Live

CONCURSURI

Câștigă cu Comtim la Radio ZU!În data de 19.05.2021, în intervalul orar 07:00 – 10:00, Buzdu și Morar te invită să participi la concursul “Câștigă cu Comtim la Radio ZU“.

Ascultă matinalul de la Radio ZU, răspunde la provocarea celor doi și poți câștiga un coș cu produse Comtim, în valoare de 492 LEI!

Găsești mai multe detalii în regulament.

Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Castiga cu Comtim la Radio ZU“
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 19.05.2021

SECTIUNEA 1 ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE
Organizatorii campaniei publicitare “Castiga cu Comtim la Radio ZU“ sunt:
SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.cu sediul in Timisoara, strada Polona nr. 4, corp complex P+2E, Jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 35/962/2000, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO13427047 si cont bancar nr. RO 06 BACX 0000 0010 2727 5023deschis la UNICREDIT BANK SA, reprezentata legal prin dl. Florin Raba in calitate de administrator,denumita in continuare“Organizator”
Si
 
GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81, Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, CUI RO15081313, in calitate de Co-organizator, denumita in continuare „Co-organizator”
Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei.
Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator prin intermediul Co-organizatorului. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania  pe website-ul www.radiozu.ro, precum si pe website-ul www.comtim.ro.  
Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorilor, este finala si obligatorie pentru toti participantii.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara “Castiga cu Comtim la Radio ZU“ se va desfasura in data de 19.05.2021, la Radio ZU, in intervalul orar 07:00 – 10:00.
SECTIUNEA 3CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor prin transmiterea de mesaje la numarul de telefon indicat de Co-organizator atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti, Organizatorului si/sau Co-organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul si/sau Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.
Angajaţii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) si ai Co-organizatorului, precum şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.
Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
- ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
 
SECTIUNEA 4 MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA
In data de 19.05.2021, in intervalul orar 07:00 – 10:00, realizatorii emisiunii invita ascultatorii sa participe la promotia “Castiga cu Comtim la Radio ZU“.
Ascultatorii se pot inscrie raspunzand provocarii lansate de realizatorii programului, la solicitarea acestora, pe platforma de comunicare «WhatsApp» sau prin SMS la numarul 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi).Realizatorii de program vor alege cel mai inspirat raspuns, conform provocarii lansate in direct, acesta fiind declarat castigator. Castigatorul intra in direct.
Participantul desemnat in direct la Radio ZU ca fiind castigator va fi contactat de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.
Un participant poate castiga o singura data premiul oferit in cadrul acestei Campanii publicitare.
Mesajul transmis de către participant va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute de catre acesta.
 
SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
Premiul acestei campanii publicitare consta intr-un cos de produse Comtim, dupa cum urmeaza:

 
Valoarea totala a premiului acordat este de 492 LEIplus TVA.
 
SECTIUNEA 6  ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail: [email protected], numele, prenumele si numarul de telefon la care poate fi contactat.
Datele transmise de catre castigatorul desemnat Co-organizatorului respectiv, numele, prenumele si numarul de telefon, vor fi trimise de catre Co-organizator, Organizatorului, urmand ca acesta sa intre in legatura cu fiecare dintre castigatori pentru a stabili conditiile in care i se va inmana premiul.
Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens, acolo unde este cazul, impozitul datorat de Castigator aferent premiului castigat va fi retinut si virat de Organizator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Castiga cu Comtim la Radio ZU“ se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
 
Organizatorul este singurul responsabil in ceea ce priveste asigurarea premiilor conform specificatiilor descrise in acest regulament, acordarea si inmanarea acestora.
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
 
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei  vor fi facute la adresa Co-Organizatorului iar eventualele reclamatii privind premiile si  modul in care acestea sunt acordate vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Castiga cu Comtim la Radio ZU“, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro , precum si pe website-ul www.comtim.ro.
SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrare de catre Organizatori in conformitate cu informatiile oferite participanților in „Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul CAMPANIEI PUBLICITARE<<Castiga cu Comtim la Radio ZU>>“, anexa la prezentul Regulament.
SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat la  data de 17.05.2021.
 
 
Organizator,                                                                        Co-Organizator,                
     
SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.                                       GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.
Prin administrator
Florin Raba

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate