Live

CONCURSURI

Câștigă cu Bancpost o experiență VIP în Muntenegru la meciul naționalei de fotbal a RomânieiSuporterul adevărat e acolo și la bine și la rău. Știm că sunteți acolo, așa că pentru cei mai adevărați suporteri ai echipei naționale de fotbal punem la bătaie o super experiență VIP la meciul de la Muntenegru. Ascultă matinalul de vacanță de la ZU, prinde ghicitoarea de la Popescu și Flick, dă răspunsul corect într-un SMS la 1815 (număr cu tarif normal în rețelele Orange, Vodafone și Telekom) și poți să intri în finala pentru marele premiu. Luni, 28 august, alegem câștigătorul în direct la matinal. 


Premiile sunt:
 
--- 1 pachet experiență VIP all inclusive pentru 2 persoane, la meciul Naționalei de la Muntenegru. Serviciile incluse în pachet sunt:
Transport charter Otopeni – Podgorica – Otopeni
Transfer aeroport – hotel – aeroport
1 noapte de cazare la Hotel
Mic dejun, prânz și cină incluse
Transfer hotel – meci – aeroport
Cină VIP în ziua meciului
Bilete meci
 
--- 8 tricouri Joma, de suporter al echipei Naționale, cu autograful antrenorului echipei României


Alegerea câștigătorului: 

 
Regulamentul concursului
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“BANCPOST te trimite cu Nationala in Muntenegru“
Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 22-28 august 2017 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. ORGANIZATORII CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei publicitare “BANCPOST te trimite cu Nationala in Muntenegru”   este  Bancpost S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr.6A,  sector 2., inmatriculatala Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/9052/1991, Cod Unic de Inregistrare RO404416, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, cont nr. IBAN RO56BPOS0000 0000 104 RON 0O, deschis la Bancpost Centrala, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii, denumita in cele ce urmeaza “Organizator”
 
Organizatorul va desfasasura aceasta Campanie cu sprijinul imputernicitului sau, Societatea MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION S.R.L., persoană juridică cu sediul social în Bucuresti, Str. Praga nr. 3, Etaj 3, Biroul nr. 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/21274/2004, Cod Unic de Inregistrare 17056227, reprezentata prin Administrator – West Tiger Service S.R.L., reprezentat de domnul Dan Balotescu, in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate, denumita in cele ce urmeaza „Imputernicit al Organizatorului”
 
Si
 
Societatea GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81,Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 la Banca BRD GSG SMCC, legal reprezentata prin dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General GMC, societate inregistrata in calitate de operator de date cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal  (A.N.S.P.D.C.P.) sub nr , detinatoare a postului de radio Radio ZU, denumita in continuare „Co-Organizator”.
 
(1) Campania publicitara se va desfasura de catre Societatea Bancpost S.A., prin imputernicitul acesteia, Societatea MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION S.R.L., cu sprijinul Co-Organizatorului GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.
(2) Campania publicitara se va desfasura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radiozu.ro. 
(3) Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.
(4) Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
(5) Organizatorii (Organizatorul si Co-Organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
(6) Campania, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va derula pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul postului de radio Radio Zu.
 

 SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA
2.1. Campania publicitara “BANCPOST te trimite cu Nationala in Muntenegru” se va desfasura in perioada 22-28 august 2017, la Radio ZU in cadrul Morning ZU, de luni pana vineri, in intervalul orar 07:00-10:00.
 
SECTIUNEA 3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA
3.1. Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
3.2. La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani pana la 22 august 2017, (data începerii  campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, prin intermediul careia participantul isi poate dovedi ulterior identitatea.
3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Co-Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participantii la Campanie, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
3.4. Fiecare participant la aceasta campanie publicitara beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale prelucrate, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Exercitarea acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  Societatii  Grupul Media Camina S.R.L.
3.4. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara, cu respectarea legislatiei in materie.
3.5. Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Organizatorului, Co-Organizatorului, precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia celor mentionati mai sus.
3.6. Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
ü  Ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile); ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.
Ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate);
ü  Ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a beneficia de premiul castigat;
ü  Participarea la Campania “BANCPOST te trimite cu Nationala in Muntenegru” implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4. 1. In perioada 22-28 august realizatorii emisiunii radio Morning ZU ii vor invita pe ascultatori sa trimita prin SMS la 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom) raspunsul la o ghicitoare despre regulile fotbalului. Persoana care trimite al 11-lea sms cu raspunsul corect este sunata in timpul emisiunii si felicitata ca a intrat in cursa finala pentru experienta completa de suporter la meciul Nationalei din Muntenegru, ce va avea loc la Podgorica in data de 4 septembrie. In cazul in care aceasta nu raspunde la telefon, va fi apelata urmatoarea persoana in ordine crescatoare, care a raspuns corect la ghicitoarea spusa in live la Radio de catre DJii ZU.  Vor fi in total 4 finalisti, cate unul pentru fiecare zi de concurs (22-25 august) urmand ca in data de 28 august, cu ajutorul Random.Org sa se aleaga castigatorul concursuli. Ceilalti participanti la extragere  au statutul de rezerve. In cazul in care castigatorul de drept nu isi poate organiza programul astfel incat  sa poata beneficia de premiu, in masura in care exista un timp rezonabil (din momentul confirmarii scrise a acestuia ca nu poate accesa premiul oferit) pentru rezervari (bilete avion, hotel, etc) se apeleaza pe rand la rezerve, astfel: Dintre cei trei finalisti ramasi, cu ajutorul random.org se alege rezerva 1; dintre cei doi finalisti ramasi, cu ajutorul random.org se alege rezerva 2. Finalistul ramas primeste statutul de rezerva 3. 
4.2. Finalistii vor primi cate 2 tricouri Joma, de suporter al echipei Nationale, cu autograful antrenorului echipei Romaniei.
4.3. Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatorea Marelui Premiu va fi contactata, on-air, de catre Co-Organizatori si felicitata in live. Apoi, in off air se vor stabili detaliile de intrare in posesia Premiului castigat.
4.4. Daca numele si prenumele persoanei desemnate castigatoare nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei care revendica premiul, premiul se acorda primei rezerve, conform extragerii. Daca niciuna dintre rezerve nu intruneste conditiile impuse de Regulament, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
 
SECTIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA 
Premiile constau in:
ü  1 pachet experienta VIP all inclusive pentru 2 persoane, la meciul Nationalei de la Muntenegru, in valoare de 2000 Euro. Serviciile incluse in pachet sunt:
-          Transport charter Otopeni – Podgorica – Otopeni;
-          Transfer aeroport – hotel – aeroport;
-          1 noapte de cazare la Hotel;
-          Mic dejun, pranz si cina incluse;
-          Transfer hotel – meci – aeroport;
-          Cina VIP in zi meci;
-          Bilete meci.
Valoare totala premiu: 2000 euro
 
ü  8 tricouri Joma, de suporter al echipei Nationale, cu autograful antrenorului echipei Romaniei, pentru ei si persoanele pe care le-au recomandat prin SMS sa ii insoteasca a caror valoare totala este de 800 lei.
 
SECTIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
6.1. Pentru a intra in posesia marelui premiu, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigatorul Campaniei, prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected]ori prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate.

6.2. Castigatorul este apelat telefonic de catre un reprezentant al Co-Organizatorului in ziua in care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.). Informatiile colectate de la castigator sunt trimise catre Organizator, urmand ca acesta sa preia legatura cu castigatorul si sa se asigure de intrarea castigatorului in posesia premiului.
Ulterior, Co-Organizatorul se va ocupa de livrarea premiilor, cele 8 tricouri Joma, catre castigatori in termen de 30 de zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Co-Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE 
7.1. Impozitul pentru premii va fi achitat decatre Organizator in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 8. OBSERVATII 
8.1. Participantii la Campania publicitara “ BANCPOST te trimite cu Nationala in Muntenegru”, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.

8.2. Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina Co-Organizatorului. Premiile vor fi livrate de catre Organizator la sediul co-Organizatorului in termn de maxim 5 zile dupa incheierea concursului.
8.3. Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli  legate  de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
8.4. Prin inscrierea fiecarui participant organizatorii dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
8.5. Prezentul Regulament de participare la Campania publicitara “BANCPOST te trimite cu Nationala in Muntenegru” este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
(1) Dreptul la informare al persoanei vizate privind: 
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
 
(2) Dreptul de acces la date al persoanei vizate
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Organizatori sunt obligati, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la Organizatori informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Organizatorii sunt obligati  sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 

(3) Dreptul de interventie asupra datelor 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere si în mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta Organizatorului si/sau Co-Organizatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Organizatorul si/sau Co-Organizatorul sunt obligati sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor cuprinse in prezentul Regulament, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(4) Dreptul de opozitie 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta Organizatorului si/sau Co-Organizatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Organizatorul si/sau Co-Organizatorul sunt obligati sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.
 
SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si/sau Co-Organizator si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
10.2. Organizatorul si/sau Co-Organizatorul sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative ce ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
10.3. In situatiile avute in vedere la art. 10.1., Organizatorul si Co-Organizatorul Campaniei nu mai au nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea vreunei sume bansesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica prin intermediul mass-media, pe site-ul www.radiozu.ro.
 
SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiozu.ro.
 
SECTIUNEA 12. RESPONSABILITATE
12.1. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
12.2. Organizatorul si Co-Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
-          corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
-          eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, pe data de 21 august 2017.
 
Organizator:
Bancpost S.A.
 
Co-Organizator:
Societatea  GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.
Elena Minculescu – in calitate de Director General
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate