Live

CONCURSURI

Câștigă cu eMAG la Radio ZU

Cu ce vine fain noul Samsung 24 Ultra? Cu tot ce vrei! În plus, e la două clickuri distanță de tine.


Pe eMAG AI upgrade la telefon și ofertă la precomandă la Samsung S24 și S24+!

Mai mult de atât, până pe 25 ianuarie, în fiecare zi de la 16:00, Popescu și Cuza au pentru tine o nouă provocare ce îți poate aduce un premiu mare de la Samsung: un smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro.

Mai multe detalii găsești în regulament:

Regulamentul concursului
REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
AI Samsung S24 Ultra pe eMAG la Radio ZU“
 
 
SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
Organizatorii campaniei publicitare “AI Samsung S24 Ultra pe eMAG la Radio ZU” denumita in continuare “Campania publicitara” sunt:
 
DANTE INTERNATIONAL S.A., persoana juridica romana, cu sediul social situat în Bucuresti, Sos. Virtutii, nr. 148, spatiul E47, Sector 6, cu domiciliul fiscal si adresa de corespondenta situate in jud. Ilfov, oras Voluntari, sos. Bucuresti Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea A (Windsor), etaj 5, înmatriculată la registrul comerţului sub nr. J40/372/2002, având cod unic de înregistrare RO14399840, in calitate de Organizator, denumita in continuare “Organizator”
si
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-Organizator

Aria de desfasurare a Campaniei publicitare: teritoriul Romaniei.

Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul Co Organizatorului. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ulwww.radiozu.ro.  

Procedura de derulare a Campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.

Participarea la aceasta Campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara “AI Samsung S24 Ultra pe eMAG la Radio ZU” se va desfasura in perioada  18-25 ianuarie 2024 in cadrul programului  Popescu si Cuza, in intervalul orar 16-19. Scopul Campaniei publicitare este acela de a promova brandul eMAG.
 
SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara prin transmiterea de mesaje SMS/Whatsapp la numarul de telefon indicat de Co-organizator atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
 
 
 
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii Campaniei publicitare, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
 
Angajaţii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum si şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
 
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
 
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
 
Participarea la Campania publicitara “AI Samsung S24 Ultra pe eMAG Radio Zu” implica acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In perioada 18-25 ianuarie, realizatorii emisiunii  Popescu si Cuza invita ascultatorii sa participe la campania publicitara. Ascultatorii se pot inscrie raspunzand in concurs prin WhatsApp sau prin SMS la numarul 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone,Telekom si Digi).
In fiecare editie de concurs, realizatorii emisiunii  Popescu si Cuza vor alege dintre mesajele primite, unul sau mai multe dintre acestea, pe care le considera suficient de interesante/creative pentru a fi citite in direct si vor alege ca si castigator mesajul care li se pare cel mai interesant/creativ. In cazul in care nu se pot hotari asupra unui singur mesaj vor decide mesajul castigator prin vot.
 
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.
 
 
 
 
Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator al unui premiu a mai fost declarat castigator ulterior pentru un alt premiu, ramane valabil doar primul premiu castigat. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
 
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
Premiile acordate in cadrul concursului “AI Samsung S24 Ultra pe eMAG Radio Zusunt in numar de 6 (sase) dupa cum urmeaza:
 

6 x Ceas smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro, 45mm, BT, Black Titanium in valoare de 1399 lei (TVA inclus) fiecare.

Valoarea totala a premiilor este de 8394 lei (TVA inclus)
 
SECTIUNEA 6 ACORDAREA PREMIILOR
Pentru a intra in posesia premiului, fiecare castigator trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat.
 
Datele transmise Co-organizatorului de catre castigatorul desemnat respectiv, numele, prenumele si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Co-organizator, Organizatorului, urmand ca acesta din urma sa intre in legatura cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care vor intra in posesia premiului castigat.
 
Expedierea premiului catre castigator intra in atributiile Organizatorului, si va fi efectuata in termen de 30 (treizeci de zile) de zile de la data anuntarii castigatorului.
 
Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana si nici nu va putea revendica valoarea acestuia in bani.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, motiv pentru care plata impozitului aferent premiului castigat cade in sarcina Castigatorului.
Organizatorul va calcula si va plati in numele si pe seama castigatorilor impozitul aferent venitului obtinut de acestia, prin raportare la valoarea bruta a premiilor.Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
In cazul refuzului Castigatorului de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
Organizatorul nu este raspunzator pentru niciun fel alte cheltuieli conexe suportate de Castigator pentru a intra in posesia premiului, acestea revenind exclusiv in sarcina Castigatorului.
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “AI Samsung S24 Ultra pe eMAG Radio Zu” se obliga sa respecte prezentul Regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
 
Organizatorul isi asuma responsabilitatea  in ceea ce priveste acordarea  premiilor.
Co-organizatorul nu raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul Campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
 
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “AI Samsung S24 Ultra pe eMAG Radio Zu”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atat de catre Organizator, cat de si de catre Co-organizator, acestia avand calitatea de operator de date personale in intelesul GDPR, conform prezentului Regulament si in raport de datele cu caracter personal ale participantilor la campanie ce urmeaza sa fie prelucrate de fiecare dintre ei.
 
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate vor consta in: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de email, adresa de corespondenta pentru livrarea premiului.
Prin inscriere participantul este de acord ca Organizatorul si/sau Co-organizatorul sa faca public numele si prenumele, si prezentarea publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
 
 
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, a atribuirii premiilor, a indeplinirii obligatiilor legale (de exemplu, prevederile legale in materie financiar-contabila aplicabile Organizatorului) si a protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta).
 
In scopul derularii campaniei, Operatorii (individual si/sau in comun) vor lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
 
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
 
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
 
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului si/sau Co-organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic, dupa caz, catre Organizator, sau catre Co-organizator.
 
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise  prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
– prin e-mail la adresa:  [email protected] sau
– prin poștă sau curier la adresa: șoseaua București – Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Județul Ilfov – cu mentiunea în atenția Responsabilului eMAG cu protecția datelor.
 
Cererile adresate Co-organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].  
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
 
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro 
ORGANIZATOR                                                                                     CO-ORGANIZATOR
DANTE INTERNATIONAL S.A.                                                      GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.           
 
                                                           
 
 

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate