Live

CONCURSURI

“Câştigă mega-premiul Alive!™ şi ia-ţi porţia zilnică de sănătate din cele 133 de ingrediente esenţiale Alive!™ de la Secom®!

Alive!™te încarcă cu energie şi imunitate, Buzdugan şi Morar te pun la fapte! Radio Zu şi Secom® te invită la un mega-concurs!
 
Asculta Morning ZU luni si vineri. Trimite sms la 1815  număr cu tarif normal)  si poti câştiga un mega-premiu Alive!™, Mega-Nutrient pentru un nivel optim de energie şi imunitate cu 133 de ingrediente esenţiale! Mega-Nutrientul Alive!™ de la Secom® te premiază cu:
 
-          Un card cadou în valoare de 300 de lei cu care poţi cumpăra din magazineleSecom® produsele 100% naturale pentru sănătate preferate!
-          O şedinţă gratuită de consultanţă naturopată personalizată în cadrul Centrului de Consultanţă Naturopată Secom®
-          Un Mega-Nutrient Alive!™ pentru un nivel optim de energie şi imunitate cu 133 de ingrediente esenţiale!
-          Un coş pliiiiin cu fructe!Regulamentul concursului


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
Secom si Radio ZU te invita la “fazan”
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 17-31 Martie 2014
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
Organizatorii campaniei “Secom Alive! – la RadioZU ” sunt: 
S.C. Secom Productie Servicii S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Mircea Vulcanescu nr. 92, Sector 1 si adresa de corespondenta in Calea Bucuresti nr. 83-85, Com. Tunari, Jud. Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/9299/1991, atribut fiscal RO, C.U.I. 8978457, cont IBAN: RO94 BACX 0000 0002 9510 9000, deschis la Unicredit Tiriac Bank – Suc. Titulescu, reprezentata legal de catre Andrei Costea in calitate de Director General, denumita in continuare “Organizator”
si
  S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, Str Ghe Sontu nr. 8, parter, ap. 1, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO64VBBU2511BW1551202701la Banca Volksbank Romania, sucursala Nusco, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP, detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumita in continuare „Co-Organizator”
1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio Zu cat si pe platformele digitale www.radiozu.ro si Facebook.

1.3. Campania publicitara se va desfasura de catre Co-Organizator pentru  Organizatorul  Secom Productie Servicii S.R.L..
 
Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro.  
 
Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
 SECTIUNEA 2.PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara  “Secom Alive – la RadioZUse va desfasura in zilele de17, 21, 24,28,31 Martie 2014in intervalul 08:00-10:00.
 
SECTIUNEA3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA
Participarea la acest sistem promotional a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în Romania (aceasta înseamnă că pot participa atat cetăţeni romani cat şi străini), care a implinit 18 ani, la data începerii promoţiei, 17 Martie 2014, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
Participantii la acest sistem promotional au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L. Prin participarea la acest sistem promotional, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Angajaţii organizatorilor şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pană la gradul IV inclusiv sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la sistem promotional. De asemenea, angajatii Intact Media Group sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la sistem promotional.

Participarea la Campania publicitara Secom Alive – la Radio ZUimplica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificaresi ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta  Organizatorului un document de identitate valabil: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
Dimineata, intre 08:00-10:00, in zielele de 17,21,24,28,31 martie, realizatorii Morning ZU vor da startul momentului Secom Alive – la RadioZU.  Ascultatorii Radio ZU vor fi anuntati sa trimita SMS la 1815 cu cuvantul “Energie”. Participantii se vor inscrie in acest sistem promotional trimitand prin SMS mesajele lor de raspuns la numarul 1815, numar cu tarif normal, valabil in retelele Cosmote, Orange si Vodafone.
Dintre toate mesajele primite, SMS-ul numarul 100 si respectiv numarul 200 sunt cele care vor intra in direct pentru a participa la acest sistem promotionalul Secom Alive – la RadioZU . Sistemul promotionalul se va derula sub forma unui joc de cuvinte tip “Fazan”. Regulile pot sa difere de la o zi la alta, ele sunt anuntate inaintea fiecarei probe in parte. Ascultatorul care a trimis cel de al 100-lea sms va spune primul cuvant,  conform indicatiilor din ziua de sistem promotional date de catre realizatorii emisiunii Morning ZU. Ascultatorul care a trimis SMS-ul cu numarul 200 va fi al doilea care intra in joc, conform indicatiilor primite de la realizatorii emisiunii Morning ZU. Jocul continua pana cand unul dintre cei doi participanti in direct nu mai resuseste ca in cel mult 5 secunde sa spuna un cuvant corespunzator regulilor stabilite la inceput de realizatorii emisiunii Morning ZU. In acest caz, participantul in direct la randul caruia s-a oprit jocul va pierde si celalalt participant in direct va fi declarat castigator.  
In cazul in care se primesc mai putin de 100 de SMS-uri sau 100 de SMS-uri, intra in direct persoanele care au trimis ultimele doua SMS-uri valide pentru concurs. In cazul in care se primesc mai putin de 200 de SMS-uri intra in direct persoana care a trimis SMS-ul cu numarul 100 si persoana care a trimis SMS-ul cu numarul de ordine cel mai apropiat de 200.
Premiul acestui sistem promotional consta in  urmatoarele: un card cadou valabil in magazinele Secom in valoare de 300 Lei net +  servicii de Consultana Naturopata la Centrul de Consultanta Naturopata Secom in valoare de 100 Lei net + un cos cu fructe in valoare de 50 Lei net + un flacon Alive! in valoare de 50 Lei net. Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatore va fi contactata, ulterior si off-air, de catre Co-organizatori in cel mult 5 zile lucratoare de la data desmenarii drept castigatoare pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.
Toate SMS-urile primite sunt monitorizate cu ajutorul unui soft de agregare SMS-uri (primire si trimitere automata SMS-uri) furnizat de catre OMN(Open Media Network).
 Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat anterior. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.

  
SECTIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA

Valoarea totala a premiilor:  2500 Lei net pe toata perioada celor cinci editii de sistem promotional, respectiv 500 Lei net / editie.

SECTIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE

Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al Co-organizatorului intr-un termen de 2 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.). Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in termen de 2 zile lucratoare de la momentul in care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 a unei copii a actului de identitate.
Cosurile cu Fructe vor fi trimise castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in termen de cel mult 30 zile lucratoare de la data desemnarii drept castigator.
Co-Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet, curierat etc.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pentru premii (daca este cazul), va fi retinut si virat de catre Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 8. OBSERVATII

Participantii la Campania publicitara “Secom Alive – la RadioZU, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Costurile de livrare a Cosurilor Cu Fructe raman exclusiv in sarcina Organizatorului. Premiile vor fi livrate la adresele indicate de catre castigatori. Daca pentru intrarea in posesia premiului castigatorul ar trebui sa se deplaseze, organizatorii nu vor suporta cheltuieliie de transport.
Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli  legate  de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.

Prin inscrierea fiecarui participant Co-organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  “Secom Alive – la RadioZU,este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, str.Maior Ghe. Sontu, nr 8, sector 1, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

 (2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legea mai sus mentionata;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
c) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
d) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

 SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in ……………3 (trei)……….. exemplare originale.
Organizator:
S.C. Secom Productie Servicii S.R.L.
 
Andrei Costea – Director General

Co-organizator
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.

Georgiana Levarda –  in calitate Special Project Manager GMC
 
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate