Live

CONCURSURI

Castiga 5 chei pentru Porsche Boxster. ZU prezinta HallowINNA!

Mascam o vedeta si ii dam Porschele de la Inna. Asculta Radio ZU! Ghiceste vedeta din spatele mastii si poti castiga 5 chei pentru Porsche. Ca sa fii vedeta gastii! 

In momentul in care esti cat de cat sigur cine e vedeta din spatele mastii, trimite SMS la 1815 cu numele ei. Daca il nimeresti, poti castiga cheile pentru Porsche.
Atentie, de pe un numar de telefon luam in considerare doar primele 3 SMS-uri trimise pentru concurs

Daca pana vineri 1 noiembrie, ora 09, niciun ascultator nu a trimis numele corect, asculta-i pe Buzdu si Morar pentru indicii. Bafta si HallowInna fericit!.

Vezi foto si video AICI Regulamentul concursului
REGULAMENT CONCURS
 
“ZU prezinta HallowINNA”
 

 
Organizatorul concursului

Concursul este organizat de S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand cod fiscal RO 15081313, cont nr. RO64 VBBU 2511 BW15 5120 2701 deschis la  Volksbank Romania, sucursala Nusco, legal reprezentata de doamna Elena Rodica Minculescu – Director General.
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul prin mijloace mass-media.Perioada de desfasurare
Radio ZU organizează, în perioada 31 octombrie – 01 noiembrie 2013, campania “ZU prezinta HallowINNA”.
 
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, începând cu data de 31 octombrie 2013, incheindu-se la data de 01 noiembrie 2013, in programele Radio ZU, difuzate de joi, 31 octombrie, ora 07:00 pana vineri, 1 noiembrie, ora 10:00.
Prezentul Regulament de Participare se aplică împreună cu Termenii şi Condiţiile desfăşurării promoţiei. Toate documentele legale oficiale ale promoţiei “ZU prezinta HallowINNA”de la Radio ZU pot fi obţinute gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Strada Maior Gheorghe Sontu, numarul 8, sector 1, Bucuresti sau pot fi descărcate de pe site-ul web www.radiozu.ro.

 
Dreptul de participare
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 18 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Grupul Media Camina S.R.L.. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre S.C. Grupul Media Camina S.R.L. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Angajatii Organizatorului (Radio ZU), rudele si afiniii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel de premii.
 Participarea la concursul „ZU prezinta HallowINNA” implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, certificat de nastere, buletin de identitate sau carte de identitate.
 
Conditii de inscriere
 
Pentru inscriere, ascultatorii  Radio  ZU, trebuie  sa urmareasca postarea dedicata concursului pe www.radiozu.ro sau pe pagina de Facebook Radio ZU si sa se inscrie in concurs prin trimiterea unui SMS la 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Cosmote, Orange) dupa ce animatorii anunta startul concursului, pana cel mai tarziu vineri 01 noiembrie ora 08:00.
Mesajul trebuie sa contina numele vedetei care se suspecteaza ca ar fi in spatele mastii, la volanul Porsche-lui.
In cazul in care niciun SMS nu contine numele corect al vedetei care a condus Porsche-le, animatorii Morning ZU vor incepe sa dea indicii pentru identificarea vedetei, urmand sa fie premiata perssoana care trimite  primul SMS care soseste la radio contind numele corect.
 
Pana in momentul in care incep sa fie date indiciile la radio, de pe un numar de telefon sunt permise maxim 3 inscrieri (incercari). Inscrierile ulterioare primelor 3 inscrieri, in aceasta faza a concursului, facute de pe acelasi numar de telefon nu sunt luate in considerare
 
Procedura de desfasurare a promotiei
Dintre toate SMS-urile care contin numele corect, conform conditiilor de inscriere, se extrage aleator SMS-ul castigator, in data de 1 noiembrie 2013 in cadrul programului Morning ZU, dupa dezvaluirea in direct a numelui vedetei care a condus Porsche-le mascata.
In cazul in care niciun SMS nu contine numele corect al vedetei care a condus Porsche-le, animatorii Morning ZU vor incepe sa dea indicii pentru identificarea vedetei, urmand sa fie premiata perssoana care trimite  primul SMS care soseste la radio contind numele corect.
 

Premii
In aceasta promotie se acorda un singur premiu. Premiul consta in 5 chei care permit participarea la concursul “Castiga un Porsche Boxster la Radio ZU”, conform regulamentului concursului “Castiga un Porsche Boxster la Radio ZU”.Acordarea premiilor

Pentru acordarea premiului se vor confrunta datele din baza de date cu inscrisi in concurs, cu cele de pe actul de identitate al castigatorului. In cazul in care se constata neconcordante intre numele persoanei inscrise in concurs si datele din actul de identitate, premiul nu este acordat. Castigatorul va intra in posesia premiului conform regulamentului concursului “Castiga un Porsche Boxster la Radio ZU”.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
 
 
Taxe si impozite
Organizatorii se obligă să plateasa către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.

Drept de autor
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media (inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă de Radio ZU că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi.
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-  ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere, certificat de nastere);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a „Radio ZU”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Radio ZU;
-  ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
 

Informarea participantilor

Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.rosi sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU, Strada Maior Gheorghe Sontu numarul 8, Sector 1, Bucuresti.
Ordinea de inscriere la promotie va ramine in arhiva Radio ZU timp de 60 de zile si va putea fi pusa la dispozitie tuturor celor care solicita acest lucru in scris, pe adresa mai sus mentionata.Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
 
Organizator,
S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate