Live

CONCURSURI

Câștigă cu Neumarkt la Radio ZU
Dacă ești genul care găsește soluții ingenioase pentru orice, atunci ești de-al nostru! Asta-i logica de bărbat! 
 

Ascultă Morning ZU, în perioada 4-10 iunie 2024, și Popescu și Cuza, în perioada 10-14 iunie 2024, prinde semnalul de concurs “Câștigă cu Neumarkt la Radio ZU” și trimite-ne răspunsul tău la provocarea lansată de DJ-ii ZU, prin SMS la 1815 (număr cu tarif normal, valabil în retelele Orange, Vodafone, Digi si Telekom) sau pe WhatsApp, la 0747 22 1815.

Fă-ți plinul cu bere rece și câștigă premiul de 500 de lei și 3 baxuri de bere să te bucuri de vara asta, alături de prietenii tăi! 
 
Berea Neumarkt oferă bărbaților apreciere cu gust puternic și amărui și rece ca gheața.

Mai multe detalii, în regulament.
 
ZUcces! 
 
Regulamentul concursului
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
Castiga cu berea Neumarkt® si Radio ZU“
 
SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
Organizatorii campaniei publicitare “Castiga cu berea Neumarkt® si Radio ZU” sunt:
HEINEKEN ROMANIA SA, o societate inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr J40/12235/2002, avand CUI RO13240781 cu sediul in Bucuresti, Str Tipografilor nr 11-15, sector 1, aripa A2 – L etaj 4, in calitate de Organizator, denumita in continuare “Organizator 1
si
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, in calitate de Organizator, denumita in continuare „Organizator 2

Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei.

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ulwww.radiozu.ro.  

Procedura de derulare a campaniei publicitare este finala si obligatorie pentru toti participantii.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara “Castiga cu berea Neumarkt® si Radio ZU” se va desfasura in perioada 4-10 iunie 2024 in cadrul programului Morning ZU si 10-14 iunie 2024 in cadrul programului Popescu si Cuza.
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin transmiterea de mesaje SMS/Whatsapp la numarul de telefon indicat de Organizatorul 2 atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti Organizatorilor si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Organizatori pentru activitatile care implica desfasurarea campaniei cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt prevazute in sectiunea 9 din prezentul Regulament care implica desfasurarea campaniei.
Castigatorilor desemnati li se vor preluca datele cu caracter personal in scopul desfasurarii campaniei, a atriburii premiului, a indeplinirii obligatiilor legale a Organizatorilor. In situatia in care castigatorul refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul 1si Organizatorul 2, in mod independent, unul fata de celalalt, in calitate de Operatori, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.
Angajaţii Organizatorilor si ai afiliatilor acestora (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei), precum şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect, nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorilor cartea de identitate.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
 
 
Participarea la Campania publicitara “Castiga cu berea Neumarkt si Radio ZU” implica acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizatori pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada 4-10 iunie 2024 respectiv 10-14 iunie 2024, realizatorii emisiunii Morning ZU respectiv Popescu si Cuza invita ascultatorii sa participe la campanie.
Ascultatorii se pot inscrie in concurs trimitand la semnalul realizatorilor Morning ZU si Popescu si Cuza, un SMS la 1815 (număr cu tarif normal, disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și Digi) sau mesaj pe WhatsApp la 0747 22 1815, raspunzand provocarii lansate de DJ.
In fiecare editie de concurs, realizatorii emisiunii Morning ZU respectiv Popescu si Cuza vor alege dintre mesajele primite, unul sau mai multe dintre acestea, pe care le considera suficient de interesante/creative pentru a fi citite in direct si vor alege ca si castigator mesajul care li se pare cel mai interesant/creativ. In cazul in care nu se pot hotari asupra unui singur mesaj vor decide mesajul castigator prin vot.
Persoana desemnata in direct in emisiunea de la Radio ZU ca fiind castigatoare, va fi contactata de fiecare dintre Organizatori pentru a stabili modul de transmitere a premiului castigat.
Mesajul transmis de către participant va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute de acesta.
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
Premiile acordate de catre Organizatori in cadrul campaniei “Castiga cu berea Neumarkt® si Radio ZUsunt in numar de 20 (douazeci).
Organizatorul 1 ofera 10(zece) premii. Un premiu consta in 3 baxuri de bere Neumarkt si este in valoare de 236 lei.
Organizatorul 2 ofera 10(zece) premii. Un premiu consta in suma de 500 lei.
Persoanele desemnate ca fiind castigatoare vor primi cate un premiu de la fiecare Organizator respectiv, 3 baxuri de bere Neumarkt de la Organizatorul 1 si suma de 500 lei de la Organizatorul 2.
SECTIUNEA 6 ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului 2, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat si o fotocopie a cartii de identitate.
 
Organizatorul 2 va transmite Organizatorului 1 numele, prenumele si numarul de telefon al castigatorilor, urmand ca acesta sa intre in legatura cu fiecare dintre acestia pentru a stabili conditiile in care le va transmite premiul constand in cele 3 baxuri de bere Neumarkt.
 
Organizatorul 2 va intra in legatura cu fiecare dintre catigatori pentru a stabili conditiile in care le va transmite premiul constand in suma de 500 lei, in principiu acesta urmand a le fi transmis prin virament bancar sau prin mandat postal.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
 
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, motiv pentru care, daca va fi cazul, plata impozitului aferent premiului castigat cade in sarcina Castigatorului. Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru niciun fel alte cheltuieli conexe suportate de Castigatori pentru a intra in posesia premiului, acestea revenind exclusiv in sarcina acestora.
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Castiga cu berea Neumarkt® si Radio ZU” se obliga sa respecte prezentul Regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorii nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorii nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Castiga cu berea Neumarkt® si Radio ZU”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizatorul 1 cat de si de catre Oorganizatorul 2, acestia avand calitatea de operatori de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila aplicabile Organizatorilor si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta). Durata de stocare a datelor cu caracter personal este de 1 an.
La expirarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 
 
 
 
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016. (7) Dreptul de a se adresa Organizatorilor.
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizatorul 1, sau catre Organizatorul 2.
Cererile adresate Organizatorului 1 vor fi transmise la adresa sediului social sau in format electronic la adresa de email: [email protected].
Cererile adresate Organizatorului 2 vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected]
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro
Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, 30.05.2024.
 
                                        
HEINEKEN ROMANIA S.A.                                              GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.
 
 

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate