Live

CONCURSURI

Castiga Mega Apartamentul ZU. Editia a doua!

Pune mana pe cheia care te poate face de Paste proprietarul noului Megaapartament ZU! Anu asta-i ZUpacit, ZU e cel mai tare HIT.

Ce ai de facut?

Asculta ZU!

Castiga orice concurs! (doar asculta, prinde orice concurs la Radio ZU si participa! E sansa ta!). Nu conteaza daca premiul e o invitatie la film, un smartphone, sute sau mii de euro. Automat primesti o cheie. Poate fi cheia care pe 9 aprilie, inainte de Paste, poate deschide Megaapartamentul ZU

Asta e tot. Mai simplu nu se poate!

Poti castiga mai multe chei daca participi si castigi la concursuri diferite. Acelasi concurs (de exemplu concursul cu bilete la film) iti poate aduce o singura cheie.

Vezi aici cum s-a castigat Megaapartamentul ZU anul trecut de Craciun
Regulamentul concursului
REGULAMENT CONCURS

Megaapartamentul ZU – editia a doua

 

Organizatorul concursului

 

Concursul este organizat de  S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13006/2002 , avand cod fiscal RO 15081313, cont numarul RO 91 BRDE 450 SV 009 9637 4500  deschis la   BRD GSG SMCC, legal reprezentata de doamna Elena Rodica Minculescu – Director General.

 

Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Radio ZU”.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

Perioada de desfasurare

 
Radio ZU organizează  în perioada 16 ianuarie – 09 aprilie 2012, campania “Megaapartamentul ZU – editia a doua”.
 
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, începând cu data de 16 ianuarie 2012 pana pe data de 09 aprilie 2012, in  cadrul programelor Radio ZU, difuzate de luni pana duminica.
 
Prezentul Regulament de Participare se aplică împreună cu Termenii şi Condiţiile desfăşurării campaniei. Toate documentele legale oficiale ale promoţiei “Megaapartamentul ZU – editia a doua” desfasurate la Radio ZU pot fi obţinute gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Strada Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, sector 1, Bucuresti sau pot fi descărcate de pe site-ul web www.radiozu.ro.

Dreptul de participare

 
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), ce are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.  
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premiul ce ar putea fi castigat in cadrul acestui proiect.
 
Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L.. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. S.C. Grupul Media Camina S.R.L. este operator de date cu caracter personal sub numarul 8913.
 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
 
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor lor, rudele si afinii până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii pana la gradul IV, ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie.
Participarea la concursul vizat de prezentul regulamentimplica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea)acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.
 
 

Conditii de inscriere si desfasurarea promotiei

 
Fiecare dintre castigatorii concursurilor desfasurate in direct la Radio ZU in perioada 16 ianuarie 2012, ora 07:00, si 06 aprilie 2012, ora 22:00, dar si fiecare participant la concursul „Banii se castiga la ZU” care este nominalizat pe radio si intra in direct (chiar daca interventia in direct nu se finalizeaza cu acordarea unui premiu) care se dovedesc a fi eligibili pentru participarea la campania “Megaapartamentul ZU – editia a doua” (conform Drepturilor de participare din prezentul regulament) vor fi inscrisi automat in competitia ce are ca premiu un apartament de 2 camere in complexul rezidential Confort City – Ilfov, oferit de Radio ZU.
Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea vreunei taxe de participare dedicata acestui concurs.
 
Fiecare castigator are dreptul la cate o singura cheie pentru fiecare premiu acordat in cadrul concursurilor organizate de Radio ZU;  castigarea a doua sau mai multe premii in cadrul aceluiasi tip de concurs  (ex: concurs cu bilete la film etc) da castigatorului dreptul de a primi o singura cheie, corespunzatoare primului premiu castigat.  
 
Fiecare castigator va primi in intervalul 30 martie 2012 – 06 aprilie 2012 un e-mail in care ii este confirmata inscrierea in competitia pentru apartament si ii sunt furnizate toate detaliile legate de ziua in care se acorda premiul. In cazul in care participantul nu poate fi contactat pe mail, acesta va fi contactat telefonic la numarul de telefon furnizat la inscrierea in competitie. Cheile se vor inmana aleatoriu (in functie de ordinea sosirii la locatie pana la ora anuntata in prealabil de reprezentantii Radio ZU prin e-mail, fiecare castigator isi va alege cheia/cheile din urna special amenajata) pe data de 09 aprilie 2012 conform programului care le va fi pus la dispozitie prin intermediul e-mail-ului castigatorilor si pe site-ul www.radiozu.ro.
 
Cheile vor fi probate in usa apartamentului pe data de 09 aprilie 2012, conform programului care le va fi pus la dispozitie castigatorilor cel tarziu pe data de 06 aprilie 2012, prin intermediul e-mail-ului, daca este cazul telefonic si pe site-ul www.radiozu.ro.
 
Dintre toate cheile care vor fi inmanate castigatorilor Radio ZU, o singura cheie poate deschide usa apartamentului oferit ca premiu. 
 
Persoana a carei cheie deschide usa apartamentului este declarata castigatoare.
 
In scopul cresterii audientelor programelor sale, Radio ZU îşi rezervă dreptul de a inscrie in competitia ce are ca premiu un apartament de 2 camere in complexul rezidential Confort City – Ilfov oricate alte persoane doreste prin organizarea de concursuri/actiuni spontane, folosindu-se de canalele de comunicare proprii (radio, site-ul www.radiozu.rosi pagina de facebook www.facebook.com/radiozu), atata timp cat persoanele castigatoare indeplinesc conditiile din capitolul Drepturi de participare.
 
 Toate informatiile legate de regulament si mecanismul concursului se gasesc, de asemenea, pe www.radiozu.ro.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc), dar nici in cazul transmiterii gresite de catre persoanele declarate castigatoare a datelor de contact necesare pentru transmiterea programului din data de 9 aprilie.
 
 

Premii si valoarea acestora

Campania se va desfăşura de la data de 16 ianuarie 2012 până la data de 09 aprilie 2012. Participanţii la această competiţie au posibilitatea să caştige marele premiu: un apartament de 2 camere, complet utilat si mobilat, in complexul rezidential Confort City – Ilfov, in valoare totala de maxim 80.000 euro (fara TVA), valoarea finala fiind data de valoarea bunurilor din apartament.

Castigatorul va intra in posesia premiului dupa semnarea actelor de transfer al proprietatii si indeplinirea tuturor obligatiilor financiare, in termen de maxim 2 ani de zile de la castigarea premiului.

Acordarea premiilor

Castigatorul premiului va fi anuntat in direct pe Radio ZU si pe toate canalele acestuia de comunicare (site-ul www.radiozu.rosi pagina de facebook www.facebook.com/radiozu). Pentru acordarea premiului se vor confrunta datele din baza de date cu inscrisi in concurs, cu cele de pe actul de identitate al castigatorului.

Dupa desemnarea si validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal in care va consemna:
1.       data, ora si locul desfasurarii extragerii;
2.       numele si prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului;
3.       numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea datelor inscrise pe talonul de concurs) sau numele si prenumele tutorelui legal, in cazul in care castigatorul este minor;
4.       valoarea premiului acordat;
5.       in urma validarii castigatorului  in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;
 
Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator. 

 

Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna procesul verbal de predare – primire cu organizatorul concursului, urmat de incheierea unui contract care sa ateste trecerea in proprietatea castigatorului a apartamentului castigat si indeplinirea tuturor obligatiilor financiare din partea castigatorului.

Organizatorul va comunica castigatorului o instiintare de ridicare a premiului in termen de 5 zile de la data semnarii procesului verbal prin care a fost consemnat castigatorul; instiintarea se face telefonic si prin email la numarul si adresa de email indicate de acesta in procesul verbal, respectiv prin curier cu confirmare de primire la adresa de corespondenta indicata de acesta in procesul verbal.

Prin instiintarea de ridicare a premiului i se comunica castigatorului locatia, data si intervalul orar, in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a intra in posesia premiului, precum si termenul de maxim de 2 ani de la data procesului verbal prin care a fost consemnat castigatorul in care este necesar a se prezenta pentru ridicare, in caz contrar pierzand premiul castigat. De asemenea, castigatorului i se comunica si numarul de telefon si adresa de mail al reprezentantului Organizatorului, dar si adresa de corespondenta a Organizatorului, pentru a putea lua legatura cu acesta in cazul in care apar evenimente neprevazute ce il impiedica sa se prezinte in vederea ridicarii premiului, castigatorul avand obligatia sa faca orice fel de instiintare folosind toate cele 3 contacte furnizate (numar de telefon, adresa de mail si adresa de corespondenta prin curier cu confirmare de primire).

In cazul in care in termen de maxim 2 ani de la data castigarii premiului, castigatorul este in incapacitatea de a-si indeplini obligatiile fiscale pentru a intra in posesia premiului, castigatorul pierde dreptul de a revendica premiul, iar premiul ramane in posesia Radio ZU, acesta rezervandu-si dreptul de a-l folosi in orice scopuri doreste.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
In privinta premilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.
 
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Organizatorul va inmana castigatorilor, fara nicio exceptie, garantia legala corespunzatoare fiecarui premiu, iar in aceste conditii orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului sau importatorului, dupa caz.

Taxe si impozite

Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat (transport, cazare pe perioada evenimentului pentru testarea cheilor, impozit pentru intrarea in proprietatea premiului etc), acestea revenind exclusiv castigatorului.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. 
Prin inscrierea fiecarui participant, organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Drept de autor
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
Castigatorul garanteaza ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU.

Informarea participantilor

Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.ro si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU, Strada Maior Gheorghe Sontu, Nr. 8, Sector 1, Bucuresti.
Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.
 
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe web site-ul www.radiozu.rosi pagina de facebookwww.facebook.com/radiozu.
 
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, in termen de maxim 15 zile de la data desemnarii castigatorului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului
Ordinea de inscriere la promotie va ramane in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile dupa incheierea promotiei si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.
 
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
 
Organizator,
 
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate