Live

CONCURSURI

Asculta ZU si castiga un apartament de doua camere sau un salariu de 2000 euro pe luna timp de doi ani

Tu ce ai alege? Un apartament de doua camere sau un salariu de 2000 euro pe luna timp de doi ani?Castiga orice concurs pe care il auzi la ZU si poti castiga in plus si unul dintre super premiile pe care le dam pana la sfarsitul anului.
Alege tabara lui Buzdu daca vrei sa castigi un apartament de doua camere
Alege tabara lui Mihai daca vrei sa castigi 2000 euro pe luna timp de doi ani

Poti alege o singura data. Vrei banii sau casa?


24 Noiembrie 2017 - Vezi aici momentul extragerii câștigătorilor pentru apartamentul de două camere din tabăra lui Buzdu și cei 2000 euro pe luna timp de doi ani din tabăra lui Morar. Regulamentul concursului
REGULAMENT CONCURS – “Banii sau casa”
Organizatorul concursului
Concursul este organizat de  SocietateaGRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13006/2002 , avand cod fiscal RO 15081313, cont numarul RO 91 BRDE 450 SV 009 9637 4500  deschis la   BRD GSG SMCC, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu – Director General.
Derularea Concursului se va face prin intermediul postului “Radio ZU”.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
Perioada de desfasurare
Radio ZU organizează  în perioada 14 septembrie – 1 decembrie 2017, campania “Banii sau casa”
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, începând cu data de 14 septembrie si se va incheia cel mai tarziu la data de 1 decembrie 2017 in cadrul programelor Radio ZU.
 
Prezentul Regulament de Participare se aplică împreună cu Termenii şi Condiţiile desfăşurării promoţiei. Toate documentele legale oficiale ale campaniei “Banii sau casa”desfasurata la Radio ZU pot fi obţinute gratuit de la biroul de recepţie al Radio ZU din Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr 73-81, cladirea 2, etaj 2 sau pot fi descărcate de pe site-ul web www.radiozu.ro.


Dreptul de participare
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit varsta de 14 ani si are deplina si neafectata capacitate de, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.  
 
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premiul ce ar putea fi castigat in cadrul acestui proiect.
 
In cazul minorilor intre 14 si 18 ani participarea la concurs se poate face doar cu incuviintarea parintilor sau dupa caz a tutorelui, in conformitate cu prevederile art. 41 Cod Civil.
 

 
Angajaţii Radio ZU şi membrii familiilor, rudele si afinii până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie. Angajatii Intact Media Group sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la concurs.
 
Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.
 
De asemenea castigatorii premiilor se oblige sa participle, la solicitarea Organizatorului la actiuni promotionale pentru promovarea postului Radio Zu, fara a solicita o remuneratie  si vor face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Organizatorului.


Conditii de inscriere si desfasurarea promotiei
Fiecare dintre castigatorii concursurilor desfasurate in direct la Radio ZU in perioada 14 septembrie – 24 noiembrie 2017 care se dovedeste a fi eligibil pentru participarea la campania “Banii sau casa” (conform Drepturilor de participare din prezentul regulament)  va fi  inscris ca participant la prezenta campanie dupa alegerea premiului pe care are posibilitatea sa il castige la finalul concursului, respectiv: un apartament de doua camere o suma lunara de 9200 lei pe o perioada de 2 ani.
Persoanele care opteaza pentru apartament vor fi inscrise in tabara lui Daniel Buzdugan. Persoanele care opteaza pentru suma precizata mai sus vor fi inscrise in tabara lui Mihai Morar.
Fiecare castigator are dreptul la o singura inscriere intr-o singura tabara.
Castigarea a doua sau mai multe premii in cadrul concursurilor desfasurate la Radio ZU in perioada mentionata nu da castigatorului dreptul de a se inscrie in ambele tabere sau de a beneficia de mai multe inscrieri in aceeasi tabara. Pentru fiecare ascultator ramane valabila ca inscriere in concurs doar prima alegere a taberei din care isi doreste sa faca parte.
 
Participantii la concurs vor furniza Organizatorului o copie a actului de identitate si date de contact – telefon, e-mail etc.

Dupa ultimul concurs desfasurat la Radio ZU in data de 24 noiembrie 2017 vor rezulta doua liste finale de potentiali castigatori: lista persoanelor care au optat in conformitate cu prevederile acestui concurs pentru castigarea unui apartament (tabara lui Daniel Buzdugan) si lista persoanelor care au optat in conformitate cu prevederile acestui concurs pentru castigarea sumei lunare de 9200 lei pe o perioada de doi ani (tabara lui Mihai Morar.
 
Din fiecare lista va fi desemnat cate un castigator al fiecarui premiu oferit in aceasta campanie (apartamentul sau suma lunara), urmare a unei proceduri ce urmeaza sa fie anexata prezentului regulament cel tarziu la data de 3 noiembrie 2017. Stabilirea castigatorilor celor doua premii se face in intervalul 24 noiembrie 2017 – 1 decembrie 2017.

Toate informatiile legate de regulament si mecanismul concursului se gasesc, de asemenea, pe www.radiozu.ro.

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
 
Premii si valoarea acestora
Campania se desfăşoara de la data de 14 septembrie 2017 până la data de 1 decembrie 2017. Participanţii la această campanie au posibilitatea să caştige un apartament de doua camere situat in TrendResidence, Popesti-Leordeni, strada Cheiul Dambovitei nr 26, Judet Ilfov cu o suprafata utila de 46.08 m2 si un balcon cu o suprafata de 5.08 m2, apartament achizitionat de Radio Zu in 2015 la pretul de 245520 lei TVA inclus, sau o suma lunara de 9200 lei pe perioada a doi ani incepand cu data de 01.01.2018.
Acordarea premiilor
Castigatorii premiilor vor fi anuntati in direct pe Radio ZU. Pentru acordarea fiecarui premiu se vor confrunta datele din baza de date cu inscrisi in concurs, cu cele de pe buletinul castigatorului. In cazul oricarei necorespondente premiul nu se acorda.
Dupa desemnarea si validarea castigatorilor, organizatorul va proceda pentru fiecare premiu in parte  la incheierea cate unui proces verbal in care va consemna:
1.       data, ora si locul stabilirii castigatorului;
2.       numele si prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului;
3.       numele si prenumele castigatorului
4.       premiul acordat;
5.       in urma validarii castigatorului  in baza unui document de identitate valabil care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;

De asemenea la Procesul verbalul va fi atasata si declaratia pe proprie raspundere a castigatorului ca are deplina si neafectata capacitatea de exercitiu si ca  indeplineste toate conditiile de participare conform prezentului regulament.


Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre fiecare castigator.
In cazul apartamentului castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce:
(i) va vira Organizatorului contravaloarea impozitului aferent premiului si
(ii) va semna  in fata notarului public documentele necesare dobandirii dreptului de proprietate
(iii) va incheia cu Organizatorul un proces verbal de predare – cu privire  la aprtament.
In cazul in care in termen de maxim 1 an de la data castigarii premiului, castigatorul apartamentului este in incapacitatea de a-si indeplini obligatiile financiare necesare pentru a intra in posesia premiului, castigatorul pierde dreptul de a revendica premiul, iar premiul ramane in posesia Radio ZU, acesta rezervandu-si dreptul de a-l folosi in orice scopuri doreste.
Apartamentul acordat ca premiu nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
In privinta premiului raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.
 
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale apartamentului acordat ca premiu.


Taxe si impozite
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata cheltuielilor  legate de transport, cazare pe perioada eventualului eveniment de stabilire a castigatorilor celor doua premii, acestea revenind exclusiv in sarcina participantilor.


Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul aferent venitului obtinut de cei doi castigatori potrivit preiilor castigate. In acest sens:
(i) castigatorul apartamentului se obligă să achite catre Organizator suma aferenta impozitului pentru venitul obţinut din premiu, la data semnarii actelor privind transferul proprietatii asupra premiului.
(ii)  suma platita castigatorului premiului in bani va fi diminuata cu valoarea impozitului retinut la sursa de catre Organizator.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. 

Prin inscrierea fiecarui participant, organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, astfel cum va considera necesar, fara alte consideratii sau plati.
.


Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.radiozu.rosi sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Radio ZU,. Sos. Bucuresti Ploiesti nr 73-81, Cladirea B2, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti.

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
 
Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate dede  Societatea GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ficusului  nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13006/2002 , avand cod fiscal RO 15081313, cont numarul RO 91 BRDE 450 SV 009 9637 4500  deschis la   BRD GSG SMCC,operator de date cu caracter personal sub numarul 8913.


Participantii la acest concurs au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  SocietateaGrupul Media Camina  (GMC) S.R.L.. la adresa din  Sos. Bucuresti Ploiesti nr 73-81, Cladirea B2, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti.
 Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Societatea Grupul Media Camina S.R.L. pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
 
(1) Informarea persoanei vizate 
Operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
e) existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu prevederile legale.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor 
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie 
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea aplicabila, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
 
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.
 
 
Organizator,
 
Societatea GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L.


ANEXA REGULAMENT CONCURS – “Banii sau casa”
Organizatorul concursului,“Banii sau casa”, concurs desfasurat conform regulamentului autentificat, respectiv societateaGRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ficusului nr. 44A, etaj 4,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13006/2002 , avand cod fiscal RO 15081313, cont numarul RO 91 BRDE 450 SV 009 9637 4500  deschis la   BRD GSG SMCC,
Stabileste urmatorul mecanism de alegere a castigatorilor concursului, care va constitui anexa a regulamentului de desfasurare si parte integranta din acesta:

Mecanismul de alegere a castigatorilor:
Alegerea celor doi de castigatori va avea loc pe data de 24 noiembrie 2017. 
Realizatorii matinalului, Mihai Morar si Daniel Buzdugan vor alege un castigator din tabara “Banii”, respectiv un castigator din tabara “Casa”.
Desemnarea celor doi castigatori se va face aleator dintre finalistii fiecarei tabere, prin tragere la sorti. 
Castigatorii vor fi anuntati in data de 27 noiembrie 2017  pe postul de radio Radio ZU si pe site-ul www.radiozu.ro.

Prezenta anexa a fost incheiata in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.