Live

CONCURSURI

Câștigă cu Peroni 0,0% la Radio ZU!Ascultă matinalul de la ZU în perioada 7-22 Aprilie 2022 și poți câștiga zilnic un bax de bere Peroni Nastro Azzuro 0,0% alcool!
 
Fii cu urechile pe Morning ZU și când Buzdu și Morar dau semnalul de concurs, trimite SMS la 1815 (număr cu tarif normal, disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și Digi) sau mesaj pe WhatsApp la 0747 22 1815 cu răspunsul la provocarea lansată de ei.
 
Ascultătorul cu cel mai interesant mesaj va intra în direct la ZU și va câștiga un bax a câte 24 de sticle a 330ml de Peroni Nastro Azzuro 0,0% alcool!
 
Mai multe detalii în regulament!
Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
Castiga cu Peroni 0.0 % la Radio ZU“
 
SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
Organizatorii campaniei publicitare “Castiga cu Peroni 0.0% la Radio ZU” sunt:
 
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313,  denumita in continuare „Organizator”
si
URSUS BREWERIES S.A.,cu sediul social în Soseaua Pipera, nr.43, Corp A, etaj 2, sector 2, cod postal 020112, Bucuresti, Romania, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J40/20456/2005, avand cod unic de inregistrare RO 199095, denumita in continuare “Co-organizator” si imputernicit - agentia FIELD STAR S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Capitan Aviator Mircea Petre 16-18, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/40/9824/2003, Cod unic de inregistrare RO15600992, denumita in continuare „Agentia” .

Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei.

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-urilewww.radiozu.rosi www.peroniitaly.ro.  

Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica cunoasterea prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, prin acte aditionale la prezentul Regulament, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media si publicarea acestora pe website-urile www.radiozu.rosi www.peroniitaly.ro.  

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara “Castiga cu Peroni 0.0% la Radio ZU” se va desfasura la Radio ZU, in cadrul programului “MorningZU”, in perioada 07.04.2022 – 20.04.2022.
Scopul campaniei publicitare este acela de a promova brandul si produsele Peroni 0,0%.
 
 
 
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor, prin transmiterea de mesaje SMS la numarul de telefon indicat de Organizator, atrage dupa sine cunoasterea si acceptarea implicita de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumita in cele ce urmeaza “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizator/Co-organizator pentru activitatile care implica desfasurarea campaniei cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt prevazute in sectiunea 9 si Anexa 1 din prezentul Regulament care implica desfasurarea campaniei.
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul si Co-organizatorul, in mod independent, unul fata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Angajaţii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Co-organizatorului cartea de identitate.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
 
 
 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE
In perioada 07.04.2022 – 20.04.2022, realizatorii emisiunii Morning ZU vor invita ascultatorii sa raspunda provocarilor lansate de acestia.
Ascultatorii se pot inscrie trimitand raspunsul lor prin SMS sau Whatsapp la numerele indicate de realizatorii Morning ZU. Realizatorii  programului vor alege cel mai interesant raspuns, conform provocarii lansate in direct, acesta fiind declarat castigator. Raspunsul castigator trebuie sa fie valid si in raport cu tematica provocarii lansate de catre realizatorii emisiunii.
Mesajul transmis de către participant nu implica costuri suplimentare iar costul acestuia va în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute de fiecare participant.
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE
Premiul zilnic consta in: 1 bax Peroni Nastro Azzurro 0,0% alcool 330ml (24 sticle per bax) in valoare de 104,53 lei tva inclus.
In cadrul concursului se vor acorda 10 (zece) premii, cate unul pe zi,  cu o valoare totala  de 1045,3 lei tva inclus.
SECTIUNEA 6  ACORDAREA PREMIULUI
Castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat.
Datele transmise de catre castigatorul desemnat Organizatorului respectiv, numele, prenume si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Organizator, Co-organizatorului, urmand ca acesta sa intre in legatura cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care le va inmana premiul.
Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana.
Premiile sunt asigurate, acordate si distribuite castigatorilor de catre Co-organizatorul URSUS BREWERIES S.A., persoană juridică română, cu sediul social în cu sediul social in Sos. Pipera nr. 43, Floreasca Park, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/20456/2005, având Codul Unic de Înregistrare RO 199095, prin intermediul agentiei FIELD STAR S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Capitan Aviator Mircea Petre 16-18, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/40/9824/2003, Cod unic de inregistrare RO15600992, denumita in continuare „Agentia”. Agentia va contacta fiecare castigator, din lista pusa la dispozitie de catre Organizator, va verifica daca acesta indeplineste conditiile prevazute in Regulament si ii va solicita toate datele necesare pentru a stabili detaliile pentru livrarea premiului – nume complet, data nasterii, adresa de livrare.
 
 
 
 
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
In cazul premiilor acordate in cadrul acestei campanii, Co-organizatorul in calitatate de platitor de venituri obtinute de castigatori se obliga sa calculeze, sa retina, sa plateasca si sa declare   impozitul datorat pentru aceste veniturii, in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul.
 
Prezenta Campanie este organizata in scopul promovarii si reclamei brandului Peroni si implicit in scopul stimularii vanzarii produselor Ursus Breweries SA.
 
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Co-organizatorului.
 
In privinta premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata la desemnarea castigatorului.
 
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Castiga cu Peroni 0.0% la Radio ZU” se obliga sa respecte prezentul Regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul au obligatia legala de a face publice numele si prenumele castigatorilor, respectiv dreptul de radiodifuzare a acestora.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare dintre canalele de comunicare, in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si desemnarea castigatorilor vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
 
 
 
 
 
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Castiga cu Peroni 0.0% la Radio ZU”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro si www.peroniitaly.ro.
 
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE ORGANIZATOR (GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.)
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, potrivit prezentei Sectiuni, cat de si de catre Co-organizator, conform Anexei 1 la prezentul Regulament, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie si castigatorilor ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor care vor fi prelucrate de catre Organizator vor consta in: nume, prenume si numar de telefon.
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila) si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta).
Durata de stocare a datelor cu caracter personal este de 5 ani.
La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.


Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului si/sau Co-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din Soseaua Pipera, nr.43, Corp A, etaj 2, sector 2, cod postal 020112, Bucuresti, Romania.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected]
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
 
 
 
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.rosi www.peroniitaly.ro. 


Prezentul Regulament Oficial a fost incheiat astazi, 06.04.2022.
 
Organizator,
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.
 
 
 
 
 
Co-organizator,                                                                  
URSUS BREWERIES S.A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA Nr.1
la Regulamentul Campaniei “Castiga cu Peroni 0.0% la Radio ZU”
 
 
1.1 Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania “Castiga cu Peroni 0.0% la Radio ZU”.
1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
 (a) pentru castigatori: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare.  Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului.
(c) Datele referitoare la castigatori sunt stocate timp de 7 ani, incepand cu anul urmator incheierii campaniei promotionale.
(d) Pentru participanti se prelucreaza, prin intermediul site-ului, o serie de date aditionale prin intermediul cookie-urilor, pe baza carora se inregistreaza si contorizeaza interactiunile fiecarui participant cu site-ul www.peroniitaly.ro si supusa unei note de informare distincte disponibile in site
 1.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.
1.3. Temeiul prelucrarii
Operatorul prelucreaza datele participantilor, respectiv ale castigatorilor in temeiul executarii contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata desfasurarii campaniei promotionale iar ale castigatorilor si in temeiul legii, avand in vedere obligatiile sale pentru indeplinirea prevederilor legale fiscale.
1.4 Destinatarii datelor prelucrate
1.4.1 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei “Castiga cu Peroni 0.0% la Radio ZU”, descrise individual la Sectiunea 1 sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS BREWERIES S.A
1.4.2 In afara acestora, Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre Ursus. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii Ursus sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la Ursus.
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3 Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in care acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice Europene (ZEE). In acest scop societatile din grupul Asahi Beer (din care Ursus Breweries SA face parte) au incheiat un acord intragrup de prelucrare de date.
1.4.4 In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.
1.4.5 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.
1.4.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.
 
1.5 Participantii la campania promotionala “Castiga cu Peroni 0.0% la Radio ZU” au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:
(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare.
(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;
(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos;
 (d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:
• contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
• prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,
• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
• aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.
 
 
 
(e) Dreptul la portabilitate: Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii. Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:
Va prelucram datele personale cu mijloace automate;
• Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;
• datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si
• transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.
 (f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:
• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;
• pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
• in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
• pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.
(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona. Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .
(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 Email:[email protected]. Va rugam sa retineti:
• Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.
• Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.
• Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele coordonate: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, email: [email protected].
Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.
 
 
 

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate