puncte pentru cuplul (cuplurile) de pe locul 2. Daca dupa exprimarea voturilor toate cuplurile sunt la egalitate, fiecare cuplu primeste cate 6 puncte.
Pe data de 8 martie, in cadrul emisiunii Morning ZU, dupa ultima provocare, se va face punctajul final insumand punctele acumulate (suma punctelor din provocari si punctele obtinute ca urmare a voturilor de pe site-ul www.radiozu.ro).  Se va declara castigator al premiului pus in joc cuplul care a acumulat astfel cele mai multe puncte. In cazul in care sunt cel putin doua cupluri cu acelasi punctaj maxim, cuplurile cu punctajul maxim participa la o proba de departajare, anuntata in direct la Radio ZU. Juriul Radio ZU (Emma Stefan, Daniel Buzdugan, Mihai Morar) departajeaza cuplurile aflate in aceasta situatie dupa analiza raspunsului la provocarea de departajare, avand ca repere obiectivele de entertainment si audienta Radio ZU. Decizia acestora va fi finala si incontestabila.
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
Premiul pus in joc consta in organizarea unei nunti pentru maxim 150 de persoane in locatia Ambasad’Or Bucuresti, in salonul Beverly Hills (http://ambasador-events.ro/salon-beverly-hills) in una dintre datele puse la dispozitia castigatorului in cursul anului 2019, eveniment ale carui caracteristici sunt detaliate in Anexa 1 a acestui regulament.
Valoarea totala bruta a premiului oferit in cadrul campaniei “Lupta pentru nunta” este de 164,500 lei.
Pe parcursul derularii campaniei, Organizatorul poate decide in orice moment acordarea unor premii suplimentare.
 
SECTIUNEA 6 ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, cuplul castigator trebuie sa trimita Organizatorului in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de  e-mail: [email protected], o fotocopie a actelor de identitate.
Daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanelor desemnate castigatoare, premiul nu se acorda.
In termen de maxim 15 zile calendaristice de la data desemnarii ca fiind castigator, dar in niciun caz mai tarziu de data de 1 Aprilie 2019, cuplul castigator este obligat sa comunice Organizatorului optiunea sa in privinta datei de desfasurare a evenimentului, in acest sens, in termenul acordat, urmand a opta pentru una dintre cele trei date disponibile in anul 2019, astfel cum acestea ii vor fi comunicate de catre Organizator la data desemnarii ca si castigator al premiului.
Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana si nici nu va putea revendica valoarea acestuia in bani.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, motiv pentru care plata impozitului aferent premiului castigat cade in sarcina cuplului Castigatorului.
Organizatorul va calcula si vira in numele cuplului castigator, in cote egale,  impozitul aferent venitului obtinut de acesta prin raportare la  valoarea bruta a premiului. Pe cale de consecinta, cuplul castigator se obligă să plateasca Organizatorului suma constand in impozitul aferent venitului obţinut din premiu, cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data evenimentului.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
In cazul in care  cuplul castigator este in incapacitatea de a-si indeplini obligatia de plata a impozitului, conditie considerata ca fiind esentiala  pentru a intra in posesia premiului,  pierde dreptul de a revendica premiul, iar premiul ramane in posesia Organizatorului, acesta rezervandu-si dreptul de a-l folosi in orice scopuri doreste.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
Organizatorul nu este raspunzator pentru orice alte cheltuieli conexe suportate de castigatorul desemnat pentru intrarea in posesia premiului (cu titlu de exemplutransport, cazare, cheltuieli conexe evenimentului impozit etc), acestea revenind exclusiv in sarcina cuplului castigator.
In privinta premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.
Organizatorul nu va raspunde sub nicio forma pentru modul in care prestatorul de servicii care va gazdui Evenimentul, isi va indeplini obligatiile specifice derularii in bune conditii ale acestuia.
 
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Lupta pentru nunta” se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor. Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorul nu este in niciun fel raspunzator pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia, respectiv pana la data de 08 martie 2019. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Lupta pentru nunta”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti si pe website-ul www.radiozu.ro .
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator in calitate de operator de date personale in intelesul GDPR.
In scopul derularii campaniei, Operatorul va lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
 
Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
 
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
 
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 1 la Regulamentul campaniei publicitare “Lupta pentru nunta”
 
Caracteristicile premiului constand intr-un eveniment – nunta sunt detaliate mai jos:
Meniu  Personalizat
Entree
14 Propuneri preparate, se aleg 10
Pomodoro Melanzano
Capsicum Quatro Formagi
Salata marocana
Cosulet cu crema de branza Quatro Formaggi asezonat cu nuci si struguri
Cornet de pastrama de porc cu sos  Dijon
Mini quiche Lorraine
Salata de hering marinat cu legume si masline de Sicilia
Rulou de jambon de curcan cu mousse de branzaturi
Aspic de curcan cu legume asezonate
Terina cu mousse de ficat de pasare
Frigaruie cu cocktail de masline
Salata de icre Stiuca Tiger servita pe lime
Zaruri de cascaval vienez cu 3 feluri de piper
Frigaruie cu salam din selectie italieneasca.
 
Din Mare
2 Propuneri preparate
1. File de Cod de Alaska cu ierburi aromate servit cu sos de homar Imperial, unt, lamâie şi capere şi garnitură de cartofi cocotte cu rozmarin .
2. File De Salau Servit Cu Sos De Creveti Baby, Lamaie, Unt Si Capere Cu Garnitura Orez salbatic cu Legume Griliate .
3. Preparat la alegere + garnitura + sos
 
 
Traditional
3 Propuneri preparate
Sărmaluţe in foi de varză servite cu mămăliguţă,smântână, bacon crocant şi ardei iute
Sărmaluţe in foi de vita de vie servite cu mămăliguţă,smântână, bacon crocant şi ardei iute
Sărmaluţe in foi de varză si in foi de vita de vie  servite cu mămăliguţă,smântână, bacon crocant şi ardei iute
Preparat la alegere
 
Grill
3 Propuneri preparate
 1.Medalion de muşchi de porc in crustă de piper şi rulou de piept de pui cu migdale servite cu sos prosciutto şi parmezan cu garnitură de cartofi la cuptor cu rozmarin
 2. Rulada de porc umpluta cu spanac servita cu legume la gratar
 3. Piept de curcan la gratar servit cu legume thai.
 Preparat la alegere + garnitura + o salata la alegere : salata de sezon  cu dressing de aceto balsamico / salata de varza cu morcov / salata de muraturi –  asortata  / salata verde cu lamaie 
 
Tortul miresei personalizat  –  compozitii la alegere – laborator propriu Ambasad’Or
 
Pachet bauturi cu consum nelimitat pe toata durata evenimentului.
All Inclusive
Apa minerala plata si carbogazoasa – la sticla – gama DORNA.
Sucuri acidulate: Pepsi, Pepsi Light, Mirinda, Seven Up, Apa tonica
Sucuri Naturale:Prigat de portocale, mere, merisoare.
Vin alb la sticla – Cramele Ceptura ( Sauvignon Blanc – Demisec ) 
Vin rosu la sticla – Cramele Ceptura ( Feteasca Neagra- Demisec)
Coffee Bar Lavazza
Espresso - scurt/ lung , Cappucino , Caffe Latte, Cafea decofeinizata.
Tea Bar - Selectii de ceai : Fructe de padure, Menta, Lamaie, Visine, Zmeura, Capsuni,                                                 Ceai Verde, Ceai Negru, Ceai medicinal – gama diverisficata.
 
Welcome Bar
Sampanie, Alune, Mix Sarat / Fructe Confiate .
Pachet de bauturi alcoolice 
Bere Ursus, Whisky Grant’s, Whisky Johnny Walker Red, Vodka Absolut, Gin, Aperol, Martini Bianco
 
Pachete Decoratiuni
Fata De Masa (Ivoire Sau Bordeaux)
Capac Fata De Masa (Voal Brodat Sau Tafta Cu Fundite)
Scaune Salon (Ghost Sau Clasic American Alb)
Funda Scaun (Ivoire, Bordeaux Sau Mov)
Servet Masa (Ivoire Sau Bordeaux)
Sfesnice Prezidiu
Mese Cocktail Exterior Decorate
Cordon Rosu Si Stalpi  Inox
Numere de mese suport luxury
Farfurie de lux suport la alegere : pulbere de argint/ pulbere de aur/ sidef.
Wirless Free
Mix de felinare – diferite dimensiuni
Iluminare arhitectural – perimetral – exterior
Covor Rosu In Lobby
Hostess Intampinare Complex
Exclusivitate Si Amenajare Piscina: Nuferi Plutitori, Zona Lounge, Lumini Exterioare Cort, Felinare, Covor Rosu, Mese Cocktail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIUL WEDDING PLANNING  INCLUS
Tematica evenimentuluipersonalizabila (o sa fie conturata prin elemente ce sunt disponibile in locatie la alegerea castigatorului).
Firma de paza– securitate si protectie pe toata durata evenimentului.
Ceremonie Religioasa
Ceremoniile religioase şi civile pot avea loc afară, într-un decor de vis: scaune albe – chiavari, arcadă de flori naturale – personalizata in tematica anilor ’20,  covor rosu, masa preotului decorata, 2 candelabre, sampanie, piscoturi.
 
Floating Bar
Mix-sarat, fructe confiate, canape-uri – gama diversificata, decorat in tematica evenimentului.
 
Pachet de lumini arhitecturale si ambientale in interior si exterior
Pereti si plafon  : sisteme de iluminare - pari led, mooving head-uri, baghete – tip led, laser, inginer de lumini.
 
Scena / Schela
Pachet sceno - tehnic format din urmatoarele produse :  scena minim 20 mp – iluminata , schela de lumini profesionala cu mooving-head-uri si pari led.
Led
Tehnologie SMD 3/3 metri.
Photo - Corner Floral
Lemonade Bar- limonada proaspata, menta, lamaie, bucatar mentenanta.
Leaganul mireseidecorat cu flori
Caleasca, decorata cu flori naturale
Serviciul ospatari extra – interior salon – exterior asigurat (asigura serviciul de servire la mesele din interior, dar si pe exteriorul fiecarui salon care face parte din incinta Ambasad’Or Events.)
Hostess la intampinare
Vesela de lux - Modele la alegerea clientului : sidef, gold, silver.
Pachet de lux la bai
Prosopele – bumbac – material premium, crema de maini parfumata.
Aranjamente florale artificiale
Sfesnic suport aranjament – decorat cu cristale de boemia.
 
 
 
Prezentul Regulament Oficial a fost incheiat la  data de 14.02.2019.
 
 
 
 
ORGANIZATOR,
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
                                                   Prin BARBU ANA-MARIA MIHAELA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ROMÂNIA
RAŢIU JANINA-GABRIELA
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL
cu sediul în Bucureşti, str.Mendeleev nr.35, sect.1
Cod Operator Date 984
Licența de funcționare nr. 1968/1746/12.09.2013
 
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 753
Anul 2019 luna FEBRUARIE ziua 14
 
În faţa mea, RAŢIU JANINA-GABRIELA, Notar Public, la sediul biroului, s-a prezentat:
- BARBU ANA-MARIA MIHAELA, cetăţean român, cu domiciliul în Strada Livezilor III, Nr. 36A, Ors. Pantelimon, jud. Ilfov, Bucuresti, identificată cu CI seria IF nr. 310722emisă de S.P.C.L.E.P. Pantelimon, la data de 27.03.2012, având CNP 2830309420024, în calitate de Director Marketing al Societății GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44A, Bloc CORP B, Etaj 4, sector 1, înmatriculată la Oficiul RegistruluiComerţului sub nr.J40/13006/2002,cod unic de înregistrare RO 15081313,
 
care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse in act reprezintă voința sa, a consimţit la autentificarea prezentului act și a semnat unicul exemplar.
 
Se autentifică înscrisul în temeiul articolului 12 litera "b" din Legea notarilor publici și a activităţii notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
 
S-a perceput onorariul în sumă de 400 lei + TVA achitat cu OP/2019.
            Redactat NM
 
NOTAR PUBLIC
RAȚIU JANINA-GABRIELA
 
 

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate