Live

CONCURSURI

Câștigă kitul Holsten Frăția Berii!Ascultă Morning ZU și poți să câștigi unul dintre cele mai tari premii: Kitul Frăția Berii de la Holsten. Acesta conține: o minge de fotbal cu semnătura lui Gheorghe Hagi, un joc de table, un set de 6 halbe, 8 sixpacks și un calendar 2019 cu Hagi. Practic, kitul conține tot ce ai nevoie ca să te distrezi cu prietenii din Frăția Berii. 

E simplu: prinzi semnalul de concurs, răspunzi la întrebările puse de Buzdu și Morar și câștigi.

Zucces! Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Castiga cu Holsten la Radio ZU “
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 6-10 Mai 2019

SECTIUNEA1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
 
  1. Organizatorii campaniei publicitare “Castiga cu Holsten la Radio ZU ”sunt:
 
Societatea UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, bulevardul Unirii, numărul 27, bloc 15, scara 2, apartament 24, Sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J40/11906/1994, având cod unic de înregistrare 5857302, atribut fiscal RO, cont bancar RO93RZBR0000060003803447, deschis la banca Raiffeisen Bank – Agentia Decebal, telefon: 021.205.50.00, fax: 021.205.50.05,  denumita in continuare“Organizator”
si
GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator”

1.2.Aria de desfasurare a campaniei publicitare:teritoriul Romaniei.

1.3. Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul                                     Co-organizatorului.Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.rosi www.fratiaberii.ro

1.4. Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.

1.5. Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media, precum si prin publicare pe pagina de Internet mentionata la art. 1.3. de mai sus.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

2.1. Campania publicitara Castiga cu Holsten la Radio ZU” se va desfasura in perioada  06 -10 Mai 2019 la Radio ZU, in cadrul programului “Morning ZU”.
2.2. Scopul campaniei publicitare este acela de a promova brandul si produsele Holsten.
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
3.1. Inscrierea la Campania publicitara a participantilor, prin transmiterea de mesaje SMS la numarul de telefon indicat de Co-organizator, atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
3.2. La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini) care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate  sau pasaport valid/(e), cu care isi poate dovedi ulterior identitatea si care se inscrie in campania publicitara prin parcurgerea mecanismului indicat in Sectiunea 4 de mai jos.
3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
3.4. Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza, impreuna, “GDPR”. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator/Co-organizator pentru activitatile care implica desfasurarea campanieicu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt prevazute in sectiunea 9 din prezentul Regulament care implica desfasurarea campaniei.
3.5. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate conform temeiurilor indicate in Sectiunea 9 de mai jos.
3.6. Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
3.7. Angajaţii Organizatorului, ai afiliatilor acestuia (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
3.8. Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport sau carte de identitate.
3.9. Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
- ca nu se afla in unul din cazurile de excludere mentionate la art. 3.7. de mai sus.
3.10. Participarea la Campania publicitara “Castiga cu Holsten la Radio ZU ” implica acceptarea ca numele si prenumele sa poata fi facute publice de catre Organizator sau Co-organizator pe site-urile acestora cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
4.1. In cadrul emisiunii Morning ZU, difuzata la Radio Zu de luni pana vineri in intervalul 07:00-10:00, pe durata campaniei publicitare, realizatorii programului anunta tema concursului si citesc o intrebare, in fiecare zi de campanie,  la care ascultatorii trebuie sa raspunda prin SMS la 1815 (numar scurt cu tarif normal valabil doar in retelele Orange, Vodafone si Telekom din Romania). Transmiterea SMS-ului reprezinta inscrierea la concurs, in termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2. Pentru fiecare zi de campanie, juriul alcatuit din realizatorii Morning ZU alege SMS-ul cuprinzand cel mai interesant raspuns, dintre mesajele transmise in ziua respectiva, iar persoana care a trimis acel raspuns va fi declarata castigatoare. Fiecare persoana declarata castigatoare este contactata de juriu, utilizandu-se numarul de telefon de pe care a fost transmis SMS-ul, va intra in direct cu realizatorii Morning Zu (etapa care face parte din procedura de validare a castigatorului), urmand a comenta pe marginea raspunsului dat la intrebare. In cazul in care participantul declarat castigator nu poate fi contactat (se va incerca contactarea acestuia mai intai in cadrul emisiunii Morning ZU si ulterior terminarii emisiunii , de cateva ori, daca va fi cazul) sau, fiind contactat, se constata ca participantul nu indeplineste conditiile pentru a-i fi atribuit premiul ori refuza sa parcurga procedura de validare a premiului sau sa primeasca premiul se anuleaza si va ramane in posesia Organizatorului.
4.3. Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata ulterior de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de livrare si intrare in posesia premiului castigat, conform prevederilor Sectiunii 6 de mai jos.
4.4. Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul acestei Campanii publicitare. In cazul in care se constata ca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
4.5. SMS-ul transmis de către participant va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute.
SECTIUNEA 5 PREMIUL CAMPANIEI PUBLICITARE.
5.1. Premiile campaniei constau intr-un numar total de 5 kit-uri Fratia Berii, fiecare kit (premiul zilnic) continand cate o minge fotbal Holsten Fratia Berii (HFB) cu semnatura lui Gheorghe Hagi, un joc de table HFB, set 6 halbe HFB, 8 sixpack HPS, un calendar 2019 cu Gheorghe Hagi,  fiind  atribuit  cate  un  premiu (Kit Fratia Berii) pentru fiecare zi de campanie, cu respectarea termenelor indicate in Sectiunea 6 de mai jos. Pentru evitarea oricarui dubiu, mingea de fotbal inclusa in kit are imprimata, o copie dupa semnatura reala a lui Gheorghe Hagi.
Valoarea fiecarui premiu este de 480 lei.
Valoarea totala a premiilor (5 kit-uri) este de 2400 lei.
Termenul de livrare a premiilor este de 30 de zile de la data contactarii castigatorilor validati de catre Organizator, in conditiile mentionate in prezentul regulament.
SECTIUNEA 6  ACORDAREA PREMIULUI
6.1. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in  aceeasi  zi  in  care  a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], numele, prenumele,  CNP-ul si numarul de telefon la care poate fi contactat. Participantii sunt identificati dupa numarul de telefon utilizat la data inscrierii in campania publicitara,  prin urmare,  numarul  de  telefon  care va fi contactat castigatorul este  cel  la  data  expedierii  mesajului  SMS  (la data inscrierii in campania publicitara).
6.2. Datele transmise de catre castigatorul desemnat, Co-organizatorului, respectiv, nume, prenume, CNP si numar de telefon vor fi trimise de catre Co-organizator Organizatorului, urmand ca acesta sa intre in legatura, in termen de 10 zile lucratoare de la data desemnarii fiecarui castigator, cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care i se va livra si inmana premiul. Organizatorul va incerca sa contacteze telefonic castigatorul de cel putin 2 ori intr-un  interval  de  48  de ore. In cazul in care participantul declarat castigator nu poate fi contactat sau, fiind contactat, se constata ca participantul nu indeplineste conditiile pentru a-i fi atribuit premiul ori refuza sa primeasca, premiul nu se va mai acorda si va fi restituit Organizatorului.
Premiile vor fi transmise catre castigatori, in functie de optiunea formulate de participanti, prin servicii de curierat  sau prin intermediul societatii CARLSROM BEVERAGE CO SRL (distribuitor autorizat al Organizatorului) in termen de 30 de zile de la data validarii castigatorilor.
Castigatorul nu va putea opta pentru a primi contravaloarea in bani a premiului sau inlocuirea sa cu alte bunuri ori servicii.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
7.1. Campania  promotionala  se  desfasoara  in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens, daca va fi cazul, impozitul datorat de Castigator aferent premiului castigat va fi retinut la sursa de Organizator din valoarea bruta a acestuia.
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
8.1. Participantii la Campania publicitara Castiga cu Holsten la Radio ZUse obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
8.2. Organizatorul  isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.
Prin inscrierea in campanie, fiecare participant accepta ca numele si prenumele  sau  sa  poata fi facute publice de catre Organizatorul si/sau Co-organizatorul prin orice mijloace in care va fi promovata campania publicitara (Internet, radio, TV), fara alte consideratii sau plati.
8.3. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale  serviciilor  furnizate  de  terte persoane sau ale sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
8.4. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, numar de telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa de e-mail a Organizatorului [email protected], cel mai tarziu in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea acesteia, respectiv pana la data de 20.05.2019. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
8.5. Prezentul regulament de participare la Campania publicitara Castiga cu Holsten la Radio ZUeste disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti,  si  pe website-ul www.radiozu.ro , precum si pe website-ul www.fratiaberii.ro.
 
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co-organizator, acestia avand calitatea de operatori de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
9.2. In cazul participantilor declarati castigatori, datele cu caracter personal care vor fi prelucrate vor consta in: numar de telefon, nume, prenume, cod numeric personal, voce, adresa de email, adresa de corespondenta pentru livrarea premiului, semnatura.
In cazul participantilor necastigatori va fi colectat doar numarul de telefon.
9.3. Datele  personale  sunt  prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indeplinirii obligatiilor legale ale  operatorilor (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila aplicabile Organizatorului). Datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al operatorilor constand in organizarea campaniei publicitare in scop de promovare a produselor Holsten, respectiv in vederea indeplinirii unor obligatii legale ale operatorilor (e.g. verificarea varstei minime de participare la campanie a persoanelor inscrise, indeplinirea unor obligatii fiscale ale organizatorilor etc).
9.4. Durata de stocare a datelor cu caracter personal ale participantilor castigatori este de 5 ani de la data colectarii datelor.
La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la data finalizarii Campaniei.
9.5. Datele cu caracter personal colectate in cadrul prezentei campaniei publicitare vor fi dezvaluite:  firmei de curierat  si/sau societatii CARLSROM BEVERAGE CO SRL (distribuitorul autorizat al Organizatorului – date identificare: J40/20007/1994, CUI RO6366621)  - entitati cu atributii in ceea ce priveste livrarea premiilor catre castigatori (doar datele personale ale castigatorilor), precum si autoritatilor, consultantilor juridici si fiscali ai operatorilor (pentru  indeplinirea  unor obligatii legale ale operatorilor sau apararea unui interes legitim in instanta)
9.6. In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea  persoanei  vizate  de operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul prezentei campanii publicitare (denumita in continuare « persoana vizata ») asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice   persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii  asupra  principiilor  de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii,  cu  respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile  sa  îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment,  din  motive  întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.


Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea  exercitarii  drepturilor  prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica,  sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
(7) Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul in urmatoarele situatii :
a) persoana vizată contestă  exactitatea datelor,  pentru  o  perioadă  care  îi  permite  operatorului  să  verifice  exactitatea datelor;
(b)  prelucrarea este  ilegală, iar  persoana vizată se  opune ștergerii  datelor  cu  caracter  personal, solicitând în  schimb restricționarea utilizării lor;
(c)  operatorul  nu  mai  are  nevoie de  datele  cu  caracter  personal în  scopul prelucrării,  dar  persoana vizată i  le  solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
(d)  persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 
(8) Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de  a  primi  datele  cu  caracter personal care  o  privesc  și  pe  care  le-a  furnizat  operatorului  într-un  format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
(9) Participantul are dreptul de a depune o  plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(10) Dreptul de a se adresa Organizatorului si/sau Co-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bd-Biruintei nr 89, Pantelimon sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected]
Cererile adresate Co-organizatorului  vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
 
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
11.1. Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de  a  anunta  publicul  pe  site-ul  www.radiozu.ro    si  www.fratiaberii.ro
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, pe data de 22.04.2019
Organizator:
UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L
 
 

Co-Organizator:
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate