Live

CONCURSURI

Ai o rețetă tare de clătite? Ascultă Morning ZU și câștigă setul "Ingenio So Intensive" de la Tefal

Ascultă Morning ZU și la semnalul de concurs spune-ne care este ingredientul tău secret pentru o rețetă de clatite perfecte!
Poți câștiga în fiecare dimineață câte un set "Ingenio So Intensive" de la Tefal.


Regulamentul concursului
 
 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE “Castiga cu Tefal la Radio ZU “ Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 26-30 Martie 2018
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
1.1. Organizatorii campaniei publicitare “Castiga cu Tefal la RadioZU ” sunt:
S.C. GROUPE SEB ROMANIA S.R.L., cu sediul in Romania, Str. Ermil Pangratti., nr.13, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/482/17.02.2006, avand C.I.F. RO18288047, avand contul deschis la BRD-GSG, numar de cont RO77BRDE450SV37263984500 reprezentată de Ivaylo GROZDANOV, în calitate de Administrator numită în continuare “Organizator
si
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.cu sediul social in Bucuresti, Bd Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, Adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Sector 1, DN1 Bucuresti-Ploiesti, 73-81,Victoria Park – Corp B, Et.2, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/13006/2002, avand CUI RO15081313, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500 la Banca BRD GSG SMCC, si numar de operator de date cu caracter personal 11328, legal reprezentata de dna Elena Rodica Minculescu, in calitate de Director General, radiodifuzor al postului de radio Radio ZU, denumita in continuare “Co-Organizator
1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Radio Zu, programul Morning ZU.
1.3.Campania publicitara se va desfasura de catre Co-Organizator pentru Organizatorul S.C. GROUPE SEB ROMANIA S.R.L , Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radiozu.ro.
Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie. Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
 
SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA Campania publicitara “Castiga cu Tefal la RadioZU ” se va desfasura in perioada 26-30 Martie 2018, la Radio ZU in cadrul Morning ZU, in zilele lucratoare.
SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 14 ani pana la 26 Martie 2018, (data începerii campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Co-Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor. Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, pe adresa S.C. Grupul Media Camina S.R.L. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C.Grupul Media Camina S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara. Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Organizatorului, Co-organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia celor mentionati mai sus. Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza: - ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);ca are peste 14 ani si este posesor al unui act de identitate valabil. - ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere); - ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza; Participarea la Campania publicitara “Castiga cu Tefal la RadioZU ” implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA In perioada 26-30 Martie, in zilele de concurs, realizatorii Morning ZU invita ascultatorii sa trimita prin sms la 1815 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom) secretul ce sta la baza unei retete de clatite de success.
Dintre toate mesajele primite prin sms, juriul format din realizatorii Morning ZU, alege SMS-ul care contine cel mai interesant secret pentru reteta perfecta de clatite.
Persoana desemnata in direct la Radio ZU ca fiind castigatoare va fi contactata de catre Co-organizatori in aceeasi zi, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia Premiului castigat.
Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat anterior. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.
 
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA
In cadrul concursului “Castiga cu Tefal la Radio ZU “ se vor acorda in total 5 premii, cate unul pe zi.
Participantii pot castiga cate un set Ingenio So Intensive de la Tefal, in valoare de 297 lei tva inclus
Valoarea totala a celor cinci premii este de 1,485 lei TVA inclus.
 
SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresele [email protected]/[email protected] prin fax la nr. 021/ 409.19.02 o copie a actului de identitate. Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al co-organizatorului intr-un termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.) Ulterior, Organizatorul se va ocupa de livrarea premiilor catre castigatori in termen de 30 de zile lucratoare. Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE Impozitul pentru premii, va fi achitat decatre Organizator in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
SECTIUNEA 8. OBSERVATII Participantii la Campania publicitara “Castiga cu Tefal la RadioZU”, se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda. Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina Co-Organizatorului. Premiile (daca este cazul) vor fi livrate de catre Organizator la sediul co-Organizatorului in termn de maxim 5 zile dupa incheierea concursului. Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli legate de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina  câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare. Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati. Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Castiga cu Tefal la RadioZU ”,este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului „ Radio ZU” din Bucuresti, DN1, 73-81, Cladirea 2, Et. 2, Sector 1, cod postal 013685, Bucuresti, si pe website-ul www.radiozu.ro .
 
SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (1) Informarea persoanei vizate a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul în care se face prelucrarea datelor; c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate; e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii. (2) Dreptul de acces la date Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de
opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate; e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului. Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. (3) Dreptul de interventie asupra datelor Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). (4) Dreptul de opozitie Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop. În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a). Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii: a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim; b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate. (6) Dreptul de a se adresa justitiei Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea  oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbre.

SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, pe data de 20 Martie 2018. Organizator: S.C. GROUPE SEB ROMANIA S.R.L
prin Ivaylo GROZDANOV
Administrator
Co-Organizator S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA S.R.L.
Elena Rodica Minculescu
Director General

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru, GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C) utilizează fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului “Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidentialitate