Live

CONCURSURI

Castiga o croaziera pe Marea Mediterana cu Lidl Tour la Radio ZU. Meriti sa fii surprins!

Concursul s-a incheiat. Petru-Lucian Negru este castigatorul croazierei pe Marea Mediterana oferita de Lidl Tour.

Asculta Morning ZU si poti castiga o croaziera pe Marea Mediterana pentru doua persoane, in perioada 2 - 9 noiembrie 2016.
Concursul se desfasoara luni, marti si miercuri, 20 - 22 iunie 2016. Cand auzi semnalul de concurs in Morning ZU ai 10 minute sa trimiti SMS la 1815 (numar valabil in retelele Orange, Telekom, Vodafone) cu textul "Meriti sa fii surprins". Miercuri 22 iunie, stabilim prin random.org persoana castigatoare a croazierei pe Mediterana


Valoarea premiului consta intr-o croaziera pe Marea Mediterana pentru doua persoane in valoare valoarea totala a premiului este de 5762.88 lei, cu TVA si taxe incluse.
Servicii incluse:
-         Transport avion Bucuresti – Roma– Bucuresti
-         1 bagaj de cala de 23 kg/ persoana
-         1 bagaj de cabina de 8 kg/persoana
-         Transfer aeroport Roma – port
-         Civitavecchia – aeroport Roma
-         Cazare 7 nopt­i în cabina interioara standard, în regim de camera dubla
-         All Inclusive: mic-dejun, prânz, gustari, cina, bauturi la bordul navei de croaziera, acces la facilita­ile de la bordul navei
-         Taxe portuare
-         Taxe de aeroport
-         Destinatii: 4 tari, 6 porturi – Roma (Civitavechia), Porto Torres, Barcelona, Toulon (Provance), Palma de Mallorca, Napoli
Perioada 2-9 noiembrie 2016

Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
„Lidl TOUR, Meirti sa fii surprins!“
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este:  20-22 iunie 2016
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
1.1.           Organizatorii campaniei publicitare „Lidl TOUR, Meirti sa fii surprins!” sunt: 
S.C.GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, , inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 la Banca BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC , avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP, detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumita in continuare “Organizator
si
 LIDL ROMANIA SCS cu sediul in com. Chiajna, str. Industriiilor nr.19, jud.Ilfov,  avand CUI RO 15300120,  cu numar de ordine la Oficiul Registrului ComertuluiJ23/1347/2007, denumita in continuare „Co-Organizator”

1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio ZU.

1.3.Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator, Co-Organizatorul oferind doar o parte din premiile din cadrul campaniei publicitare.

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  

Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media. 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
Campania publicitara  Lidl TOUR, Meirti sa fii surprins!se va desfasura in perioada:20-22 iunie 2016, pe pagina oficiala de facebook a postului Radio ZU..
 
SECTIUNEA 3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA
Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. 
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani pana la 20 iunie 2016, (data începerii  campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara
Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Organizatorului sau Co-organizatorului, precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia celor mentionati mai sus.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
-  ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premii (ce ar putea fi castigate in cadrul acestei Campanii Publicitare).
Participarea la Campania publicitara „Lidl TOUR, Meirti sa fii surprins!implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In zilele de 20-22 iunie, realizatorii Morning ZU invita ascultatorii sa trimita sms la 1815, numar cu tarif normal valabil in retelele (Orange, Telekom si Vodafone), cu textul „Meriti sa fii surprins. La finalul zilelor de campanie, in data de 22 iunie 2016, toti ascultatorii Radio Zu care s-au inscris in cadrul acestui campanii in conditiile prezentrului regulament intra automat in cursa pentru premiul pus in joc. Fiecare inscriere in finala este unica , in sensul ca daca in perioada de campanie s-au trimis mai multe SMS-uri de pe acelasi numar de telefon,  este luata in considerare pentru extragere doar prima inscriere.
Extragerea marelui castigator se va face prin random.org. Fiecare inscris in concurs primeste un numar de ordine, conform ordinii inscrierii in concurs, tinand cont de faptul ca fiecare inscriere a unui numar de telefon este unica si de faptul ca in cazul mai multor inscrieri de pe acelasi numar de telefon este luata in considerare doar prima inscriere.
 
SECTIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA
Valoarea premiului consta intr-o croaziera pe Marea Mediterana pentru doua persoane in valoare valoarea totala a premiului este de 5762.88 lei, cu TVA si taxe incluse.
Servicii incluse:
-         Transport avion Bucuresti – Roma– Bucuresti
-         1 bagaj de cala de 23 kg/ persoana
-         si un bagaj de cabina de 8 kg/persoana
-         Transfer aeroport Roma – port
-         Civitavecchia – aeroport Roma
-         Cazare 7 nopt­i în cabina interioara standard, în regim de camera dubla
-         All Inclusive: mic-dejun, prânz, gustari, cina, bauturi la bordul navei de croaziera, acces la facilita­ile de la bordul navei
-         Taxe portuare
-         Taxe de aeroport
-         Destinatii: 4 tari, 6 porturi – Roma (Civitavechia), Porto Torres, Barcelona, Toulon (Provance), Palma de Mallorca, Napoli
-         Perioada 2-9 noiembrie 2016


SECTIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului, in prima zi lucratoare urmatoare datei la care a fost anuntat public drept fiind castigator., copia cartii de identitate sau buletinului sau pe e-mail la adresele [email protected]/[email protected],ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02.
Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al Organizatorului intr-un termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.) Organizatorul si Co-Organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
In momentul inmanarii documentelor de transport si imbarcare pe nava de croaziera ce vor include toate serviciile oferite ca premiu in prezenta campanie publicitara, co-organizatorul va semna impreuna cu castigatorul un proces verbal care sa ateste oferirea premiului conform prezentului regulament.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Impozitul pentru premiu, va fi platit de catre Co-Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
SECTIUNEA 8. OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara” Lidl TOUR, Meirti sa fii surprins!,se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Toate detaliile de intrare in posesia premiului castigat urmeaza a fi setate de catre co-organizator impreuna cu castigatorul premiului. Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori  pentru plata altor cheltuieli  legate  de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
Prin inscrierea fiecarui participant Co-organizatorul campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  Lidl TOUR,Meirti sa fii surprins!,este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 (2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, pe data de 17 iunie 2016.
 
Organizator
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.
Elena Minculescu –  in calitate de Director General
 
Co-organizator
LIDL ROMANIA SCS  
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate